viernes, 20 de diciembre de 2013

Pleno Municipal (23-12-2013) extraordinario


Convocatòria per al Ple Municipal extraordinari corresponent al mes de DESEMBRE.


Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 23 de desembre de 2013- 14:30 h
Lloc: Salón de sesionsA. PART RESOLUTIVA

1. ENCOMANAMENT A EGUSA DELS SERVICIS QUE PRESTAVA CRIDA, AIXI COM TRANSFERENCIA DEL PERSONAL.

2. DEPURACIÓ DE SALDOS DE OBLIGACIONS D’EJERCICIS TANCATS.


Leer Mas...

jueves, 12 de diciembre de 2013

Pleno Municipal (16-12-2013)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de DESEMBRE.


Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 16 de desembre de 2013- 20:30 h
Lloc: Salón de sesions


A. PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA RESOLUTORIA.

1.1. MODIFICACIÓ ESTATUTS “PACTEM NORD”
1.2. APROVACIÓ PLEC RSU I NETEJA VIARIA
1.3. ACEPTACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTACIÓ DE OBRES.


2.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NUM 2645 A 2915/13

2 DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ EVALUACIÓ PLA SANEJAMENT EJERCICI 2009.

3.DONAR COMPTE INFORME INTERVENCIÓ EVALUACIÓ PLA SANEJAMENT EJERCICI 2011.

4. DONAR COMPTE REQUERIMENT SINDICATURA DE COMPTES DE DATA 18/11/2013 SOBRE RENDIMENT DEL COMPTE GENERAL EJERCICI 2012.C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...