viernes, 28 de diciembre de 2007

Pleno Municipal Extraodinario (27-12-07)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria
Dia 27 de decembre de 2007
Hora: 19.00 h.
Lloc: Saló de Sessions


ORDRE DEL DÍA

1.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISIÓ INFORMATIVA DE GESTIO
Y PROMOCIÓ
1.1.- Constitució del dret de superfice.

2.-RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA DEL ACORD RELATIU A PROGRAMACIÓ INDIRECTA I APROBACIÓ DE LES BASES PARTICULARS DE LA UE1 -VINIVAL

3.- APROBACIÓ PROGRAMACIÓ INDIRECTA I APROBACIÓ DE LES BASES PARTICULARS DE LA UE1 -VINIVAL

VOTACIONS:

Punt 1.1 Si 11 (PP); NO 8 (PSPV-PSOE, BLOC); ABS 2 (CIALBO)

Punt 2: Si 11 (PP); NO 10 (PSPV-PSOE, CIALBO, BLOC)

Punt 3: Si 11 (PP); NO 10 (PSPV-PSOE, CIALBO, BLOC)

Leer Mas...

lunes, 24 de diciembre de 2007

Feliç Solstici d'hivern / Bon Nadal
De todas las invitaciones recibidas me permito trascribir las frases que más me han gustado:

El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón

No sólo hacen adeptos los partidos con sus doctrinas, sino con los buenos ejemplos y la recta conducta de sus hombres.
Pablo Iglesias

Y sobre todo el convencimiento de que
"2008 será lo que tú quieras".

Todas ellas enviadas por la "Escola Ernest Lluch".

Con nuestros mejores deseos.

Leer Mas...

viernes, 21 de diciembre de 2007

Pleno Municipal (20-12-07)

Moció Presentada pel BLOC

Un traçat alternatiu de l'AVE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1.- En l’actualitat, el traçat per a l’alta velocitat ferroviària en el tram Castelló-Tarragona presenta dues realitats. D’una banda, l’actual via Castelló-Tarragona es considera ja oficialment com a alta velocitat ferroviària i no estan previstes noves obres per a aquest tram. El tram té ample ibèric. De l’altra, el tram València-Castelló disposa d’estudi informatiu amb declaració d’impacte ambiental ja aprovada. Aquest tram presenta significatius impactes ambientals a la comarca de l’Horta Nord i, en general, en tot el seu traçat a causa de la seua localització litoral molt pròxima a la costa. Aquest tram té ample UICN diferent de l’ample ibèric.
Els alcaldes de l’Horta Nord, de diferents partits polítics (Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol, Esquerra Unida i Bloc Nacionalista Valencià), han promogut la seua discrepància i possibles alternatives sobre la base de l’estudi realitzat per la Universitat Politècnica de València. Així, el servei previst d’alta velocitat València-Barcelona consisteix en unitats similars a l’actual EUROMED que circularan en ample UICN entre València i Castelló, després canviaran a ample ibèric per a circular entre Castelló i Tarragona, i després tornaran a canviar a ample UICN per a circular entre Tarragona i Barcelona. Òbviament, aquest servei es correspon a una alta velocitat molt limitada i no equiparable als serveis previstos, per exemple, en les línies Madrid-Valladolid, Madrid-Sevilla, Madrid-València i Madrid-Barcelona entre altres, en què la velocitat general de projecte és 300-350 km/h.
2.- Són molts els casos de ciutats europees i també particularment espanyoles amb previsió d’estacions d’alta velocitat als aeroports, com per exemple Birmingham, Londres-Gatwick, Londres-Heatrow, Estocolm-Arlanda, Amsterdam-Schiphol, Milà-Malpensa, París-Roissy o Frankfurt.
Els estudis tècnics apunten que la localització d’estacions intermodals d’alta velocitat ferroviària als aeroports són un element potencial essencial per a laintegració de ciutats mitjanes (com ara València) en la xarxa europea de ciutats, tot combinant els viatges aeris i ferroviaris. En aquest cas, estes estacions es converteixen en un important nus de transport, un centre d’atracció d’activitats logístiques i un nus de comunicació internacional amb un ‘hinterland’ o àrea d’influència definida pels serveis ferroviaris d’alta velocitat que actua en xarxa amb les ciutats connectades de major jerarquia com ara Madrid i Barcelona en el cas de València. En el cas de València, renunciar a aquesta oportunitat és renunciar a un dels principals avantatges que aporta l’alta velocitat ferroviària i és renunciar, per tant, a un dels principals projectes de futur possibles de l’economia valenciana que existeixen en l’actualitat.
3.- El traçat litoral previst per a l’AVE genera importants impactes ambientals justament per la seua localització litoral, on es concentra la major part de la població i d’activitats econòmiques. Així passa, particularment, en el cas de l’Horta de València que, a més a més, és un espai de reconegut valor ambiental per la Llei d’ordenació del territori i protecció del paisatge, article 22.6. En conseqüència, des d’aquest punt de mira de minimització de l’impacte ambiental, és millor un traçat més interior perfectament compatible amb la localització d’una estació de l’AVE a l’aeroport de Manises i un corredor d’infraestructures tot seguint l’actual By-pass.
4.- Per encàrrec de 9 municipis de la comarca de l’Horta Nord, governats per diferents partits polítics (4 del Partido Popular, 2 del Partit Socialista Obrer Espanyol, 2 del Bloc Nacionalista Valencià i 1 d’Esquerra Unida) la Universitat Politècnica de València va desenvolupar un estudi davall la direcció del professor José Luis Miralles García que és el segon realitzat i que actualitza la proposta realitzada el 2003 a la situació real del 2007. En aquesta proposta, es detalla una proposta alternativa que consisteix bàsicament a:
· Assumir com a fet consumat el traçat a l’Horta Sud
· Mantenir una estació central a València per a tots els serveis ferroviaris de passatgers
· Generar una segona estació intermodal d’alta velocitat ferroviària a l’aeroport de Manises
· El traçat per a alta velocitat ferroviària entra pel sud, arriba a l’estació central i, en túnel, per l’avinguda del Cid i la N-III arriba a l’entorn de l’edifici de l’aeroport. Després, es devia cap al nord per a continuar,aproximadament en paral·lel, a l’actual autovia de By-pass fins arribar a l’entorn de Sagunt.
Aquesta proposta presenta significatius avantatges. D’una part, en el projecte actual d’eixida nord, hi ha previst un túnel amb dues vies de tres carrils. Cada via permet la circulació de trens en els dos amples UICN i ibèric. Aquesta proposta es considera clarament insuficient per a totes les circulacions i es proposa que aquest túnel servisca només per a les circulacions en ample ibèric (que corresponen als serveis ferroviaris convencionals o actuals) però no per a les circulacions en ample internacional (que corresponen als serveis d’alta velocitat).
Un nou túnel passant deriva de la nova estació ferroviària d’alta velocitat per l’avinguda del Cid i la N-III cap a l’aeroport, on s’implementa una segona estació intermodal tot seguint el model català. En efecte, a Barcelona hi ha previstes tres estacions: una al Prat molt pròxima a l’aeroport del Prat, una segona en Sans, i una tercera (la principal) a la Sagrera. Particularment, aquest darrera està associada a un important projecte de renovació urbana de la zona.
En el cas de València, es proposa que la nova estació central d’alta velocitat se situe a la cruïlla de les dos grans vies valencianes i s’associa a un projecte de renovació urbana de l’entorn i del Parc Central, que genera una gran diagonal seguint l’eix Auxiàs March – Gran Via Ferran el Catòlic i una gran plaça a la cruïlla. Es converteix així la nova Estació Central en motor d’un projecte de renovació urbana.
Aquesta proposta és compatible i possible amb la situació actual, però exigeix revisar el disseny de l’estació central fins ara previst i, per tant, necessita temps per a fer-ho. Això però, atesa la magnitud de les inversions que cal realitzar i essent que el projecte definitiu condicionarà i determinarà el futur de València, està plenament justificat aquest retard pels avantatges contundents de la proposta.
A Manises, es preveu una segona estació directament sobre la prolongació de l’eix de la N-III de manera que en un únic edifici, a diferents nivells, es localitza la terminal aèria i el metro (ja en funcionament) i la nova estació d’alta velocitat en una eficaç integració.
Després, el traçat gira, passa el riu Túria i continua cap al nord, bàsicament en superfície, al costat del By-pass, en un corredor d’infraestructures. L’estudi finalitza al terme municipal de Puçol.
Per tot això, presentem les següents :

PROPOSTES D'ACORD:

L'Ajuntament d'ALBORAIA insta al Ministeri de Foment:
· A revisar el projecte de traçat ferroviari d’alta velocitat València-Castelló-Tarragona i l’eixida nord de València i, de manera conseqüent, el disseny de la nova estació central ferroviària de València i Parc Central als efectes que el dit traçat estiga dissenyat per a velocitats de 300-350 km/h de manera similar als traçats Madrid-Valladolid, Madrid-Sevilla, Madrid-València i Madrid-Barcelona, entre altres, i l’eixida nord de València es realitze per l’aeroport de Manises,
· A localitzar un nou traçat més cap a l’interior evitant així l’impacte ambiental sobre la franja litoral, particularment a la comarca de l’Horta Nord de València, on el traçat previst genera significatius impactes ambientals sobre l’espai agrícola de l’horta mereixedor de protecció segons la Llei d’ordenació del territori i protecció del paisatge de la Generalitat Valenciana,
· A localitzar una segona estació per a l’alta velocitat ferroviària amb caràcter intermodal a l’aeroport de Manises. El traçat per a l’alta velocitat ferroviària, des de l’Estació Central, es dirigirà cap a aquesta segona estació i després cap a Castelló segons el criteri anterior.
· A que el Ministeri de Foment conteste en el termini mes breu possible, tal com es va comprometre en la reunió que a Madrid va mantindre amb els representants dels alcaldes de la comarca, a la proposta de traçat alternatiu elaborada per la Universitat Politècnica i que serà presentada formalment el proper 15 de gener en la seu de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment.


Sotmesa a votació , s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

Leer Mas...

domingo, 16 de diciembre de 2007

Alboraia gràfic num. 18

Acaba de publicar-se i durant aquests dies s'està procedint al seu repartiment el Periòdic del PSPV-PSOE, Alboraia gràfic núm. 18, corresponent a desembre del 2007.
En ell podreu llegir distints articles i col·laboracions dedicats a Economia, Educació i Sanitat.
També tenen el seu espai les notícies de Patacona i Port-Saplaya.
Cal destacar les pàgines crítiques dedicades a la futura evolució que tindrà el PGOU d'Alboraia i els articles d'opinió englobats davall el títol “El PP vol als col·lectius calladets” enviats per l'AMPA del CEIP Cervantes i l'Associació de veïnes i veïns de Rei En Jaume i adjacents.
Pots abaixar-te el número complet en pdf en aquesta adreça.
Ens agradaria comptar en pròxims números amb la teua participació, per a això sols cal què ens envies els teus comentaris, a este mateix blog o a miguel.chavarria.diaz@gmail.com.

Leer Mas...

viernes, 14 de diciembre de 2007

FEM LES COSES AMB TRELLAT

FEM LES COSES AMB TRELLAT
Si anem a ficar-se en la tasca de fer un nou pla general d'ordenació urbana, hem de aprofitar per a fer les coses bé, i aixó ve a compte del que ha passat en les últimes plogudes i de l'enfonsament de dos cotxes en un carrer de Valéncia que estaven damunt de un ramal de la séquia de Rovella. Moltes vegades els polítics confiem en allò que els tècnics es diuen, però en raons de territori, el que caldria fer és parlar i escoltar als vells del poble i els que coneixen el nostre terme. Per que ells mantenen la memòria històrica del territori i coneixen el que ha passat al llarg de molts anys i, especialment, els llauradors.
El poble i el terme de Alboraia està travessat per molts kilometres de séquies i si es fa una obra de infraestuctura s'ha de tindre en compte tot allò que pot passar i també el que diuen els nostres majors, amb molta experiència acumulada al llarg dels anys. Els problemes d'inundació que patix el final del camí fondo no venen provocats sols per la pluja, sinó perquè el desviament de la séquia no es va fer bé i es desborda quan ve plena d'aigüa per les pluges, inundant el pas per baix a Patacona. Ara es fan obres de soterrament de la séquia que arriba fins a Saplaya a conseqüència de la nova avinguda, i els tècnics diuen que el sistema de neteja dels sediments que està fen-se de nou es correcte, i els de la comunitat de regants diuen que es insuficient. En estos casos, creguem que cal fer cas a qui millor coneix el territori i sap quins problemes es poden produir perquè els hi ha viscut de sempre. Si els caixers que es fan per a extraure els sediments que omplen les sèquies a conseqüència de les obres de soterrament, diuen els que coneixen, que son insuficients, els polítics deguem tenir-ho en compte. Si no es podem trobar que la colmatació de les séquies soterrades pels sediments que arrastren facen que no trague prou caudal i retorne l'aigüa cap arrere produint danys i inundant les parts de dalt.
Creguem que tots eixos problemes produïts per inadequades infraestructures i els que poden sorgir han de fer-mos reflexionar sobre la necessitat que els ciutadans de Alboraia participen activament en la confecció del nou pla general, en obrir canals de comunicació per que puguen donar la seva opinió sobre les infraestructures que Generalitat o ministeris estiguen planificant sobre el territori d'Alboraia i, especialment, aquells que coneixen en profunditat eixe territori, per que ens ajuden amb la seua experiència a evitar futures calamitats. No dubtem que tots els grups polítics representats en l'Ajuntament coincidirem en este plantejament i que l'equip de govern seguirà esta línea. El futur del poble està per dalt d'interessos particulars i de grup, i açí tots hem d'anar junts. I tant fonamental es la tasca dels técnics com la participació dels ciutadans, i els polítics hem de recollir totes les aportacions per a poder pendre decisions el més adients possibles. Si fem les coses amb trellat, escoltant a tots, les noves generacions ens ho agrairan.
Ara començarem un nou any i tenim una altra oportunitat per repensar el futur i les actituds per enfrontar-lo junts ciutadans i polítics, de manera que siguen per a tots els ciutadans i ciutadanes l'èxit i el benefici de les nostres actuacions finalment polítiques. Amb eixe desig, el Grup Municipal Socialista i l'Agrupació del PSOE d'Alboraia us desitja Bones Festes i Feliç Any 2008.

Grup municipal del PSPV-PSOE.

Leer Mas...

martes, 11 de diciembre de 2007

Tanquen TV3

Un articlet d'Isabel-Clara Simó que tothom pot entendre

Publicat en el diari AVUI dimarts 11 de desembre del 2007
http://breu.bulma.net/?l8600

Tanquen TV3
Isabel-Clara Simó

Diumenge, a les deu de la nit, funcionaris de la Generalitat valenciana entraven silenciosament en els repetidors de la Carrasqueta, que ha pagat el poble valencià , i els van desconnectar, per tal que tota la zona sud del País Valencià deixés de rebre el senyal de TV3. La nocturnitat la justifiquen dient que era per no tenir aldarulls. Vint rectors d'Universitat, que formen la xarxa Lluís Vives, que comprèn també les universitats valencianes, s'han oposat a aquesta mesura. Tallar un mitjà de comunicació amb excuses tan febles només era imaginable en una dictadura, car el dret a rebre informació lliure figura a la tan escatainada Constitució espanyola. El silenci de Madrid sobre aquest tema crida l'atenció, sobretot perquè es tracta d'un govern rival.La pregunta és òbvia: quina és la funció de l'Estat? La resposta és la que ens han donat fins ara: serveix per coordinar les diferents comunitats autònomes, per evitar els privilegis de les unes sobre les altres, per impedir els abusos, per reforçar l'harmonia i la igualtat. Si una comunitat autònoma decidís tancar TVE-1, què faria l'Estat, com a part interessada? O, en el cas d'una televisió privada: què faria l'Estat si la Comunitat de Madrid, per exemple, decidís tancar Cuatro, i enviés la seva policia a desactivar els repetidors?Des d'un altre punt de vista, hi ha els drets dels ciutadans, entre els quals els de la llibertat d'expressió. S'atreviria algun govern europeu a fer alguna cosa semblant? Comptaria amb el suport tàcit de l'Estat corresponent? Actuaria com a amo de la comunicació?

Enviat per Encarna Sant-Celoni [celoniverger@yahoo.es]

Leer Mas...

domingo, 9 de diciembre de 2007

Cuidemos el planeta

Cambio climático.

Los paises emergentes se niegan a reducir sus emisiones para no limitar su crecimiento.

China e India se han convertido en los principales contaminantes del planeta

Cuidemos el planeta (video de WWF-Brasil2007
Enviado por José Vicente Giner (la cartucheria [cartucheria@hotmail.com])

Leer Mas...

viernes, 7 de diciembre de 2007

Pobles abandonats, pobles en la memòria


Agustí Hernández presenta mes de 200 fotos en una exposició titulada "Pobles abandonats, pobles en la memòria" en el Museu Valencià d'Etnologia que romandrà oberta fins el 6 d'abril.
La memoria del olvido

Jo estic llegint el llibre "POBLES ABANDONATS, Els paisatges de l'oblit", del que es coautor junt a José Manuel Almerich, publicat pel Consell Valencià de Cultura on se descobreix els pobles valencians abandonats i deshabitats i estic aprenent a montó sobre l'emigració rural que ha sigut el principal motiu del despoblament.
Agustí Hernàndez ens ha proporcionat les següents fotos

Leer Mas...

De la Vega reúne el día 15 a los «comprometidos»

Los cinco mil hijos de José Luis

Leer Mas...

jueves, 6 de diciembre de 2007

Pleno Municipal (29-11-07)

Mociones y propuestas presentadas por el Grupo Municipal Socialista


Moción:

El defensor del ciudadano es una figura nueva en nuestro pueblo a la que hay que promocionar y apoyar. Por ello, resulta conveniente que se le de el trato y la consideración que merece esa institución. Y que mejor marco para que el defensor del ciudadano exponga sus actividades que el marco de un pleno municipal, donde se encuentra representada la soberanía popular y es el órgano de mayor relevancia del municipio de Alboraya.
Convencidos de cuanto antecede y como consecuencia de ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alboraia presenta la siguiente MOCION para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal del siguiente

ACUERDO
Establecer dos comparecencias anuales del defensor del ciudadano ante el Pleno ordinario del Ayuntamiento a fin de que cada semestre informe de la labor realizada
.

Propuesta 1

En la página web del Ayuntamiento se van indicando las calles que quedan cortadas a la circulación. La mayoría de las personas al leer el texto de las calles no sabe situarse y debe ir a un plano para conocer visualmente las calles cortadas y poder elaborar itinerarios alternativos. Ya que los cortes van a ir produciéndose con continuidad y que los avances informáticos permiten una mejora fácil y más interactiva de la web municipal, sería conveniente para comodidad de los vecinos que figurase un mapa a color señalando las calles cortadas y los itinerarios recomendables.
Convencidos de cuanto antecede y como consecuencia de ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alboraia presenta la siguiente PROPUESTA para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal.

Modificar la página web municipal para incorporar junto a la denominación de las calles cortadas un plano a color de la zona afectada señalando las calles cortadas y los itinerarios recomendados.

Propuesta 2

Las molestias que están ocasionando las obras de enterramiento del Metro, no afectan a los vecinos sólo en cuanto a ruidos, polvo, tránsito, etc. sino que a ello hay que añadir la minoración del número de aparcamientos en las calles cortadas por las obras. Ello supone unas molestias para los vecinos que necesitan aparcamientos y que requieren vehículo para ir y volver de su trabajo.
A ello, hay que añadir que nuestras instalaciones deportivas son utilizadas por muchos ciudadanos de otras localidades que acuden con vehículo a las mismas, por lo que a la hora del regreso del trabajo de muchos vecinos de la zona no encuentran aparcamiento. Provocando tensiones entre los vecinos por no encontrar aparcamiento y ver que los que vienen a practicar deporte aparcan muchas veces donde no se debería. Si se realizara una campaña de concienciación entre los usuarios de las instalaciones deportivas municipales para que, ya que desean practicar deporte y es un deporte muy sano el caminar, acudieran caminando a las instalaciones y utilizarán medios de transporte públicos, se aminoraría la saturación de vehículos aparcados en la zona
Por lo que si ya se sufrían estas molestias, hay que añadir las fuertes restricciones de aparcamientos producidas por las citadas obras. Sin embargo, puede existir una solución provisional durante el periodo de ejecución de las obras de abrir un aparcamiento en los solares que dispone el Ayuntamiento en la zona sur de la ciudad del deporte y justo enfrente, al otro lado de la ronda Oeste. Pues esparciendo unos camiones de arena y grava, y manteniendo una vigilancia policial periódica, los vecinos dispondrían de aparcamiento público y solucionaríamos el problema. Eso supondría prestar con escaso gasto un servicio a los vecinos de esa zona y a los usuarios de las instalaciones deportivas a los que les resultara imposible prescindir de su vehículo
Convencidos de cuanto antecede y como consecuencia de ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alboraia presenta la siguiente PROPUESTA para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal.

Realizar una campaña de concienciación entre los usuarios de las instalaciones deportivas municipales para que acudan caminando a las instalaciones y utilicen medios de transporte públicos.
Abrir un aparcamiento provisional mientras duren las obras de enterramiento del Metro, en las parcelas municipales situadas al sur de la ciudad del deporte y al otro lado de la ronda Oeste

Leer Mas...

lunes, 3 de diciembre de 2007

Ya están aquí!!

Socorro!,
Ya empiezan las adjudicaciones,
¿que va a pasar desde el Carraixet hasta "Valencia"?
¿Cuantos metros de huerta van a desaparecer?
¡Socorro!, ¡Ya están aquí!
Infraestructuras adjudica el primer tramo del acceso norte al puerto de Valencia
En superficie desde el barranco de Carraixet

Leer Mas...

domingo, 2 de diciembre de 2007

Finalitzen les festes de Santa Cecília

Ayer finalizaron las fiestas de Santa Cecilia, preparadas y organizadas por La Societat Musical d’Alboraya.
Desde aquí quiero felicitar y dar la enhorabuena a todos los que han participado en cualquiera de sus muchos actos.
En primer lugar a la Musa, señorita Marta Dasí Juliá y a todos los nuevos educandos que se incorporan a las diversas agrupaciones, Banda de Música, Orquestra de Corda, Orquestra de Pols i Púa.
También a los receptores de la Medalla d’Or de la Societat, Sres. Francisco Calabuig y Miguel Fontelles, mi compañero de banda,
A Sergio Cabo, Insignia d’Or de la Societat,
A todos los socios que han recibido la Medalla d’Argent de la Societat,

Y sobre todo quiero felicitar a toda la Junta Directiva, con su presidente Enrique Fort al frente por su dedicación y por sus esfuerzos por conseguir que estas fiestas sean siempre un éxito cada vez más difícil de superar, la calidad de los conciertos así lo han demostrado (aquí podéis consultar el programa), y por haber conseguido que La Societat Musical sea una organización emblemática de Alboraia, cada vez más distinguida en nuestra Comunidad.

Felicidades.

Leer Mas...

viernes, 30 de noviembre de 2007

PLATAFORMA SALVEM CABANYAL - CANYAMELAR

PLATAFORMA SALVEM CABANYAL - CANYAMELAR
INFORMA

Divendres 30 de novembre de 2007, a les 22 hores 20 minuts.
Al canal de televisió CUATRO, el programa Callejeros emet un documental/actualitat sobre el barri del Cabanyal, el programa dura 45 minuts.
Està anunciat com un retrat de l’actualitat en un reportatge càmera en ma.
Callejeros. Este viernes programa número 100.
Viernes a las 22.20h
Callejeros, Mejor Programa Documenal en la IX edición de los Premios de la Academia de Televisión .

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
En su programa número 100, Callejeros recorre un barrio de más de 100 años de historia. El Cabanyal es el antiguo barrio marinero de Valencia. Preciosas calles, con fachadas de colores e impresionantes casas modernistas de principios del siglo XX. Por dentro unas perfectamente conservadas -con suelos y puertas que parecen sacados de un decorado de cine- y otras muy cerca de la ruina.
El barrio de El Cabanyal fue declarado en el año 1993 "Bien de Interés Cultural". Hoy, sus vecinos viven con la incertidumbre de saber si se llevará a cabo un proyecto urbanístico del ayuntamiento de Valencia por el que 1650 viviendas serán derrumbadas. La decisión está en el Tribunal Supremo.
Mientras tanto el barrio se transforma. Un espectacular edificio que fue antiguamente una lonja de pescado es ahora un patio de vecinos. Detrás de una fachada modernista digna de un libro de arquitectura hay una familia sin recursos que la ha "okupado" dando una patada en la puerta.
En la calle, las voces y las risas de los vecinos en plena tertulia se mezclan con el taconeo de un grupo de jóvenes en plena "rumbita".
Todo ello mirando al mar.
Callejeros recorre éste viernes El Cabanyal. Un reportaje de Sonia Lopez

Enviat per Encarna Sant-Celoni [celoniverger@yahoo.es]

Leer Mas...

miércoles, 28 de noviembre de 2007

TABACALERA: las plusvalías privadas se abren paso entre las ruinas.

Reproduzco íntegro este texto denuncia envíado por SALVEM TABACALERA.


TABACALERA: las plusvalías privadas se abren paso entre las ruinas.

La Alcaldesa de Valencia ha ordenado los derribos de las naves laterales y traseras de la Tabacalera. Esta mañana, a las 7 h. cinco máquinas excavadoras han comenzado a derribar la Tabacalera. Con excesivas prisas, como para dejar libres los solares cuanto antes, donde después consumarse la edificación de 300 viviendas. Las plusvalías privadas se abren se abren paso entre las ruinas.

La Alcaldesa ha seguido adelante con un proyecto cuyo único aval es el de el anterior Director General de Patrimonio Cultural, "un político" nombrado no para proteger el patrimonio, sino al menos en este caso para consentir operaciones especulativas.

Un "político" que avaló esta recalificación de Tabacalera a pesar de existir informes técnicos de su propio departamento :

Primero.- Presentando un proyecto ante la Dirección General de Bellas Artes de Madrid en 2001 para que formara parte del catálogo nacional industrial. Tabacalera fue incluida en dicho catálogo en la reunión de la Comisión nacional para el Patrimonio Industrial del 24 de mayo de 2002, y además según consta en acta con el acuerdo expreso de que debía recibir la máxima catalogación prevista en la Ley de Patrimonio Histórico Español, es decir, la Generalitat debió impulsar la declaración de BIC, algo que no hizo.

Segundo.- Exigiendo al Ayuntamiento el 21 de agosto de 2003 en informe emitido por dicha Dirección General de Patrimonio, para que el edificio fuera en su totalidad Bien de Relevancia Local.

La Alcaldesa ha desoído a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, institución consultiva prevista en la ley de patrimonio cultural Valenciano que ha exigido el mantenimiento de la Tabacalera y ha advertido de que los derribos incumplen la legislación urbanística valenciana (artículo 21 del Reglamento de Paisaje).

La alcaldesa solo ha tenido oídos para facilitar una RECALIFICACION que tiene unas consecuencias especulativas. Se construirán por la mercantil Guadalmedina 300 viviendas en los solares y se entrega a demás, sin tasación alguna, el patrimonio municipal (edificio de la plaza de América) que derribarán para construir 110 viviendas más.

La Alcaldesa ha actuado sin el más mínimo respeto por el patrimonio, por la historia de Valencia y por sus ciudadanos. Tan solo ha tenido oídos para la parte privada de la operación. Una operación llena de sospechas y sombras, que pretende dejar a las futuras generaciones sin un referente histórico de primera magnitud. Un edificio que tal como dice la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos representa uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de España.

SALVEM TABACALERA , quiere recordar que en marzo de este año presentamos una DEMANDA en el TSJ, y confiamos en que la razón jurídica prevalecerá sobre las plusvalías privadas y al final las naves deberán reconstruirse , y las verdaderas intenciones de la alcaldesa y de sus concejales quedarán al descubierto, ya que la operación Tabacalera solo persigue como finalidad generar plusvalías privadas.

Y confiamos en que la justicia aplicará el principio de precaución en materia patrimonial y medioambiental recogido en la Carta Europea , principio que es recogido en numerosas sentencias y que es aplicable ya que el objetivo fundamental de la demanda presentada por Salvem Tabacalera es evitar la destrucción patrimonial que hoy se ha iniciado.

ALTADIS ha conseguido en Valencia, lo que ningún otro alcalde ha permitido con sus Tabacaleras. DESCATALOGAR el edificio y construir sobre sus solares 300 viviendas.


Para Salvem Tabacalera nos parece preocupante este comportamiento tan sumiso de la Alcaldesa, cuando se trata de convenios que generan plusvalías privadas. La Tabacalera de San Sebastián no se recalifica; Tabacalera de Sevilla no se recalifica. Tabacalera de Madrid no se recalifica. En las once ciudades donde hay fábrica de Tabacalera se mantiene el edificio histórico. Hay ciudades con alcaldes que defienden su patrimonio y los intereses de todos los ciudadanos. Pero en Valencia, no…. Valencia es otra cosa.


Valencia, 26 de noviembre de 2007

Leer Mas...

miércoles, 21 de noviembre de 2007

Alboraia, ciutat educadora?

No només Alboraia, tots els pobles i ciutats haurien de tindre com a prioritat l'educació dels nostres xiquets i xiquetes, donat que son el futur d'eixos pobles i ciutats. Però la realitat està molt lluny d'eixa afirmació. Alboraia, sense anar més lluny, manca d'escoles públiques que puguen acollir la creixent població d'escolars que viu als tres nuclis urbans que la composen, i cada curs el PP, des de La Conselleria, fa apanyos per donar solució als problemes que arroseguem degut a la NO construcció de les escoles que estàn previstes.

Alboraia manca d'escoles públiques que puguen acollir la creixent població d'escolars als tres nuclis urbans que la composen

Altre problema es la gratuïtat dels llibres, el Partit Popular imcomplix sistemàticament les seues promesses electorals; el famós "bono–libro" havia d'estar dotat aquest any amb 50 milions d'euros per cobrir les despeses de llibres a les etapes obligatòries, segons el que va prometre el conseller Font de Mora i apareix al seu programa electoral. Tan sols s'han dedicat 11 milions.

El Partit Popular incomplix sistemàticament les seues promesses electorals; si no ¿on està la gratuïtat dels llibres?

Del tansport escolar, La Conselleria aquest curs se’n fa càrrec directament i no mitjançant subvencions, com fins ara ocorria a Alboraia, però a nuclis urbans dispersos com el nostre i amb carències de places escolars en escoles públiques, es deixa de banda a alumnes d'escoles concertades als quals se'ls donava el servei anteriorment junt als alumnes de les escoles públiques, previ pagament de dit servei.

L'Ajuntament, contínuament ha de detraure diners que haurien de cobrir gastos de la seua competència, (com passa amb l'escola provisional de la Patacona) per donar serveis que corresponen a La Conselleria, i així tapa la incompetència del govern del PP amb actuacions provisionals que no solucionen realment els problemes d'escolarització i que es van agreujant cada any a Alboraia.

L’Ajuntament tapa la incompetència del govern del PP amb actuacions provisionals que no solucionen de ninguna manera els problemes d'escolarització.

Està molt bé que es facen activitats extraescolars, en part subvencionades per l'Ajuntament, però com que no es fan als mateixos centres escolars, pot suposar un trastorn per als alumnes, sobre tot dels nuclis de Saplaya i Patacona. Cal tenir en compte que a Alboraia, no sempre “está cerca el colegio o la ludoteca”, com afirma el mateix PP que necessiten les famílies. I amb les classes amb augment de ratio a totes les escoles del poble, o escoles públiques amb més unitats de les que li corresponen, (Cervantes), o barracons per a poder donar servei, (Cervantes, Ausias March, IES Patacona), o amb instal-lacions obsoletes des de fa ja vora 10 anys, (Ausias March), etc. etc. no es pot rebre una “sólida formación… al alcance de todos”.

Amb les classes amb augment de ratio, les escoles públiques amb més unitats de les que li corresponen, amb barracons, i amb instal-lacions obsoletes ¿qué es el que preten el PP? ¿“sólida formación… al alcance de todos”?.

Ana Brú, regidora del PSOE.

Leer Mas...

sábado, 10 de noviembre de 2007

La ruptura subversiva de la derecha

La actitud del PP en esta legislatura es estratégica: desarrolla una temeraria operación para ponerse al frente de un movimiento populista y antipolítico y desprestigiar al Estado y sus instituciones

Este artículo, publicado en El País del día 7-11-07, nos lo ha enviado Fran Sanz y lo podéis leer completo en:

BASILIO BALTASAR 07/11/2007 Publicado en El País

Leer Mas...

En Alboraia también tenemos que ponernos la pilas

De la Vega aprieta las tuercas al PSPV

Con Z de Zapatero (YouTube)

Leer Mas...

Los herederos

Una vez colocada a su hija de Senadora o algo así, Fabra coloca a los hijos de sus amigos.

Fabra incorpora como asesores a los hijos del alcalde de Montán y del ex primer edil de Vinaròs

¿Serán los mejores asesores? ¿a que sí?

Ya está bien de mangoneos.

Leer Mas...

Las deudas de sanidad

No está bien que el pago de las deudas contraidas por la sanidad pública tanto en gastos corrientes como en inversiones tenga que competir con el resto de esos "grandes proyectos" sin sentido en los que se embarcó la Generalitat gobernada por el PP.

Aunque no entiendo muy bien "las incapacidades técnicas tan graves y vergonzosas como los episodios médico-informáticos que sufren nuestros facultativos", que cita mi compañero Gregorio Martín en su artículo La Comunidad se rompe por su sanidad seguro que tan pronto como sea posible habrá que tomar nota de sus razonamientos.

Leer Mas...

martes, 6 de noviembre de 2007

Los compromisos NO se cumplen

A pesar de las insistentes preguntas realizadas en el Pleno Municipal por el Grupo Municipal Socialista y despues del compromiso del Alcalde para solucinarlo

Decenas de personas bloquean el paso de camiones junto al colegio Ausias March de Alboraia

Leer Mas...

lunes, 29 de octubre de 2007

Crónica de un casi semestre movidito

Una vez dimitido Pla y nombrada la gestora, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los acontecimientos ocurridos durante estos meses. Despues deberíamos mirar hacia el futuro y pensar en qué cambios y estratégias necesita el PSPV-PSOE para abordar con éxito los retos a los que nos vamos a enfrentar. Recordemos que lo nuestro es la tolerancia, el progresismo, la democracia, ...

Cinco meses de crisis socialista. Moncloa y Ferraz echan un pulso por el PSPV (28-10-07).

Leer Mas...

sábado, 27 de octubre de 2007

Sábado, 27 de Octubre de 2007

Nota de prensa:

Alboraia aplaza hasta un año la compra del suelo de Vera donde se trasladará el centro comercial (27-10-07)

Leer Mas...

SECTORIAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO DEL PSPV-PSOE ( OSSIC )

ELECCION DEL COORDINADOR GENERAL Y EL NUEVO COMITÉ COORDINADOR DE LA ORGANIZACIÓN SECTORIAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO DEL PSPV-PSOE ( OSSIC )
El Plenario Extraordinario de la OSSIC, celebrado ayer martes veintitrés de Octubre en la sede del PSPV-PSOE en Valencia, eligió a Juan J. Lozano Mercadal como nuevo Coordinador General de esta Organización Sectorial del PSPV-PSOE, cuya misión es la de generar posicionamiento político y asesorar a la dirección del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE en todos los temas relacionados con la Ciencia y la Tecnología, la I+D+i, la Sociedad de la Información y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El Plenario estuvo presidido por Alfred Boix, responsable de Organización de la nueva Comisión Gestora del PSPV-PSOE, quien en su intervención sobre la actual situación política del partido destacó :
"…la rápida designación de la Gestora y la normalidad democrática de la vida orgánica del PSPV-PSOE, de la que es una muestra más este Plenario de la OSSIC que va a elegir a la nueva dirección de esta Organización Sectorial, son un reflejo de la determinación de los socialistas valencianos de continuar su trabajo político y de que su ilusión por hacer posible una transformación social y progresista de la sociedad valenciana sigue intacta y, si cabe, con más fuerza que nunca…"
En relación con con el Plenario de la OSSIC, Boix señaló :
"…en el actual escenario político y social en la Comunitat Valenciana, los socialistas debemos tener una estrategia claramente definida y unas alternativas progresistas para cada uno de los grandes desafíos que plantean los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos científicos y, en resumen, la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Quiero transmitir a todos los miembros de la OSSIC y especialmente a la dirección del Comité Coordinador que salga elegido en este Plenario, la seguridad de que la dirección política del PSPV-PSOE es absolutamente consciente de la importancia del desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento así como de la importancia que la OSSIC tiene y va a tener en la correcta definición del posicionamiento político del PSPV-PSOE en esta área tan fundamental para el futuro y el bienestar de nuestra sociedad.
Nuestro partido tiene que estar en la vanguardia del futuro y la colaboración de la OSSIC es tan valiosa como imprescindible…"
Por su parte, el recién elegido Coordinador General de la OSSIC, Juan J. Lozano, en su intervención que cerró el Plenario y respecto a las líneas maestras de su programa de trabajo, manifestó :
"este Comité Coordinador centrará su labor en potenciar las actuales líneas de trabajo de los diferentes Grupos de la Sectorial, haciendo un especial hincapié en una amplia y abierta incorporación de nuevos miembros de la sociedad civil con planteamientos progresistas, sean o no afiliados al PSPV-PSOE, que tengan conocimientos y experiencia en la Sociedad de la Información y el Conocimiento y que nos ayuden a definir nuestra estrategia.
Por otra parte, desde mañana mismo comenzaremos a trabajar en la extensión geográfica de la OSSIC a nivel territorial, impulsando la constitución de las Organizaciones Sectoriales de nivel Comarcal, de forma que la dirección política de cada una de las veintiséis comarcas orgánicas del PSPV-PSOE pueda disponer del apoyo de su propia OSSIC, siempre manteniendo una adecuada interrelación con la OSSIC nacional y estableciendo los canales de comunicación apropiados.
Otro eje fundamental de la estrategia de la OSSIC será la de desarrollar nuevas y más eficaces fórmulas de colaboración con la estructura institucional del PSPV-PSOE, muy especialmente del Grupo Parlamentario en Les Corts, los Grupos Parlamentarios en las Diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia así como con los Grupos Municipales de las principales ciudades.
Finalmente, con la incorporación de los Grupos de trabajo de "SIC y Juventud" y "SIC e Igualdad" podremos desarrollar nuevas estrategias para la incorporación de jóvenes a las tareas de la OSSIC y para conseguir implementar definitivamente el principio de paridad de género en todas las estructuras y grupos de la Sectorial.

Leer Mas...

jueves, 25 de octubre de 2007

COMISION INFORMATIVA DE GESTION Y PROMOCION (16-10-07)

La composición y áreas de esta comisión se detallan aquí.

Se presentó a la comisión, para su dictamen y posterior aprobación por el pleno, la propuesta de acuerdo relativa a la modificación de créditos 9/2007, en el cuál se incluía temas como la financiación del bono de transporte para los jubilados. Debido a esa causa el PSOE se abstuvo tanto en la comisión como en el pleno, pero manifestó su sorpresa ante la no inclusión desde el principio de un gasto que es habitual en los presupuestos desde hace tiempo en Alboraia. Sometida a votación la comisión dictamino, por los votos a favor de PP y las abstenciones de PSOE, CIALBO Y BLOC . Quedó aprobada en el pleno con los votos del PP. El BLOC votó en contra por tener recurridos judicialmente los presupuestos.

Se presentó también a la comisión, la propuesta de acuerdo relativa al nombramiento de los nuevos patronos y la modificación de los estatutos en lo referido a la elección de los cargos representativos de la Fundación para la promoción de Alboraia, la cual tiene como principal objetivo poner en contacto a los demandantes de empleo de Alboraia con los posibles empleadores cuyas empresas se ubican en nuestro municipio.
En la modificación de estatutos se estipula que la presidencia será siempre del señor alcalde, modificándose la norma anterior por la cual se elegía presidente y vicepresidente por votación entre los miembros del patronato. La modificación propuesta y aprobada posteriormente en el pleno, es la que a continuación se transcribe:

“El Presidente de la Fundación de la CV para la Promoción de Alboraya será el Alcalde de la corporación. Le corresponde ostentar la representación de la fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades publicas y privadas, convocará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Patronato y fijará el Orden del día, las presidirá, dirigirá sus debates y en su caso ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin. “

Además se establece que se deben nombrar los nuevos patronos de la fundación, uno por cada grupo político, designándose por el grupo socialista a Miguel Chavarría, por el Bloc continúa Angels Benlloch y por Ciutadans Javier Balaguer.
Continúan como patronos empresarios:

D. Antoni Vicente Alique, D. Eliseo Buj Herrero, D. Felipe Bayo, D. Enrique Ruiz Peris, D. Juan Antonio Vazquez, D. José Martorell Camprecios, D. Chimo Sáez, D. José Polo.

Sometida a votación la comisión dictamino, por los votos a favor de PP y las abstenciones de PSOE, CIALBO Y BLOC. Ya en el pleno, se aprobó con los votos a favor del PP. Votó en contra Cialbo y el PSOE se abstuvo.

Leer Mas...

Pleno Municipal (25-10-07)

En el Pleno Ordinario del 25-10-07 el grupo municipal socialista presentó la siguiente moción, que fue aprobada por unanimidad:

El Grup Municipal Socialista, como millor procedisca al Ple de L’Ajuntament presenta la següent

MOCIÓ

Fa unes setmanes, es va celebrar el cinquanta aniversari de la Riuada del Carraixet, que va produir importants danys en pobles veïns i en concret en el nostre poble, Alboraia.
Les precipitacions de pluges extraordinàries que van tindre lloc els dies 13 i 14 d'octubre de 1957 van produir avingudes catastròfiques en els rius del vessant llevantí que es troben dins del territori de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en particular i en el nostre municipi els barrancs del Palmaret i del Carraixet.
És just reconéixer la tenacitat i l'esforç dels veïns del nostre poble que van patir, van saber atendre i superar la catàstrofe inesperada que van suportar. La dita “riuà” va coincidir en el temps, òbviament, per l'amplitud i intensitat de les tempestats (fins a 630 litres per metre2), amb la Gran Riuà del Túria que va patir la ciutat de València, i que en els passats dies van ocupar pràcticament l'actualitat informativa.
El nostre poble i aquest Ajuntament, han de fer un esforç especial, per a recordar i que es recorde el dit succés penós, i es reforce en la consciència comuna el possible perill que suposen els nostres barrancs, del Palmaret i del Carraixet.
Si bé, des de llavors, s'han adoptat mesures pal·liatives per les distintes administracions, per a la canalització dels barrancs o la construcció de nous col·lectors, cal tindre en compte que les pluges torrencials (i les inundacions que poden provocar) constituïxen el fenomen natural que amb major freqüència històrica es manifesta en el nostre municipi.

Com a conseqüència del que s'ha dit el Grup Municipal Socialista sol·licita que l'Ajuntament prepare les disposicions necessàries per a:
1. Reconéixer i tributar un merescut homenatge als veïns del poble que van patir dita virulenta riuà, que van saber afrontar i superar.
2. Sol·licitar l'exposició temporal, en els locals oportuns de l'Ajuntament, del material que s'està exposant en la ciutat de València.
3. Afegir a la dita exposició material específic d'allò que s'ha succeït fa 50 anys en el nostre poble. Revisar els nostres arxius.
4. Realitzar articles (amb entrevistes) a persones que van viure el dit succés. Recol·lectar històries i anècdotes pròpies, incloent la d'altres riuades (com les de 1949 i 1950). Publicar-les en els mitjans de difusió de l'Ajuntament.
5. Realitzar un estudi específic sobre el dit succés i finançar les despeses de la seua publicació.
6. Que el PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DE LES PLUGES I POSSIBLES INUNDACIONS, es divulgue amb campanyes informatives en les distintes societats, associacions i col·lectius.

Alboraia, a 25 d'octubre del 2007
GRUP SOCIALISTA AJUNTAMENT D'ALBORAIA

Leer Mas...

sábado, 20 de octubre de 2007

LA HIPOTECA DE TODOS

No sólo los vecinos con hipotecas sobre sus viviendas tienen que hacer frente a una deuda pendiente, sino que todos los vecinos de Alboraia tenemos que hacer frente a una abultada deuda municipal, que no para de aumentar de forma desorbitante. Alguien puede pensar que esta deuda no va con él, pero nada más lejos de la realidad, ya que las deudas municipales sólo se pueden pagar con más ingresos. Y los ingresos sólo pueden venir de más tributos, no hay fórmulas mágicas, ni nada que descubrir. El montante de deuda municipal es el mayor, con creces, de la historia de Alboraia. Obtener ingresos por venta de patrimonio no es posible, ni material, ni legalmente; las subvenciones de Administraciones superiores para pagar deudas ni están previstas, ni son legales. Así que aunque nos den explicaciones de todo tipo, la realidad es tozuda y la deuda que ha originado el gobierno municipal del PP tendremos que pagarla entre todos, tarde o temprano.

El Ayuntamiento de Alboraia en el 2005 tenía unas deudas que superaban los 22.470.000 euros – más de 3.738 millones de las antiguas pesetas-, y aunque están pendientes de ingresar 3.192.548 euros que el equipo de gobierno municipal asegura que podrá cobrar a los deudores – algo muy dudoso, ya que no se toman medidas efectivas para conseguirlo-, al final el pueblo de Alboraia tiene que pagar esas deudas y con intereses a las entidades de crédito y proveedores. Pero es que las cuentas del 2006, que a la fecha de hoy aún no han sido presentadas, aumentarán previsiblemente esa deuda en más de 7 millones de euros, con lo que pasaremos a deber el pueblo de Alboraia más de 5.000 millones de las antiguas pesetas.

El Ayuntamiento de Alboraia va camino de la quiebra, en una pendiente cuesta abajo acelerada y sin freno. Para solucionar todo esto el PP parece tener puestas todas sus esperanzas en los presumibles ingresos por plusvalías que se obtendrían de la venta de los terrenos que rodean Alcampo para edificar apartamentos de lujo; aunque en estos momentos, en los que se apunta una cierta crisis del sector de la construcción, tal vez nadie se atreva a construir de manera inmediata. Además esos futuribles ingresos tenían que servir para construir un centro comercial y aún tenían que sobrarnos dinero para pagar el 50% de las obras de enterramiento del Metro, cuyo proyecto ya supera los 6.000 millones de pesetas de los cuales el pueblo de Alboraia tiene que pagar 3.000. Y, francamente, ello no puede dar para tanto.

La gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Alboraia ha sido totalmente manirrota, se han disparado los gastos superfluos y suntuarios, contrataciones “a dedo” innecesarias, se ha llenado el Ayuntamiento de elevados sueldos de forasteros contratados como altos cargos que, a la vista está, no siempre han procurado una mejora sustancial de los servicios municipales, y contribuyen al peligroso aumento de un agujero patrimonial al que tendremos que hacer frente sólo todos nosotros, los vecinos.

Y si alguien duda de estos datos, nos ponemos a su disposición para debatirlos libremente en foro abierto. Pero por encima de ideologías, los números cantan, y el PP tendrá que reconocer la evidencia de su incalificable gestión.

Grupo municipal del PSPV-PSOE.
Periòdic d'Alboraya (Octubre-2007)

Leer Mas...

miércoles, 17 de octubre de 2007

Comisión servicios ciudadanos (17-10-07)

Resumen Comisión servicios ciudadanos 17 Octubre 2007
La composición y áreas de esta comisión se detallan aquí.

En esta comisión se trató como tema más reseñable, otorgar la distinción de la denominación del estadio de futbol municipal de Alboraia al teniente Francisco Cardona, fallecido en el terrible accidente del Jacolet 42 a petición del club de fútbol Albaoaraya y justificado de la siguiente manera:

Dada la estrecha vinculación existente entre Francisco Cardona Gil y el fútbol municipal, ya que desde los 6 hasta los 20 años formó parte de la Escuela de Fútbol del Alboraya UD, como jugador y posteriormente como entrenador, el equipo de gobierno hace suya la petición del club de fútbol Alboraya UD de denominar el estadio municipal a favor de este valorado hijo de Alboraya, muerto en trágicas circunstancias. Esta petición implica modificar el acuerdo plenario de 29 de marzo de 2007, sobre la denominación de una calle a su favor.

De acuerdo con el artículo 13, del capítulo IV, de dicho reglamento, “esta distinción será acordada por la corporación municipal, previo inicio de expediente de la comisión informativa, en sesión plenaria, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.”

El acuerdo fue aprobado en el pleno por unanimidad.

En la comisión se trató además el tema del servicio de transporte escolar prestado en años anteriores a los alumnos de centros concertados de Alboraia que residen en Saplaya y Patacona y que este año se han quedado sin el servicio. El Concejal de educación explicó que se ha intentado solucionar por todos los medios este problema pero que no ha sido posible porque La Conselleria no accede a que utilicen el transporte escolar destinado a los alumnos y alumnas de los centros públicos y que la diferencia radica en que ahora gestiona este servicio directamente La Conselleria. El mayor problema ha estado en que la comunicación de esta nueva situación por parte de dicha conselleria al Ayuntamiento se produjo la semana anterior al inicio del curso, con el consiguiente trastorno y falta de previsión que esto conllevó.

En cuanto a deportes, los grupos de oposición pidieron los convenios que se firman con los distintos clubes para saber las subvenciones que se les destinan y el porcentaje, que las entidades han respetar, de integrantes del club que deben estar empadronados en Alboraia.

Leer Mas...

Comisión Informativa de Territorio y Vivienda (15-10-2007)La composición y áreas de esta comisión se detallan aquí.
En la reunión de este día tuvimos una presentación explicación del Concierto Previo a cargo de dos técnicos municipales (Paco Codoñer y Ricardo Alejo) y dos responsables de la empresa Vetges Tu i Mediterránea S.L. Arquitectos (Antonio Picazo y Ángel Martínez).
En el Concierto Previo se ha intentado plasmar el modelo territorial y NO es todavía el Plan General de Ordenación Urbana.
Se intenta definir los usos posibles del territorio: Residencial, Industrial, Terciario (comercio) o de Equipamiento Público todo ello interrelacionado con el Sistema de infraestructuras y el Sistema de espacios libres.
Se debe corregir las deficiencias de zonas verdes y en equipamientos públicos.
SE deja un canal de comunicación para las infraestructuras (Autopista, AVE, Acceso norte al puerto).

Casi toda la reunión se planteo alrededor de este plano en el que ya aparece dibujado la continuación del bulevar norte.
Vemos plasmada la idea de la creación e espacio público-zona verde en la unión con la ciudad de Valencia. Pude que Valencia haga lo mismo en su zona de comunicación con Alboraia.
Otra zona de este tipo se plasmaría aproximadamente en el Camí de la Mar.
Y otra en la mota sur del Carraixet.
Los polígonos industriales se definirían con otra calidad.
Se contempla además:
La posibilidad del traslado de Alcampo a Vera.
Equipamientos de calidad (Palacio de Congresos) entre Patacona y Carraixet
Construcción de viviendas en los sectores 1, 2, 3 y 4 (3.250 viv.).
La idea es definir el PGOU con el máximo consenso.
Deberíamos ser capaces de tener contempladas todas las posibilidades para que cuando llueva no ocurran cosas como las de la foto (¿¿¿acceso??? a la Patacona).
.
También se nos presentó un borrador sobre la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, cuyo objetivo es regular la actuación municipal en orden a la protección de las personas y los bienes contra las agresiones producidas por la energía acústica como son los ruidos y las vibraciones.
Esta Ordenanza afectará a la edificación; actividades industriales, comerciales y servicios; comportamiento de los ciudadanos en la vía pública y en la convivencia diaria; trabajos en la vía pública; sistemas de alarma, ruido del tráfico, etc…

Estamos a la espera de mayor concreción en cuanto a los planes y proyectos que se quieren poner en marcha desde el Ayuntamiento, pero mientras tanto, ustedes ¿qué opinan?
¿es inevitable crecer hasta 35.000 habitantes?
¿cuanta huerta deberíamos conservar?
¿es compatible la huerta y la playa con ese crecimiento?
¿cómo deberíamos crecer, a lo alto o a lo ancho?,
¿qué consecuencias tendrá edificar más torres en Saplaya, que impacto climático, paisajístico, etc? ¿Existe alguna alternativa viable?
¿Qué criterios de calidad, sostenibilidad, económicos, manejamos y qué modelos pretendemos seguir o crear en estas nuevas viviendas e infraestructuras?
¿Qué paisaje destruimos y cuál creamos?
¿Cual es la situación acústica en su zona?
¿Cree que el ruido ambiental en zonas de ocio ha de eliminarse?
¿Qué criterios se deben manejar en cuanto al tráfico y a la distintas actividades?

Estas y otras preguntas han de ser formuladas, contestadas y debidamente debatidas si queremos que el futuro de Alboraia sea realmente construido entre todas y todos los vecinos. Ustedes también tienen la palabra.

"... tierra de fraternidad, donde el pueblo ordena la ciudad... en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad.". José Alfonso

"A todos nos impone un extraño amor, el amor secreto del porvenir y de su cara desconocida, la ciudad nos impone el deber terrible de la esperanza.". Jorge Luis Borges

Leer Mas...

jueves, 27 de septiembre de 2007

Pleno Municipal (27-09-07)

RESUM PLE DEL DIA 27-09-07

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ARTICLES QUE ES MODIFIQUEN.-

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació Ciutadana en l'article 31 a què se li afig un nou apartat 3r, per la qual cosa passarà a tindre la redacció següent:
“1.- Podrà ser designat Defensor del Ciutadà qualsevol persona que reunisca les condicions següents:
a) Ser major d'edat
b) Estar en ple ús dels drets civils i polítics.

2.- El defensor del Ciutadà és designat pel Ple de l'Ajuntament, per a un període de quatre anys, conforme al procediment establit en el present reglament.

3. El càrrec de Defensor del Ciutadà rebrà una compensació anual segons el que preveu el Pressupost de la corporació”.


Sotmesa a votació:

Aprovada:

L'Ajuntament Ple, per dènou vots a favor corresponents als grups PP, PSOE i CIALBO i una abstenció corresponent a BLOC.


MOCIONS.

MOCIÓ SOROLL

El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya, presenta per a la seua discussió i si és el cas, aprovació pel ple la següent:

MOCIÓ

El soroll està considerat com un agent de contaminació en l'actualitat i, a més de les molèsties que ocasiona, afecta la salut de les persones. Existint una normativa respecte d'això i havent-hi sentències considerant com un delicte contra la salut el soroll excessiu, contínua ocasionant-se greus molèsties als veïns en general de tots els municipis. Els sorolls que perjudiquen la qualitat de vida dels ciutadans deuen per les autoritats competents evitar-se en la mesura que siga possible i les polítiques de prevenció han de constituir una prioritat. Però per falta d'educació ciutadana hi ha un tipus de soroll tremendament molest com és el de les motocicletes amb el tub de fuga retallat, el soroll del qual és excessivament molest i es tracta d'una acció prohibida. Soroll que si es realitza a la nit és tremendament molest. També ho és la maquinària de neteja de carrers o les talladors de gespa quan actuen en horaris matutins.

És per això, que per a evitar eixe atemptat a la salut dels veïns d'Alboraya que suposa els esmentats sorolls i convençuts de quant antecedix i com a conseqüència d'això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya presenta la següent MOCIÓ per a la seua consideració i aprovació pel Ple Municipal dels següents

ACORDS

a) Establir com a horari de començament de treball de la maquinària de neteja de carrers i de manteniment de jardins les huit del matí en dies laborals i les deu en dies festius.
b) Contactar amb els ajuntaments que disposen d'una reglamentació d'embargament instantani de motocicletes que no complixen amb al normativa vigent i circulen amb els tubs de fuga retallats perquè s'aprove i entre en vigor una reglamentació semblant a Alboraya. Para a continuació procedir a aplicar-la i embargar tots els vehicles que no complisquen amb la mateixa, evitant la circulació de vehicles que generen soroll excessiu.

Sotmés a votació el fons de l'assumpte, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

MOCIÓ RETVI

El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya, presenta per a la seua discussió i si és el cas, aprovació pel ple la següent:

MOCIÓ

El Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) és una plataforma d'entitats juvenils, creada per Llei 1983 i formada pels Consells de Joventut de les comunitats autònomes i organitzacions juvenils d'àmbit estatal propiciar. Propiciar la participació de la joventut en desenvolupament polític, social, econòmic i cultural del nostre Estat en un entorn global és el nostre fi essencial, tal com arreplega l'article 48 de la Constitució Espanyola. En l'actualitat prop de 100 entitats juvenils formen part d'este projecte comú.

Treballa per aconseguir una plataforma plural que fomente la reflexió i l'intercanvi d'idees i experiències entre les distintes sensibilitats i ideologies que configuren la realitat de les associacions juvenils de l'estat, així com per a traslladar propostes, reivindicacions i denúncies que sorgisquen en el si del CJE a l'Administració, als agents socials i als mitjans de comunicació. Tot això encaminat a donar resposta als problemes, inquietuds i aspiracions de la joventut i a millorar la seua qualitat de vida.

El CJE pretén ser un catalitzador de les demandes dels jóvens en matèria de vivenda, per a això es proposa denunciar la situació actual així com mobilitzar els diferents agents socials per a donar resposta a esta problemàtica.

Amb esta inquietud va nàixer a l'abril del 2003 la RETVI (Xarxa d'Equips de Treball en l'àrea de vivenda) en la que s'aglutinen organitzacions membre de CJE, àmbit de l'anàlisi i de la intervenció en vivenda jove. La finalitat és que les entitats comencen a obrir, o si és el cas, potencien, esbosses d'acció en vivenda va torrar com denunciar la problemàtica social dels jóvens enfront de l'emancipació i l'accés a la vivenda. Per a això s'ha creat este va espaiar d'intercanvi d'experiències, informació, adquisició de formació i elaboració de propostes per als agents socials i polítics.

La vivenda i l'emancipació juvenil és un problema transversal de la societat espanyola, i en el que ens afecta, també per als jóvens d'Alboraya.
Així, la participació en quants fòrums i plataformes que treballen este tema pot resultar beneficiosa en l'aspecte tant de polític com tècnic.

Per tot allò que s'ha exposat, sol·licite l'adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Sol·licitar al Consell de la Joventut d'Espanya que l'Ajuntament d'Alboraya passe a formar part de la RETVI.

SEGON.- La comissió de servicis ciutadans anomenarà dos representants polítics (un del govern i un de l'oposició) i un responsable tècnic per a la participació en les reunions de la RETVI.

TERCER.- Després de cada reunió el responsable tècnic elaborarà un informe per a la comissió de servicis ciutadans i per a la de territori i vivenda.


Sotmés a votació el fons de l'assumpte, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Belloch (BLOC), fa saber que els pares i mares del col·legi Ausias March, estan molt molests, en primer lloc amb la tardança en la construcció del nou col·legi, i ara a més, amb els inconvenients que estan tenint els menors, deguts a les obres de la contornada i sobretot, a les màquines que estan treballant en el solar adjunt. Li pareix estrany que dit solar, compte únicament amb un tancament metàl·lic. Prega se li faciliten, els permisos que té l'empresa per a treballar en el solar amb la dita maquinària.
Sol·licita també, relació d'obres i llicències d'obres, si és que existix, concedides per a tancament de terrasses i cubrimiento de jardins públics.
Pregunta pels infoquioscos, observa que no funcionen i pregunta el cost dels mateixos i si es pensa a posar-los en marxa.
En la rotonda de la Citroen sempre hi ha molts problemes de tràfic i poca presència policial que ho regule. Prega es pose solució.
Li han comentat que hi ha distintes denúncies sobre excrements d'animals en el carrer, és açò cert?. Per un altre costat ha vist alguns Pipi-can pel municipi que estan precintats, pregunta perquè.
Demana que la convocatòria dels ple aparega el la web. Si es vol democràcia participativa, crega que tot ciutadà ha de tindre accés a este tipus d'informació. A més prega, i segons queixa d'alguns veïns, que les convocatòries siguen més entendibles.
Torna a preguntar per la publicitat d'Alboraya Actual. Creu que es gasta massa diners en publicitat d'este tipus. Es va a continuar amb la mateixa política?
Les pluges recents, han causat problemes en el barri de Rei El senyor Jaume. Pregunta si hi ha algun Plans d'emergència general i per barris i quines mesures preventives, si és que n'hi ha, s'han pres per a estes dates. S'ha procedit, per exemple, a la neteja del clavegueram?.

El Sr. Álvaro (PP), indica que quant als permisos de l'empresa que treballa junt amb l'Ausias March, li'ls facilitarà per escrit. Dóna la paraula al Sr. Rubio perquè explique allò que s'ha plantejat en relació a l'Ausias March.

El Sr. Rubio (PP), comenta que minuts després de produir-se es va informar el consell escolar. Es va soltar una de les mànegues amb què l'empresa treballa i va produir algunes esguitades de fang en el Col·legi. Per a evitar altres incidents, s'ha instal·lat una barrera provisional, el dilluns s'implantarà una definitiva, que a més mitigarà el soroll de les màquines.

El Sr. Álvaro, contesta a la resta de preguntes plantejades pel BLOC:
Sobre els tancament de terrassa, cal veure els expedients.
Infoquioscos. Informa que en este moment és cert no funcionen, però, perquè s'està adaptant la nova targeta ciutadana sobretot quant a lectors. Esperem que amb la nova targeta s'activen nous servicis com per exemple, accés a distintes gestions relatives al transport públic municipal i inclús al de valència capital, així com també a servicis de FGV.
Quant al tràfic de la zona de la Citroen, tornarà a insistir a nivell policial.
Desconeix que hi haja denúncies del tipus de què indica la Regidor i també que hagen pipi-can precintats.
Alboraya Actual. En altres governs la publicitat ja era una pràctica habitual, no té perquè estranyar. Continuaren, depenent del pressupost, necessitat, etc, res es descarta.
Responent a la problemàtica de Rei El senyor Jaume, explica que el Plans d'Emergències és global, no té sentit l'existència d'un Plans per barris. La neteja del clavegueram ha de fer-la la concessionària, i per descomptat, està previst la neteja del mateix per a estes dates. La problemàtica, en concret en Rei El senyor Jaume, ha vingut per un problema en el sobreeixidor d'un col·lector. A més de solucionar-ho, s'ha demanat explicacions a l'empresa constructora, perquè no tenia perquè haver-se produït. Es va detectar el motiu i s'ha posat solució.

El Sr. Balaguer (CIALBO), pregunta si s'ha adjudicat l'obra del Col·legi Ausias March i si és el cas, a quina empresa.
S'ha emés certificat de disponibilitat de terrenys?. En cas afirmatiu, sol·licita còpia del mateix.
En quin punt es troba el soterrament de la línia d'alta tensió.
Per a quan serà possible tindre un despatx en l'Ajuntament per als grups de l'oposició?
Prega la informació als regidors dels temes de Comissió i ple els arribe amb més anticipació.

El Sr. Álvaro (PP), quant a l'Ausias March, no coneix que l'obra estiga adjudicada. L'empresa CIEGSA va comunicar que hi havia al voltant de 21 ofertes i que al juny farien la baremació. En principi la setmana que ve hi ha una reunió amb l'empresa per a ampliar informació.
Quant a la disponibilitat de terrenys, se li facilitarà la còpia de l'informe.
En relació al soterrament de la línia, el projecte ja està fet i remés a Conselleria. Un veí confrontant va al·legar la falta de l'Estudi d'impacte ambiental i s'ha requerit a l'Ajuntament per a presentar-ho. Ja s'ha sol·licitat l'estudi i estarà preparat, segurament, la setmana que ve.
Quant al metre es pot informar en una comissió informativa. Informa que en el carrer València ja s'estan executant els murs pantalla. Al mateix temps al firmar-se els convenis de reserva urbanística amb els propietaris de terrenys els treballs de soterrament s'iniciaran en altres punts dels traçats i tasts en Canonge Juliá.
Responent al tema dels despatxos, s'està a l'espera de reformes en comte Zanoguera.
Comissions informatives. Este mes no havien pràcticament assumptes a dictaminar, la majoria dels assumptes eren informacions que es facilitaven de forma verbal. Les comissions s'han convocat per a la setmana d'abans del ple. No crega que s'haja fet tal mal.

El Sr. Chavarría (PSOE), prega se sol·licite als agricultors, que no cultiven els seus camps, que els mantinguen nets d'herbes, pels problemes que la brutícia dels mateixos ocasiona a confrontants i veïns de l'horta en general.

El Sr. Álvaro (PP), està d'acord, i explica que qualsevol queixa respecte d'això es transmet al Consell Agrari. Ho traslladarà perquè s'actue en conseqüència.

El Sr. Lanuza (PSOE), prega es revise el Plans d'Emergència, pareix que va haver-hi problemes en la forma d'extracció d'aigua.
Pregunta perquè no s'ha reculat a línia de fatxada l'edifici que s'està construint en la plaça.
Hi ha algun informe sobre els danys produïts per les inundacions hi ha previstes indemnitzacions?
Pregunta pel solar rústic que hi ha asfaltat en la rotonda d'entrada al municipi, s'ha iniciat alguna actuació ?
En quines condicions es va donar llicència a ONO per a cablejar el municipi? Es va donar permís per a cablejar el municipi sencer?
D'altra banda, pregunta, tots els metres que queden d'amiant en la xarxa d'aigua potable, i si hi ha previst algun plans de modernització.

El Sr. Álvaro (PP), quant al Plans d'emergències, explica que s'actualitza contínuament. El problema en diví mestre no vi produït per desconeixement de protecció civil, sinó per un fallada en les obres del col·lector, en este emplaçament.
Quant a l'obra en Plaça de la Constitució, es remet a D. Vicente Cabo perquè ho explique.
Quant a l'informe de danys, estan a l'espera del mateix.
El solar del concessionari serà objecte d'informe pels tècnics, de moment no pot informar-li respecte d'això.
L'acord amb ONO, ho va anar per a cablejar tot el municipi. La llei permet el que es denomina “sistema de xarxes compartides”. És conciente que hi ha zones del municipi que no estan cablejades, però on no hi ha cable si hi ha tubs de reserva, però la propietat és d'ONO, titular de la inversió.
Xarxa d'aigua potable. Hi ha un plans director que la concessionària de l'aigua potable ha de complir i es va a modernitzar tota la xarxa. S'ha començat amb el Centre Històric.

El Sr. Cabo (PP), explica el referent a l'obra de la plaça de la constitució. El problema és que la línia que han mantingut és la prevista en el Plans General. Es va proposar al propietari que els metres que perdia de fatxada se li donaren en la part lateral però ja hi havia pisos venuts i l'acord va ser impossible.

El Sr. Moratal (PSOE), sol·licita l'informe el que fa referència la pàgina 18 de l'acta núm. 13.
Per a quan la liquidació de 2006?
Demana, si és possible, es busque una altra ubicació menys molesta, a la maquinària que hi ha junt amb l'Ausias March.

El Sr. Álvaro (PP), respon, quant a la liquidació, s'està treballant en ella i la tindran llista com més prompte millor.
La maquinària junt amb l'Ausias March, es va ubicar on està perquè es va considerar pels tècnics que era el millor lloc possible. No obstant, es pot revisar la situació. Independentment, poden arbitrar-se sistemes de seguretat perquè no es cause cap perjuí.

Leer Mas...

lunes, 24 de septiembre de 2007

Comisión Informativa de Servicios Ciudadanos (24-09-07)

La composición y áreas de esta comisión se detallan aquí.
En esta comisión, se nos informó sobre la amplísima oferta en materia de deportes que ofrece Alboraia a través de diferentes clubes y de las instalaciones municipales y de los colegios. De lo que no tenemos noticia es del presupuesto que nuestro ayuntamiento dedica a estas actividades o su contribución económica a los distintos clubes. Cuando presenten los presupuestos, prometemos contárselo.
Se nos informó de la puesta en marcha de un estudio sobre discapacidad en el municipio que deberá recoger datos sobre el número de vecinos de Alboraia que padecen algún grado de incapacidad, en qué medida la padecen y con qué medios cuentan para subsanarla actualmente. Además se intentará hacer una labor mediadora entre las empresas y los afectados para su posible inserción en el mundo laboral, así como la concienciación de los comercios del pueblo para que hagan más accesibles sus instalaciones a estas personas.
Desde el grupo socialista, felicitamos a la concejala responsable de los servicios sociales, Virginia Garrigues, por esta iniciativa y a todo el equipo de gobierno.
Así mismo esperamos que los datos recogidos por este estudio pongan a Alboraia en disposición de hacer llegar a las personas dependientes de nuestro municipio, con la mayor celeridad posible, las ayudas y ventajas previstas por la nueva Ley de Dependencia dictada por el gobierno socialista, en el momento que el Gobierno de La Generalitat facilite los medios necesarios para su aplicación.
También se nos informó sobre las jornadas sobre drogodependencia, celebradas recientemente, así como de los talleres que organizará este año Bienestar Social. Lástima que dichos talleres sólo se realicen una vez cada año y a ellos sólo pueda asistir un número muy reducido de personas.
A su vez se puso en nuestro conocimiento las actividades extraescolares programadas para este curso. Dichas actividades no han sido acordadas o consultadas con las asociaciones de padres, cosa que, a nuestro juicio, sería de desear aún reconociendo que las actividades programadas tienen una buena aceptación entre los padres y madres y el alumnado de los diversos centros.

Leer Mas...

lunes, 17 de septiembre de 2007

Comisión Informativa de Territorio y Vivienda

La composición y áreas de esta comisión se detallan aquí.
Esta Comisión se ha reunido dos veces después de su constitución:

La primera el 23/07/07. En el punto DAR CUENTA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PUBLICA, se nos informó del Plan de Participación Ciudadana en la futura urbanización de los sectores 1 y 2 dando cuenta de la obligación de presentar un Estudio de Integración Paisajística
Para la elaboración de este plan se piensa consultar a los ciudadanos mediante la encuesta que aparece en la página web del ayuntamiento. Deberíamos difundir al máximo esta encuesta para conseguir que se tome en cuenta al máximo la opinión de los ciudadanos de Alboraia.
El Ayuntamiento tiene que establecer los criterios de participación de los grupos de consulta: grupos de interés y grupos del lugar.

En la segunda (17/09/07). Los puntos a tratar fueron:
1.- INICIAR TRABAJOS PREPARATORIOS PGOU
2.- INFORMAR SOBRE LA Q DE CALIDAD
Con la asistencia del Alcalde, se nos informó de la necesidad de iniciar los trabajos preparatorios del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se iniciarán tomando como base el Concierto Previo. La idea fundamental que se nos transmitió es la voluntad de obtener el consenso de todos los grupos políticos y la necesidad de fomentar la participación.
También nos informaron de la concesión de la Q de Calidad a las playas de la Patacona y Saplaya, por lo que solicitamos que nos informaran que ítems se tenían en cuenta para la concesión de dicho certificado.
Es muy importante que tengamos conocimiento de todas vuestras sugerencias para poderlas aportar en su momento. Escribe aquí mismo tus comentarios. Gracias

Leer Mas...

martes, 31 de julio de 2007

PRIMERO ALBORAIA

El grupo socialista municipal de Alboraia quiere agradecer a los vecinos que apoyaron con su voto nuestra candidatura la confianza depositada en nosotros, así mismo deseamos agradecer a nuestro grupo de concejales salientes el trabajo y la dedicación de estos años. Felicitamos al Partido Popular por la mayoría conseguida, especialmente a su cabeza de lista y actual alcalde, Sr. Álvaro.

Nosotros vamos a trabajar desde la oposición para llevar adelante nuestras propuestas y trabajar para que Alboraia sea más habitable, más saludable vivir en su entorno y por defender la identidad del pueblo. No queremos que Alboraia pierda su singularidad y se convierta en una barrio más de Valencia. Estamos a disposición de los ciudadanos y de todas las entidades de Alboraia para defender sus propuestas que vayan encaminadas a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos.

Realizaremos una oposición constructiva y leal, y si la mayoría de gobierno requiere el consenso y el diálogo puede contar con nuestro apoyo. Y es desde la lealtad institucional donde debemos remarcar que existen temas que deben ser aprobados por consenso, temas como el PGOU que están por encima de mayorías de partido y que deben aprobarse con el acuerdo, no sólo de todas las fuerzas políticas, sino con la participación y el acuerdo de todas las entidades de Alboraia. La legitimidad que proporciona una mayoría de gobierno no debe usarse como una apisonadora. Si el diálogo no es sincero usaremos las vías que nos concede el Estado de Derecho para impedir los atropellos de la mayoría que perjudiquen al pueblo; confiamos en el ofrecimiento honesto de la mayoría de gobierno y de entrada aceptamos y ofrecemos el consenso y el diálogo. Hay temas urgentes a solucionar, pero que debe tomarse el camino correcto para encontrar la solución; usar la urgencia como método de chantaje para comulgar con ruedas de molino y aceptar soluciones de parcheo no es lo más adecuado para el futuro del pueblo. Hipotecar al pueblo, endeudando al Ayuntamiento a niveles desorbitados, con gastos innecesarios y suntuarios; impidiendo que se pueda destinar más presupuesto a políticas sociales, no es el camino adecuado.


Aunque, desde la oposición no se tenga margen para tomar acuerdos, no renunciamos a defender una Alboraia más habitable. A mejorar la educación de nuestros niños y adultos, a apostar por la cultura, a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, a procurar un mejor funcionamiento de nuestro Ayuntamiento en materia social, de seguridad ciudadana, de calidad de las aguas, de limpieza. A que se construya viviendas para nuestros jóvenes y familias sin recursos. A garantizar una calidad de nuestro medioambiente, de nuestras playas. A fomentar nuestro comercio e industria. A apoyar a nuestros agricultores. Y, especialmente, defender a las familias.

Estamos a disposición de los ciudadanos de Alboraia para trabajar en la mejora de nuestro pueblo y esperamos no defraudaros.

Grupo municipal del PSPV-PSOE.
Periòdic d'Alboraya (Juliol-2007)

Leer Mas...

lunes, 30 de julio de 2007

¿Que pasa con la playa de Alboraia?

Las acequias de Alboraia vierten al mar junto a la playa de la Malva-rosa, con bandera azul

El vertido de una acequia de Alboraia obliga a cerrar la playa de Port Saplaya

El área de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia se desentiende de los vertidos en las playas al norte de Valencia

Leer Mas...

Preparandonos para una nueva dirección en el PSPV

El equipo de confianza de Pla se disuelve y la mayoría se alinea con aspirantes a sucederlo (27-10-07)

Los otros

De la Vega exigió para ser cabeza de lista por Valencia que Pla no fuera de número dos (25-10-2007)

Entrevista: Joan Lerma: «Una sociedad progresista no puede votar al PP si no es porque fallamos nosotros» (24-10-2007)

Despues de la dimisión de Pla son muchas las opiniones y comentarios que estan apareciendo en diversos foros.
Os pongo un enlace al foro que sobre este tema esta funcionando en el periódico levante.
No hace falta decir que éste es también vuestro foro.

Proyecto personalista, dicen ellos

Blanco da por cerrado el debate sobre la sucesión de Pla hasta las generales

«Para mejorar la posición del partido habría sido adecuado relevar la dirección»

Pla avisa que todo el PSPV sabe que ha de trabajar para generales «y Sevilla el primero»

Jordi Sevilla asume que no habrá congreso extraordinario del PSPV pero no abandona

Blanco apura contactos con líderes socialistas y dirá en una semana si hay congreso extraordinario

Socialistas en busca de ideas

Torres espera que los socialistas valencianos sigan el ejemplo del partido en Madrid

El PSPV no logra cerrar el debate interno pese al acuerdo para no adelantar el congreso

Leer Mas...

jueves, 26 de julio de 2007

Pleno Municipal (26-07-07)

RESUM PLE DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2007

Temes:
1.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2005.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES D'EXECUCIÓ EXERCICI 2007
Els sous del regidors:
3.- ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ OBRA PUBLICA ZONA ESPORTIVA PORT SAPLAYA.
4.- MOCIONS
MOCIÓ AL·LÈRGIES AL POL·LEN
MOCIÓ ESTALVI ENERGÈTIC
MOCIÓ PLATGES
5.-PRECS I PREGUNTES.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2005.

A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT D'ALBORAYA:

Resultat Pressupostari ajustat 2005 (Dèficit) - 3.009.372'11 €

Romanent de Tresoreria Total 2005 ............. - 5.349.010'91 €

B) BALANÇ DE SITUACIÓ CONSOLIDAT (AJUNTAMENT + EGUSA + ECODIAL):
- Resultat negatiu 2.490.518'61 €

C) COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDADA (AJUNTAMENT + EGUSA+ECODIAL):

Resultat de l'Exercici (Pèrdues) 2.490.518'61 €

Ajuntament (Pèrdues) 2.334.193'22 €
Egusa (Pèrdues) 107.861'04 €
Ecodial (Pèrdues) 48.464'35 €

Es a dir: ¿¿¿L'Ajuntament està arruïnat???

Votació:

Aprovat per onze vots a favor corresponents al Grup PP, huit abstencions corresponents als grups PSOE, CIALBO i BLOC

APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES D'EXECUCIÓ EXERCICI 2007.


Els sous del regidors:

Indemnització per assistència a Òrgans Col·legiats de l'Ajuntament:

ÒRGAN COL·LEGIAT - INDEMNITZACIÓ
Comissió Informativa i Especial de Comptes 131'84 €
Junta Govern Local 150,00 €
Comité de Direcció 160,00 €
Junta de portaveus 65'92 €
Ple 131'84 €

RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Retribucions per dedicació exclusiva:

CÀRREC - RETRIBUCIÓ ANUAL - NÚM. PAGUES ANUALS
Alcalde - 56.426,00 € - 14
Tinent d'alcalde - 49.014,00 € - 14
Regidor - 38.000,00 € - 14

Retribucions per dedicació a temps parcial:

CÀRREC - RETRIBUCIÓ ANUAL - PAGUES ANUALS
Regidor proximitat Patacona(12,30 hores) - 22.100,00 € - 14
Regidor proximitat Polígon ind(10 hores) - 18.000,00 € - 14
Regidor proximitat Centre Histor(10 hores) - 18.000,00 € - 14
Regidor proximitat Port Saplaya(10 hores) - 18.000,00 € - 14
Regidor Delegat Servicis Ciud(10 hores) - 18.000,00 € - 14

Es a dir:
4 regidors del PP cobraràn 1.285,71 € al mes ( + 2 pagues extraordinàries) per 10 hores a la setmana
1 regidor del PP cobrarà 1.578,57 € al mes ( + 2 pagues extraordinàries) per 12,30 hores a la setmana
1 regidor del PP cobrarà 2.714,28 € al mes ( + 2 pagues extraordinàries) per jornada completa
1 regidor del PP cobrarà 3.501,00 € al mes ( + 2 pagues extraordinàries) per jornada completa
l'ALCALDE del PP cobrarà 4030,42 € al mes ( + 2 pagues extraordinàries) per jornada completa

¿que t'ha paregut?
¿tens alguna cosa que preguntar?

Votació:
Aprovada per onze vots a favor corresponents al Grup PP, set vots en contra corresponents als Grups : PSOE i BLOC, i una abstenció corresponent a CIALBO,

ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ OBRA PUBLICA ZONA ESPORTIVA PORT SAPLAYA.

Adjudicar el contracte de concessió d'obra pública del “Poliesportiu Municipal de Port Saplaya d'Alboraya” a l'empresa UTE formada per les empreses Secopsa-Esportinat S.L.,
Votació :
Aprovada per onze vots a favor corresponents al Grup PP i huit abstencions corresponents als Grups PSOE, CIALBO i BLOC.

MOCIONS.

MOCIÓ AL·LÈRGIES AL POL·LEN

El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya, presenta per a la seua discussió i si és el cas, aprovació pel ple la següent:

MOCIÓ

L'aparició en la societat actual d'un gran nombre de persones al·lèrgiques al pol·len, que patixen esta malaltia i han d'utilitzar medicaments per a alleujar la mateixa afecta cada vegada més veïns de la nostra població.

Independentment d'altres causes que poden produir eixa malaltia i el seu agreujament pel major ús de vehicles que utilitzen com a combustible el gasoil, és evident que determinades plantes i arbres en l'etapa de floració produïxen gran quantitat de pol·len que afecta les persones amb eixa malaltia.

Alboraya es lliura en part de l'excessiva floració a l'estar prop del mar i els vents de llevant ser els predominants i que el cultiu d'hortalisses no comporta pol·linització normalment.

Però la urbanització de la nostra franja litoral amb la construcció de jardins i al plantar arbres i avingudes del nucli urbà, fa necessària una previsió a este efecte, a la vista de determinades espècies plantades recentment.

D'altra banda, el canvi climàtic que patim i s'està agreujant ens inclina a utilitzar arbres per a poder gaudir d'ombra i més producció d'oxigene durant tot l'any.

Convençuts de quant antecedix i en evitació d'agreujar l'al·lèrgia al pol·len que patixen veïns del nostre poble, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya presenta la següent moció per a la seua consideració i aprovació pel Ple Municipal dels següents

ACORDS

1. Estudiar per part dels servicis tècnics de l'Ajuntament que tipus d'arbres i plantes arbustives són les més adequades per als nostres jardins que produïsquen la menor quantitat de pol·len.
2. A la vista de l'informe que procedisca a plantar en els nostres jardins i avingudes a partir del mateix les espècies d'arbres i arbusts que seguisquen els criteris per orde prioritari de menor producció de pol·len o produïsquen pol·len que cause menors al·lèrgies. Deixant com a criteri últim d'elecció la qüestió estètica, prioritzant sempre la salut dels nostres veïns i anticipant-nos el canvi climàtic que s'acosta.
3. Una vegada siga aprovada esta moció, siga portada a la pràctica amb la major celeritat possible.
Sotmés a votació el fons de l'assumpte, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

MOCIÓ ESTALVI ENERGÈTIC

El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya, presenta per a la seua discussió i si és el cas, aprovació pel ple la següent:

MOCIÓ

El balafiament energètic és brutal en una societat que s'ha tornat tan consumista com l'actual, en oposició a l'austeritat que imperiosament regia en generacions anteriors. Però evitar el balafiament no és perdre qualitat de vida, sinó simplement estalviar per a no endeutar-se més o destinar eixos mitjans a altres activitats.

Des de fa uns anys s'està abusant dels aparells d'aire condicionat, arribant a l'extrem que molts locals estan més freds a l'estiu que el propi hivern. S'aguanten temperatures de 18 graus a l'estiu en alguns locals i a l'hivern s'arriben fins més de 25 graus. Es dóna la paradoxa d'estar amb la mànega llarga a l'estiu en alguns locals pel fred dels aparells i, al contrari, a l'hivern estar amb la mànega curta per l'excessiva temperatura. Es donen discussions entre companys de treball, funcionant els aparells amb les finestres obertes. I quan l'energia que consumix un aparell d'aire condicionat de grandària mitjana equival a 23 ventiladors en funcionament.

I ens trobem en un país dependent energèticament de les importacions de gas i petroli, on la major part de l'electricitat que es produïx prové d'eixes fonts importes i que contaminen, agreujant les conseqüències del canvi climàtic. I quan podem contribuir a reduir les emissions de CO2 amb els nostres actes; ja que tots hem contribuït a crear el canvi climàtic i tots hem d'aportar per a les seues solució.

És per això que les entitats públiques han de donar exemple i procedir a evitar el balafiament energètic perquè els ciutadans se sensibilitzen davant del canvi climàtic, que cal remarcar que no afecte nostra qualitat de vida i a les nostres condicions de treball.

Convençuts de quant antecedix i com a conseqüència d'això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya presenta la següent MOCIÓ per a la seua consideració i aprovació pel Ple Municipal dels següents

ACORDS

1. Establir com a temperatura mínima i màxima en les oficines i dependències de l'Ajuntament i entitats dependents del mateix, així com en totes les instal·lacions públiques concesionadas entre 24 i 26 graus, i podent baixar a l'hivern a 20 graus.
2. Mantindre tancat l'aire condicionat durant tot l'any en les esmentades dependències i despatxos quan no Sena utilitzats per cap personal.
3. Donar opció al personal que ocupa les esmentades dependències i despatxos quan no Sena utilitzats per cap personal.

Els tres punts de l'acord s'adoptaran sempre segons acord de la junta de personal.

Sotmés a votació el fons de l'assumpte, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

MOCIÓ PLATGES

El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya, presenta per a la seua discussió i si és el cas, aprovació pel ple la següent:

MOCIÓ

En anteriors estius ja s'han conegut casos de malalties infeccioses que per deducció lògica de pacients i metges havien sigut contretes per banyar-se en les nostres platges i, més en concret, en la platja de la Patacona.

En este mes de juliol ja es coneixen casos d'infeccions contretes per banyar-se en la platja de la Patacona diagnosticades pels metges. Platja molt concorreguda per veïns i visitants.

Si volem prestigiar les nostres platges i que siguen concorregudes no sols pels veïns sinó també per turistes provinents d'altres països es requerix disposar d'aigües netes. Podria ser contraproduent que mentres es realitza una campanya publicitària de les potencialitats turístiques d'Alboraya i les seues platges, fórem objecte de notícia alarmant en premsa per infeccions contretes per persones en les nostres platges.

Pel que s'ha pogut comprovar es realitzen abocaments no permesos i il·legals en les séquies que aboquen al mar, bé en la nostra localitat o en localitats limítrofes, amb substàncies nocives, perilloses i tòxiques.

És pel que en evitació de noves infeccions i malalties més greus per defendre la salut dels nostres veïns i dels visitants de les nostres platges, per a evitar un major agreujament del problema que puga portar al desprestigi de les nostres platges, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Alboraya presenta la següent moció per a les seues consideració i aprovació pel Ple Municipal dels següents

ACORDS

1. Analitzar amb urgència per part dels servicis de l'Ajuntament la qualitat de les aigües de les nostres platges i de les séquies que aboquen al mar, instar que els mateixos realitzen pels servicis respectius de la Generalitat Valenciana o obtindre còpia de les mateixes si ja s'han realitzat, i a la vista dels mateixos procedir a realitzar les actuacions pertinents per a resoldre el problema amb urgència.
2. Si els problemes deriven d'abocaments realitzats en el nostre terme municipal impedir que els mateixos seguisquen i si procedixen abocaments realitzats en altres termes municipals urgir a la seua eradicació immediata a les autoritats dels mateixos i, si no s'evita per estes, procedir a la seua denúncia en tots els àmbits que corresponga.
3. Una vegada siga aprovada esta moció, siga portada a la pràctica amb la major celeritat possible per a defendre la salut de les persones que disfruten de les nostres platges i el prestigi de les mateixes.


Obert el debat, es produïxen les intervencions següents :

El Sr. Ferrer (PP), explica que el seu grup no pot recolzar la moció, perquè les mesures que s'exposen en la mateixa, ja s'estan adoptant. En Patacona, es revisa cada setmana l'aigua, i les anàlisis són excel·lents. Açò no evita que en cert moment puga haver-hi un abocament incontrolat, que és, més prompte, un problema d'incivismo. Agraïx la bona intenció del grup socialista però no poden recolzar la moció.

El Sr. Moratal (PSOE), quant als abocament, més que en les platges, se centrava en els abocaments a les séquies.

Sotmés a votació el fons de l'assumpte, es rebutja la moció, per huit vots a favor corresponents als grups, PSOE, CIALBO i BLOC i deu vots en contra corresponents al PP (absent de la sessió Sra.Virginia Garrigues).

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ DEL CURS 2007-2008.

Presentada pels Grups PSOE i CIALBO, d'acord amb el que establix l'Art. 82 del ROF, sol·licitud d'informació sobre el procés d'escolarització del curs 2007-2008.

El Sr. Rubio (PP), intervé respecte d'això per a informar que tenint en compte que ens trobem enfront d'un ens viu, a data 24 de juliol i d'acord amb els informes dels centres, les dades dels quals aporta, , no consten en secundària xiquets sense escolaritzar.

PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Bru (PSOE), pregunta respecte a la informació que se'ls ha facilitat de l'escolarització, com és possible que hi haguera un excés de demanda i ara hi haja vacants ?. Afig que es va sol·licitar reunió amb el tècnic i no va poder celebrar-se. Demana que no hi haja desconfiança.

El Sr. Rubio (PP), es remet a l'informe llegit amb anterioritat.

El Sr. Chavarría (PSOE), pregunta en quina situació es troben les actuacions en els edificis de Coret i Peris, Pintor Valero i C/ Cullera. Sap que hi ha propietaris jubilats, i persones amb pocs recursos que volen que se solucione com més prompte millor el problema.

El Sr. Cabo (PP), explica que no és un tema de l'Ajuntament en estos moments, sinó problemes de consens entre els propis veïns.

El Sr. Moratal (PSOE), vol deixar constància que segons la seua opinió, solució de les places escolars no està a augmentar els ràtios. La solució està a augmentar el nombre d'aules dels centres.
Quant a l'Ausias March, crega que encara que se soterre la línia d'alta tensió, els camps elèctrics es mantindran. Prega no es faça la construcció del col·legi sobre la línia.

El Sr. Álvaro (PP), explica que, com es fa habitualment, es farà coincidir amb vials i jardins.

El Sr. Moratal (PSOE), pregunta si s'ha traslladat el projecte de l'AU a la Direcció General del Ferrocarril.

El Sr. Álvaro (PP), crega que sí. No obstant, s'assegurarà.

El Sr. Moratal (PSOE), vol saber la relació de persones a qui se'ls ha indemnitzat per responsabilitat patrimonial. No coneix l'estimació d'indemnitzacions i en canvi ha observat una Resolució, en la que, pareix s'indemnitza a la Regidor Mª Carmen Peris.

La Sra. Peris (PP), diu que ella no ha rebut cap indemnització i prega al Sr. Regidor que s'informe millor, coincidix que a Alboraya hi ha una altra persona amb el mateix nom i cognoms.

El Sr. Álvaro (PP), aclarix que en el tema de responsabilitat patrimonial s'han atés peticions , sempre per descomptat, considerant els informes tècnics.

Leer Mas...