sábado, 28 de marzo de 2015

Fem un balanç de la gestió

Ya ha salido la última edición (N153, Març 2015) de "el Periòdic" que publica el Ayuntamiento de Alboraya, en el que aparece la siguiente: 

*

Leer Mas...

viernes, 13 de marzo de 2015

Pleno Municipal (16-03-2015)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MARÇ.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria:  16 de març de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.


1.1. Aprovació inicial i sometiment a informació pública modificació ordenança registre electronic.
1.2. Aprovacio inicial i sometiment a informació pública modificació ordenança sede electrònica.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.1. Inadmitir a tramit sol.licitud revisió acte administratiu.
2.2. Ratificació estatus consorci comarcal Servicis Socials.

3.MOCIONS.

----------------------
SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 16 de marzo de 2015
20:30
Lugar: Salón de Plenos

A. PART RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACION ELECTRÓNICA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

1.1 Aprobación inicial y sometimiento a información pública modificación ordenanza registro electrónico.
1.2. Aprobación inicial y sometimiento a información pública modificación ordenanza sede electrónica.


2. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE  URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VÍAS PÚBLICAS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

2.1. Inadmitir a trámite solicitud revisión acto administrativo.
2.2. Ratificación estatutos consorcio comarcal servicios sociales.

3.MOCIONES.

Leer Mas...