miércoles, 8 de mayo de 2013

Pleno Municipal (9-05-2013)Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MAIG.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.


SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
 1ªConvocatoria: 09 de maig de 2013 - 20:30:00

Lloc: Salón de sesiones


PARTE RESOLUTIVA

I.- ASSUMPTES DICTAMINSTS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA..
I.1.- DECLARAR CADUCITAT EXP. 197/2012 I INICI NOU PROCÉS DECLARACIÓ NUL•LITAT CONTRACTES MANTENIMENT ASCENSORS.
I.2.- ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA CREACIÓ D'UN FONS SOCIAL DE VIVENDES PER A PERSONES DESALLOTJADES. EXP 8/2013
I.3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA AIGUA I CLAVEGUERAM.
I.4.- ADDENDA CONVENI EXPLOTACIÓ ECOPARQUE.

II.- MOCIONS

PARTE DE CONTROL.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA  GESTIÓ DEL PLE.
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCION NÚM. 866 A 1083 /2013.
2. DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT.

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...