sábado, 15 de junio de 2019

Discurs d'investidura. Alcalde d'Alboraia 2019Moltes gràcies…

En primer lloc vull agrair al poble d'Alboraia que haja depositat la seua confiança amb mi i em permeta, amb els seus vots, mantenir el govern municipal.

Aprofite este moment per donar l'enhorabona a tots el regidors i regidores que des d’aquest moment formem la Corporació en esta nova legislatura.

A partir d'ara cal seguir avançant junts, esforçant-nos per buscar solucions beneficioses per al poble en general i per  a les persones en particular.

Conjugar els interessos individuals amb els col·lectius no és una tasca fàcil, però és precisament la tasca més important que tenim encomanada els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania.

Quant a les fites que ens marquem per a aquestos propers quatre anys,  ha de ser objectiu prioritari , pense que de tota la corporació,  el medi ambient. El canvi climàtic és una realitat que ens afecta molt directament com a municipi costaner i hem de prendre mesures reals per contribuir decisivament a aturar les conseqüències d'un desenvolupament, fins ara insostenible.

Hem de seguir treballant per rebaixar dràsticament la incidència sobre el  nostre entorn i per tant, les polítiques mediambientals han de implicar canvis molt importants en els nostres hàbits de consum i de vida.

Alboraia, com ciutat educadora que és, ha d'implicar tota la societat en l'impuls a estos imprescindibles i urgents canvis que necessitem per mantenir l'aire, l'aigua i la terra, en condicions saludables per a nosaltres i les generacions futures. 

Hem d'educar-nos , joves i majors, en una nova manera de viure sostenible i respectuosa amb el medi ambient. I ho hem de fer ja! donat que el planeta no suporta més aplaçaments.

Altra prioritat ha de ser la lluita per la igualtat i contra el masclisme que mata dones i els seus fills, fruit d'una mentalitat imposada per una societat ancestralment patriarcal que identifica a les dones com a objectes que es podem posseir i fins i tot destruir si no es volen sotmetre com cal al poder dels homes.

Sona molt antic i anacrònic però és una realitat que es fa present en cada crim com el de Beatriz, la  jove veïna de Port Saplaya a la que el masclisme assassí li ha llevat la vida  deixant nos únicament el dolor i la ràbia més insuportables.

Per ella i per totes les dones i els seus fills i filles assassinats o orfes, cal seguir treballant intensament en tots els àmbits de la nostra comunitat i especialment en l'educació de la juventut i la infància.

L'escola és l'àmbit prioritari on  seguirem desenvolupant els programes de coeducació  en valors de igualtat i rebuig de tot tipus de violències.

I amb els plans d’igualtat, incidirem de manera directa en tots els aspectes i vessants de la nostra vida en comú, pública i privada.

Per altra part, Alboraia es un poble divers on també les polítiques inclusives tenen especial cabuda des de sempre en la nostra societat i pretenem seguir millorant en eixe aspecte tan fonamental per a totes i tots nosaltres.

Els nostres majors han estat sempre acollits i respectats entre nosaltres i les persones, amb qualsevol tipus de dependència o diversitat funcional, formen part de la nostra quotidianitat i ens comprometem, a seguir millorant la seua atenció i desenvolupament personal.

Alboraia es sinònim també d'horta productiva, de paisatge agrícola acurat i protegit, que necessita d' especial recolzament per poder mantenir un llegat de segles per a les següents generacions.
Seguirem compromesos en la recerca de solucions adequades per a que aquestos objectius de protecció de l'horta compten amb els llauradors i llauradores i amb la seua realitat per transformar en un gran actiu d'Alboraia el nostre sector agrícola, ara en perill de decadència.

Altre sector amb possibilitats de desenvolupament sostenible i de qualitat es el turístic, les nostres platges, l'horta i un poble que encara conserva valors tradicionals, resulta cada dia més atractiu per a un turisme amable i respectuós que busca poder gaudir de la gastronomia mediterrània tradicional del nostre poble i dels seus productes hortícoles,  la xufa i l'orxata, com producte més destacat i conegut arreu del món i les innovacions al seu voltant,  a més del nostre entorn inimitable.

Estem compromesos amb este model de promoció dels nostres valors, també festius o tradicionals, per donar a conèixer Alboraia, recolzant a un sector incipient al que volem aportar qualitat des dels serveis públics.

I per últim altre gran objectiu de la legislatura es per a nosaltres finalitzar entre tota la ciutadania d'Alboraia el projecte de Pla General que ha de dotar Alboraia, Port Saplaya y La Patacona de les dotacions educatives i de salut que li manquen, i dels parcs i zones verdes que li corresponen com un gran parc agrari en Peixets, o un altre al nord, propet del casc antic. Lloc per a les festes o per a un mercat de productes d'horta de proximitat,

I Dotar també de una comunicació segura i sostenible amb les platges i una mínima millora de la façana sur del polígon amb l’horta.

Estos son alguns dels objectius que ens marquem per a estos quatre anys i que compartim en gran mesura amb tots els grups amb els matisos adients.

Sempre amb transparència i amb la participació del poble,  hem de dur a terme els projectes que junts decidim però sense perdre de vista els objectius de procurar que cadascun dels alboraiers i alboraires tinguen l'oportunitat  d'aconseguir el benestar i la felicitat que desitgen.

Som un poble solidari, i encara que tenim moltes dificultats, cal perseverar, cal continuar amb constància treballant per donar les millors solucions possibles als nostres problemes  i des d'una sòlida base de principis, avançar cap a un futur comú ple de possibilitats i esperança.


Per la meua part,  com alcalde

Em compromet a seguir obrint de bat a bat l'ajuntament, a implementar eines participatives cada dia més eficaces,

Em compromet a seguir treballant per la transparència, per fer accessible i proper l’Ajuntament que es la casa de tots i de totes.

Em compromet a mantenir sempre obert el diàleg, amb les forces socials i polítiques i també amb totes les persones que formen part d’Alboraia sense cap tipus de discriminació.

Em compromet també a mantenir obert el diàleg amb totes les administracions, amb l’objectiu d’aconseguir ajuda i col·laboració mútua i que els projectes i accions que afecten a Alboraia tinguen en compte el be comú i les nostres necessitats com a poble, sempre des de la lleialtat institucional que ens devem les unes a les altres.

Estic segur que no m’equivoque quan parlant en nom de tota la Corporació, assegure que ens comprometem a servir-vos cada dia amb més exigència personal,  tenint sempre com objectiu el benefici, única i exclusivament, del poble d’ Alboraia,
un benefici que no buscarà mes que la salut, el benestar i la felicitat de cadascun dels alboraiers i alboraieres.

Moltes gràcies 

Leer Mas...

lunes, 20 de mayo de 2019

Pleno Municipal (20-05-2019)Pleno Municipal (20-05-2019)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 de maig de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

A. PART RESOLUTIVA
1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Aprovació Reglamenteo Consell Participació Ciutadana.(12/2019
1.2. Inici expedient segregació (exp. 28- 2018)
1.3. Pròrroga contracte servici manteniment i neteja zones verdes (absis 1570/2019)
1.4. Millora zones enjardinades.(absis 1190/2019)
1.5. Conveni adhesió Consell de l’Horta de València.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I
ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Recex 4/2019 (reconeixement extrajudicial de crèdits- convenis aprovats pel ple per al pagament ajornat de deute  part de l'ejer. 2019)
2.2. Modificació de crèdits 11/2019 en la modalitat de suplements de crèdit finaciados amb rltgg.

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE
1. Donar compte de les resolucions núm. 1110 a 1312 de 2019
2. Donar compte informe morositat 1t 2019
3. Donar compte informe pmp 1t 2019

C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

lunes, 15 de abril de 2019

Pleno Municipal (15-04-2019)Pleno Municipal (15-04-2019)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 15 d'abril de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANSMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Continuidad prestación servicio de la escuela infantial municipal de Patacona.
1.2. Ampliación servicio limpieza centro auxiliar salud Raco de San Llorens.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Apoyo y adhesión del ayuntamiento de Alboraya a la candidatura de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) a los premios Princesa de Asturias en la categoría de artes.

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

Dar cuenta de las resoluciones num. 707 a 1009 de 2019.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS


Leer Mas...

lunes, 18 de marzo de 2019

Pleno Municipal (21-03-2019)Pleno Municipal (21-03-2019)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de març de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA  D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1. Informació pública Pla General Estructural i Pla d'Ordenació Detallada.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. RPT 2019
2.2.  Pressupost 2019 i Plantilla.
2.3. Modificació Taxa transport públic.

3. MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 404 a 706 de 2019.

C. PRECS I PREGUNTES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA  DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1. Información pública Plan General Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. RPT 2019
2.2.  Presupuesto 2019 y Plantilla.
2.3. Modificación Tasa transporte público.

3. MOCIONES

B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 404 a 706 de 2019.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

viernes, 15 de febrero de 2019

Pleno Municipal (18-02-2019)Pleno Municipal (18-02-2019)


SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 18 de febrer de 2019
20:30
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ, URBANISME, HORTA I MEDI AMBIENT.

1.1.Solicitud subvenció IVACE per a la millora i modernització del polígons any 2019.

1.2. Aprovació ordenança seus festeres tradicionals


2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

2.1. Modificació ordenança preu públic escola infantil Patacona.

3. Mocions


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm. 1 a 403 de 2019


C. PRECS I PREGUNTES
-----------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 18 de febrero de 2019
20:30
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan,

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN, URBANISMO, HUERTA Y MEDIO AMBIENTE.

1.1.Solicitud subvención IVACE para la mejora y modernización del polígonos año 2019.

1.2. Aprobación ordenanza sedes festeras tradicionales

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

2.1. Modificación ordenanza precio público escuela infantil Patacona.

3. Mociones


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO
1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 1 a 403 de 2019


C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

miércoles, 16 de enero de 2019

Pleno Municipal (21-01-2019)SESSIÓ  ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 21 de gener de 2019 20:30h
Lloc: Sala de PlensL’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.

1.1. Nombrameinto fill adoptiu Manel Marí

2. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions número 3538 a 3732 de 2018.
2. Donar compte de les resolucions número 1 a 100 de 2019.


C. PRECS I PREGUNTES

---------------------------------------------------------------------------------
SESIÓN  ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 21 de enero de 2019  20:30h
Lugar: Salón de Plenos

El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria el día, hora y lugar indicados, para tratar de los asuntos que más abajo se expresan, 
A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.

1.1. Nombrameinto hijo adoptivo Manel Marí

2. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO

1. Dar cuenta de las resoluciones número 3538 a 3732 de 2018.
2. Dar cuenta de las resoluciones número 1 a 100 de 2019.

C. RUEGOS Y PREGUNTASLeer Mas...