miércoles, 26 de diciembre de 2012

Pleno Municipal (27-12-2012) extraordinari

Convocatòria de un Ple Municipal extraordinari del mes de DESEMBRE, a petició de varios regidors del Grup Popular.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
1a Convocatòria
Dia 27 de desembre de 2012. Hora: 08.00 h
Lloc: Saló de Sessions

 L’Ajuntament Ple celebrarà, a petició de varios regidors del Grup Popular i segons el que establix l’art. 46 de la Llei de les Bases de Régim Local i l'Art. 78 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sessió extraordinària el dia, hora i lloc indicats,

 ORDRE DEL DÍA
1. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE ASSUMPTES TAURINS.

2. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE PROTECCIÓ CIVIL.

Leer Mas...

domingo, 23 de diciembre de 2012

Gimnasia Rítmica. Campeones

Vuic felicita-vos pels vostres nombrosos exits però  sobre de tot pel vostre esperit esportiu i la constància en el treball diari que exigix la dificil disciplina esportiva que practiqueu.

Eixa constancia i sacrifici us ajuda a asolir els exits actuals però us haurà de servir al llarg de tota la vostra vida. 

Cal donar també les gràcies als vostres pares i monitors que us animem i recolzen per seguir endavant a pesar de la vostra extremada joventut.

Leer Mas...

martes, 18 de diciembre de 2012

Pleno Municipal (20-12-2012)Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de DESEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 20 de desembre  de  2012 - 20:30 h
Lloc: Salón de sesionesL’Ajuntament Ple celebra sessió ordinaria el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall.

PART RESOLUTIVA
I.   APROVACIÓ ACTA 14/12 DE  29 DE NOVEMBRE

II.  ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA DE ECONOMICA

II.1. MODIFICACIO SESSIONS COMISIONS INFORMATIVES
II.2. MODIFICACIÓ SESSIONS PLE

 II.3. RESOLUCIÓ CONCESIÓ ASCENSORS C/ VALENCIA
II.4. INICI PROCEDIMENT DECLARACIÓ NUL.LITAT CONTRACTES MANTENIMENT ASCENSORS.
II.5. CADUCITAT DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ D’OFICI DE CONFORT LETTERS.
II.6. INICI PROCEDIMIENT REVISIÓ D’ OFICI CONFORT LETTERS.

III ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI

III. I DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ ALCAMPO EX.84/2006.IV. MOCIONS

PART DE CONTROL

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

I.1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 2508 A 2648 DE 2012.

1.2. DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA 974/2012

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Pleno Municipal (29-11-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de NOVEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE 
1ªConvocatoria: 29 de NOVEMBRE 2012 - 20:30 h
 Lloc: Salón de sesiones
Sesió ordinaria de l'Ajuntament ple
PART RESOLUTIVA 1. 
APROVACIÓ ACTA 12/12 DE 25 D'OCTUBRE 

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVICIS AL CIUTADÀ 
2.1 Nomenament defensor del veí 

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÓMICA
3.1 Aprovació inicial i sometiment a informació pública de la modificació de l'ordenanza de venta ambulant 

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
4.1 Operacions de tesoreria 2013: Bankia i Caixa Popular 

5. MOCIONS 

PART DE CONTROL 
1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE 
1.1 Donar compte de les resolucions num 2254 a la 2507 de 2012 

 PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

viernes, 16 de noviembre de 2012

Pleno Municipal (17-11-2012) extraordinari


Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari en el mes de NOVEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.
SESIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 17 de NOVEMBRE 2012 - 09:00 h
Lloc: Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació inicial i sometiment a informació pública de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost d'activitas económiques

Leer Mas...

viernes, 26 de octubre de 2012

Exposició fotogràfica: L’hort dels Vilar, imatges del nostre passat

El divendres 26 d’octubre a les 19,30h se inaugurà la exposició fotogràfica a la Casa del Comte Zanoguera titolada “L'hort dels Vilar, imatges del nostre passat”
Que estarà a la vostra disposició fins el 31 de novembre tots els dijous i divendres de 17:30 a 21:00h i dissabtes d’11:00h a 14:00h.

Vos copie les paraules de benvinguda i agraïmenet amb motiu de la inauguració
Bona vesprada.
Salutacions als membres de la família Vilar, als companys de la corporació, col·laboradors i patrocinadors, i  assistents
Benvinguts
Amb esta inauguració tinc la satisfacció de donar compliment, al conveni firmat per l’ajuntament d’Alboraia el 27 de novembre de l’any 2000 amb la família Vilar que, generosament, va fer donació del fons fotogràfic de José Vilar Martínez a l’Ajuntament d'Alboraia.
Aquest conveni significa molt per al nostre poble. És una importantíssima aportació al nostre patrimoni col·lectiu, un patrimoni històric i artístic que tenim l’honor de custodiar al l’arxiu de l’ajuntament, on, ,ja està a l’abast dels investigadors i de tots els  interessats, tal i com ens havíem compromès i que   per primera vegada,  xposem al públic.
Vuic expressar en nom de la corporació y del poble d'Alboraia  el nostre agraïment  a tots els membres de la família Vilar per fer-nos dipositaris del seu preadíssim llegat.
Una família amb la qual m’uneix una vella amistat mitjançant  Josele,  amb qui he compartit des de principis dels anys 80 diversos projectes i treballs del nostre àmbit professional comú ...
Aquesta exposició demostra que encara queda molt per escriure i comunicar sobre Alboraia a les noves generacions de manera que siguen coneixedores de la seua micro-història, eixa que construïm entre els habitants d’un poble amb la nostra vida quotidiana.
Cal tenir també un coneixement més íntim i arrelat dels nostres oritges,  eixe coneixement que explica de vegades millor que la història en majúscules quí som i per què som així,.per que al darrere d’eixos grans esdeveniments que arrepleguen  els llibres d’història, hi ha famílies com els Vilar, que aporten una part fonamental al coneixement de la veritable història d’un poble.
Eixa història també ha de ser comptada i soles ho podrem fer si entre tots i totes preservem la memòria dels seus protagonistes amb documents tan valuosos com aquestos.
Uns documents que per ser visuals ens aporten el valor afegit de transportar-nos amb facilitat quasi cent anys enrere
 per mostrar-nos com érem i com vivíem aleshores els alboraiers, els nostres més recents avantpassats.
Aquesta fascinant possibilitat  no s’hagés materialitzat sense la col.laboració dels patrocinadors als quals els reconeguem i agraím l'esforç i l'ajuda que ens han concedit per preparar aquest esdeveniment.
Però aquesta exposició no hagués segut possible sense el magnífic treball dut a terme per la comissària de l’exposició Maria José Aguilar i del seu equip de col·laboradors.
Ha estat un any de treball intens i me consta que molt il·lusionant fruït del qual es aquesta magnífica mostra. Una exposició feta amb més cura i estima que grans mitjos, però que ens farà gaudir i ens depararà més d’una sorpresa.
Enhorabona pel excel·lent treball, Maria José. sé que per a tu i el teu equip no han hagut hores, me sembla que has confós ta casa amb l’ajuntament per què estic segur que has estat més temps ací que amb la teua família.
Agraís molt tota eixa dedicació i entusiasme.
Felicite també a la família Vilar pel magnífic llegat històric-artístic que han sabut conservar  i els reitere el reconeixement en nom del poble d Alboraia
Moltíssimes gràcies
 

Leer Mas...

miércoles, 24 de octubre de 2012

Asociación de Jubilados y Pensionistas. UDP - Alboraia. Comida Social

Bona vesprada,
Es un honor y un gran plaer acompanyar-vos en aquest acte central de la setmana cultural de la Associació de Jubilats i Pensionistes - UDP d’Alboraia.
Ens retrobem tots i totes per fer festa i compartir l'alegria d'estar junts...
Eixe motiu ja es prou per festejar, però a més a més podeu sentir-vos satisfets, d'haver-vos associat per fer coses del vostre gust entre tots i totes, de comptar amb companys i companyes que dediquen moltes hores del seu temps a preparar i organitzar actes lúdics, que us permeten gaudir sovint de moments divertits, que us faciliten la possibilitat de relacionar-vos i de gaudir del vostre temps de jubilació de manera activa i satisfactòria.

Jubilar-se del treball significa donar-se de alta en una altra manera de viure que ha de ser més plena; una vida que ens permeta fer alguna de les coses que en altres moments ha calgut posposar degut a les obligacions del treball diari.

Així i tot sabeu que tots contem amb vosaltres, segurament, per a moltes més coses de les que deuríem comptar. Sabeu que la família i els amics us necessiten, avui més que mai, i també la societat en general.

La vostra experiència guia les generacions posteriors i com sempre us dic, si els que us hem succeït hem arribat fins ací, és gràcies a vosaltres i al vostre treball.

Gràcies una vegada més, per tot el que sou i el que feu per tots nosaltres.Us desitgem il•lusió i salut per gaudir de la vostra jubilació per molts anys.

Moltes gràcies

Leer Mas...

martes, 23 de octubre de 2012

Pleno Municipal (25-10-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de OCTUBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.
SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 25 de OCTUBRE 2012 - 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones  

PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ ACTA 11/2012 DE 27 DE SEPTIEMBRE
2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVICIS AL CIUTADÀ.
2.1. INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ ORDENANÇA TINENÇA I PROTECCIÓ ANIMALS
3. DONAR CONFORMITAT AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE AQUALIA I EL EMTRE.PER A LA GESTIÓ DE LA TAMER
4. ACORD D’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012.
5. MOCIONS

PART DE CONTROL.
CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
1.1 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 2054 A 2253/12
1.2. DONAR COMPTE DEL ARCHIU PER PART DE LA FISCALIA DE LA DENUCIA INSTADA PER L’AJUNTAMENT

PRECS I PREGUNTE

Leer Mas...

domingo, 21 de octubre de 2012

II Reunión del Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud


Los días 21 y 22 de Octubre se celebro en Alboraia la II Reunión del Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud, organizada por la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS). En el que participaron profesionales de practicamente la totalidad de comunidades autónomas.
Tuve el honor de participar en la mesa inaugural. A continuación reproduzco el discurso integro de bienvenida.
  
Buenas tardes y bienvenidos.

Quiero agradecer, en primer lugar, al Conseller de Sanidad, Luis Rosado, que haya aceptado la presidencia del acto de inauguración de la II Reunión del Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud

¿Quién me lo iba a decir?
Que después de estar presente en tantos eventos de la SEIS, con distintas responsabilidades iba a poder dar la Bienvenida a uno de ellos como Alcalde de Alboraia, mi pueblo.

Qué difícil me resulta transmitir la emoción que en este momento siento!
Alboraia es un pueblo grande, 22573 habitantes, hoy unos pocos más, GRACIAS A VUESTRA PRESENCIA

Alboraia es un pueblo maravilloso, y no lo digo porque sea el mío y además sea el alcalde. Me siento muy orgulloso de él, pero vosotros mismos  podéis comprobar que este es un pueblo cuyo entorno es verdaderamente envidiable. Estamos en medio de la huerta más fértil de Valencia y además junto al mar. Salimos de casa y podemos pasear entre los campos de hortalizas o acercarnos a nuestras preciosas playas de arenas suaves y doradas.

Nuestro clima es suave todo el año, raro es aquí un domingo de invierno sin un sol radiante, menos cuando estamos en situación de pre-emergencia de gota FRIA, claro.

Eso conforma de alguna manera nuestro carácter. Los valencianos somos acogedores, nos gusta compartir todo lo bueno que tenemos, sobre todo ante una mesa bien surtida  con los ricos manjares de nuestra tierra

El producto estrella de nuestros campos es la chufa  de la que hacemos la deliciosa horchata, conocida internacionalmente, pero también, y gracias al espíritu innovador de nuestros productores e industriales, sacamos de las chufas nuevos productos como un aromático aceite, cerveza, mermeladas, harina para repostería, etc., como podéis ver en la pequeña exposición que nos han preparado.

En Alboraia podéis degustar, además  una rica gastronomía basada en los excelentes productos de nuestra tierra y nuestro mar. Una gastronomía que va mucho más allá de la paella típica. Aquí hacemos paellas hasta de hígado de toro.

Este es un pueblo tranquilo, de gentes amables. Un pueblo que acoge con verdadero gusto a quienes nos visitáis  y os ofrece todo tipo de pequeños placeres  que harán de vuestra estancia entre nosotros  una auténtica delicia, que deseareis  repetir.

Uno de mis objetivos hoy , como alcalde, es convenceros, de lo agradables, atrayentes y encantadoras que resultan las visitas a este municipio

Para acabar de convenceros preguntar a Salvador Arribas que ya se está aficionando a venir a nuestra playa de la Patacona.
Y ahora, entrando ya en materia, deseo que los objetivos de este Foro se cumplan de sobra. Vamos a superar con creces los objetivos planteados en la aclaración y discusión de cómo afrontar el gobierno de las TIC, en Salud.

Veo este foro como continuación de aquel I foro técnico celebrado en Gandía en octubre de 2004

Aquel foro técnico fue una buena apuesta que ayudó a todos los profesionales de la Informática de la Salud, a clarificar cuales eran sus funciones y tareas en las instituciones sanitarias.

Ahora con la gobernanza de las TIC en Salud, nos planteamos conseguir objetivos distintos: En esta reunión de  hoy deseo Que consigamos  el entorno de comunicación del conocimiento e intercambio de información científico-técnica entre los responsables y profesionales de la gestión de la tecnología en informática de la salud, aquí presentes, para cooperar y compartir la realización de proyectos de las TIC en Salud de interés común, que lo son todos.

Os doy la enhorabuena porque estoy seguro de que con vuestra colaboración y contribución a esta II Reunión del Foro para la Gobernanza de las TIC en Salud conseguiremos entre todos que sea un éxito.

Reitero la bienvenida a todos los participantes, bienvenida, a mi pueblo, a Alboraia 

Muchas gracias.

Leer Mas...

martes, 25 de septiembre de 2012

Pleno Municipal (27-09-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de SETEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.
SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 27 de Septiembre 2012 - 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTA 10/2012 DE 26 DE JULIOL

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI.
2.1. DESESTIMACIÓ AL•LEGACIONS I EXTINCIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB ALCAMPO DE 30 D'OCTUBRE DEL 2006

3. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA.
3.1.DETERMINACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2013.
3.2.AUTORITZACIÓ A EGUSA OPERACIÓ CRÈDIT AMB NOVAGALICIA BANC

4 AUTORITZACIÓ A EGUSA CONCERTAR OPERACIÓ CRÈDIT AMB BANKIA

5. MOCIONS PART DE CONTROL.
1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
1.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1900/12
1.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1901/12
1.3. DONAR COMPTE INFORME COMPLIMENT PLANS SANEJAMENT 2011
1.4. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012
1.5. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1698 Al 2053/12.

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

lunes, 23 de julio de 2012

Pleno Municipal (26-07-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JULIOL.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 26 de Juliol 2012 - 20:30h
Lloc: Salón de sesiones
PART RESOLUTIVA

1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI.
1.1. AUDIÈNCIA ALCAMPO CONVENI URBANÍSTIC

2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA.
2.1. EXTINCIÓ CONCESIÓ EGUSA CENTRE GERIÀTRIC
2.2.MODIFICACIÓ ORDENANÇA O.R.A
2.3.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 8/2012

3. MOCIONS

PART DE CONTROL.
1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.
1.1. Donar compte de les resolucions núm. 1173 a 1697 de 2012.

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

lunes, 16 de julio de 2012

Un any de govern, un any d'esforç col.lectiu

Reproducció de l’article del PSPV-PSOE publicat a El Periòdic d'Alboraya. Juny 2012

Aquest ha estat un any especialment difícil per a tots, el país sencer està patint com mai i Alboraia no es troba en les millors condicions per escometre temps tan delicats, però així i tot estem fent-ho.

Evidentment no seria possible sense la col.laboració de tots vosaltres, veïns i veïnes d'Alboraia. Però la manca de recursos no és excusa per no fer el que cal fer i aquest govern s'esforça cada dia per dur endavant els objectius marcats. Tenim clares les prioritats i les estem aconseguint: desprès d'anys amb pressupostos prorrogats, a pesar de tenir un govern monocolor amb majoria absoluta, vam aprovar un pressupost real i molt restrictiu en tot allò que no era estrictament necessari.

Hem renunciat a moltes coses, tant els treballadors, com l'equip de govern, com el poble en general, però tenim clar el que és prioritari i concentrem l'esforç, per exemple, en evitar que cap família es quede al carrer per no poder pagar la hipoteca o el lloguer (pis compartit d'acollida) en millorar l'accés als serveis socials (nova baremació del SAD) en conservar els llocs de treball de l'ajuntament (renuncia l'ERE i ajust mínim de plantilla) en fomentar el comerç local (campanya Mercat, Setmana Gastronòmica, Fira Agroalimentària) en ajudar en la mesura possible a les empresses a innovar i crear treball (Antena d'Innovació), en formar els aturats (cursos i tallers en l'Agencia de Desenvolupament Local, Escola d'Adults), en donar-los una miqueta d'alé als que es queden sense faena i sense subsidi amb un treball encara que siga temporal (contractes estivals en EGUSA i CRIDA)...

Estem traient a concurs per quotes mínimes, tots els espais municipals susceptibles de donar treball: l'antiga Tasca Pepe, la Barraca, el baret del Parc de Fusta, la Piscina de Saplaya... Aprofitem tos els recursos d'altres administracions per contractar joves (Atenciò en platges, becats de Diputació, becats de programes de la Universitat de València i la Diputació).

A més defenem els serveis municipals amb dents i ungles i volem pagar els deutes poquet a poquet per no enfonsar més el poble. Avancem en transparència, en obrir les portes de l'Ajuntament a tots com vam prometre, ja està a punt de concloure l'auditoria, en la web pengem els àudios dels plenaris i tota la informació possible, atenc els veïns i veïnes personalment cada dia i ho fan també tots els regidors de l'equip de govern...

Son temps durs però junts ho aconseguirem. Gràcies per la vostra comprensió amb els nostres errors, que també en tenim, i per la gran col.laboració que ens brindeu cada dia.
Bones vacances.

El Periòdic d'Alboraya. Juny 2012

Leer Mas...

lunes, 25 de junio de 2012

Pleno Municipal (28-06-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JUNY.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 28 de Juny 2012 - 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones

PART RESOLUTIVA

I. APROVACIÓ ACTA 7/2012 DE 31 DE MAIG

II. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA
II.1 APROVACIÓ INCIAL I SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA ORDENANÇA REGISTRE ELECTRÒNIC
II.2 APROVACIÓ DEFINITIVA RPT I CONTESTACIÓ AL.LEGACIONS

III. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
III.1 ACEPTACIÓ COMANDA DE GESTIÓ PLATGES DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISME

IV. MOCIONS.

PART DE CONTROL

I. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.
I.1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1173 A 1400 DE 2012
I.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1369/2012 D'ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRA "RENOVACIONS PUNTUALS EN LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA POTABLE D'ALBORAYA"

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

domingo, 10 de junio de 2012

Pleno Municipal (11-06-2012) extraordinario

Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari corresponent al mes de JUNY
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE PART RESOLUTIVA

1ªConvocatoria: 11 de juny de 2012 –
20:30 h
Lloc: Salón de sesiones


1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI. 
1.1. DENÚNCIA DELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL PER A LA SEUA EXTINCIÓ 

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA 
2.1. INICI REVISIÓ D'OFICI CONFORT LETTERS PER A DECLAR LA SEUA NUL•LITAT (Expedient 2/2012) 
2.2. INICI REVISIÓ D'OFICI CONTRACTES ARRENDAMENT AMB EGUSA PER A DECLAR LA SEUA NUL•LITAT (Expedient 10/2012 ) 

Leer Mas...

jueves, 7 de junio de 2012

En el programa Raonem de Levante TV

Ací teniu l'enllaç del programa Raonem de Levante TV emitit el passat dimarts 5 de maig en el que parlarem de aquest temes:
* Projecte Eurovegas a la CV: idoneitat o no d'un projecte d'estes característiques. Beneficis/no per a la localitat.
* La Cámera de Contratistes sugereix que els diners públics vagen a l'obra civil que dóna ocupació i no a la banca. Reflexions sobre la paràlisi de les inversions dels ajuntaments enguany
* Comença la temporada d'incendis. Quins mecanismes hi ha des del punt de vista local per a poder fer front a piròmans.
 Raonem, dimarts 05 juny - 2ª part 6 de junio de 2012 por Levante TV

Leer Mas...

jueves, 31 de mayo de 2012

Pleno Municipal (31-05-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MAIG.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE  
1ªConvocatoria: 31 de Maig de 2012 – 20:30 h 
Lloc: Salón de sesiones 
PART RESOLUTIVA 
1. APROVACIÓ ACTA 5/2012 DE 30 DE MARÇ 
2. APROVACIÓ ACTA 6/2012 DE 26 D'ABRIL. 
3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA. 
3.1. SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ REGLAMENT SERVICI D'AJUDA A DOMICILI"SAD" 
4. MOCIONS PART DE CONTROL. 
1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE 
1.1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 809 A 1172/12 
PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

domingo, 20 de mayo de 2012

Agua, Azucarillos y Aguardiente

Anoche  en Alboraia fue todo un acontecimiento el estreno de la zarzuela "Agua,azucarillos y aguardiente".
Y lo fue tanto por el estupendo espectáculo de la Societat Musical que pudimos ver sobre el escenario, como por todo lo que había tras él. Un sinfin de personas implicadas y empeñadas en sacar adelante un proyecto ilusionante.
Todo se ha hecho con medios propios y "en casa", desde los preciosos decorados hasta el cuidado vestuario. Todo para  acompañar el magnifico trabajo de cantantes, músicos, actores y actrices: un magífico cojunto de "amateurs", que se comportan como verdaderos profesionales bajo las órdenes de sus competentes directores.
Si el ensayo general ya me impresionó, el estreno ni les cuento.  Les aconsejo que no se pierdan el espectáculo.
Fue todo un ejemplo de que realmente "La unión hace la fuerza" y dota de valor añadido todo aquello que emprendemos juntos con ilusión y generosidad.

Gracias y enhorabuena a todos y todas.

Leer Mas...

sábado, 5 de mayo de 2012

UN PONT SENSE BARANES


Em complau molt estar esta vesprada acompanyant al meu amic Sanher en la presentació d’aquest nou llibre. Sabíem que la seua trajectòria com escriptor tindria recorregut, i aci en tenim la prova.

I això que escrius per a un públic difícil de captivar.!. Els adolescents mai es conformen fàcilment  amb el que els adults els oferim.I si ve d'un dels seus professors d  l 'institut.... ha de ser molt bo, tan sols per que s'ho miren! 
  
Entrar al seu mon, entendre les seues obsesions  i preocupacions,... conectar...  . Es un repte que soles un bon mestre com tu pot aconseguir.

Un bon mestre i un home que encara manté viu al seu interior, el jove que fou, el jove que encara és, i que ix a relluir en cadascuna de les teues novel·les. Mantindre  l’esperit d'adolescent front al mon, ens fa entendre, que per moltes canes que pentinem, ho tenim encara tot per descobrir i la vida sempre es  un repte apassionant.

Enhorabona!, enhorabona  també pels premis presents i futurs i compta amb mi per a les properes presentacions
 UN PONT SENSE BARANES

Leer Mas...

jueves, 26 de abril de 2012

Pleno Municipal (26-04-2012)

Convocatòria per a un Ple Municipal ordinari corresponent al mes de ABRIL
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.
SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE  
1ªConvocatoria: 26 d’ Abril de 2012, 20:30 h 
Lloc: Salón de sesiones 
PART RESOLUTIVA 
I. APROVACIÓ ACTA 3/2012 DE 23 DE FEBRER 
II. APROVAVIÓ ACTA 4/2012 DE 26 DE MARÇ 
III. ENCÀRREC A CRIDA GESTIÓ ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA 
IV. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA. 
1 NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
V. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI. 
1. APROVACIÓ INICIAL I SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE PLATGES. 
VI. MOCIONS PART DE CONTROL. 
I. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE 
I.1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 517 A 808 DE 2012. 
PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

viernes, 20 de abril de 2012

Presentació pàgina web de l'Arxiu Municipal. Alboraia

El nostre arxiu conté gran part de la història del nostre poble, Alboraia,
A ell també hi arriba cada dia el nostre pressent i inclús, les basses del nostre futur, ja les podem trobar en l’arxiu municipal.
Tot allò que es fa des de la casa de tots, que és l’ajuntament, deixa un rastre a l’arxiu, i també molt del que els alboraiers fan al llarg de la seua vida.
A ell arriben llegats molt diversos i enriquidors, imatges, escrits, grabacions...
En ell podem trobar les causes del poble que som  i de com hem aconseguit arribar fins avuí.
És per això que cal prendre consciència clara de que fem història cada dia tots junts  i que és l’arxiu, qui permetrà que eixa historia es conte algún dia, gràcies a la discreta llavor d’un investigador o investigadora del futur.
L’arxiu és també i més que tot, garantia dels drets ciutadans. Conté tota la informació adient de cada asumpte, de cada acció i en ell, podrem trobar-ne les causes i els procediments.

A més, cal reconeixer el treball de tots estos anys de la arxivera Maria José AguilarLeer Mas...

lunes, 16 de abril de 2012

Les tradicions...

Hui, dia de Sant Vicent, és tradicional en Alboraia celebrar el "combregar d'impedits".
Una altra tradició que mantenen alguns dels músics de la Societat Musical d'Alboraia és anar junts a esmorzar desprès d'haver matinetjat per tocar en la processó.

Jo en aquesta ocasió he pogut estar amb els meus companys i no he volgut desaprofitar l'oportunitat de un bon esmorzar.

Moltes felicitats a tots els Vicents.

Leer Mas...

martes, 3 de abril de 2012

12 Congres del PSPV-PSOE

El Congreso de los Socialistas Valencianos se ha cerrado y con él una etapa del partido. Jorge cede el sitio a Ximo, al que damos la enhorabuena, tras una catarsis colectiva a modo de acto de contricción.
En opinión de la mayoría se exigían gestos drásticos que fuesen entendidos desde fuera como una voluntad inequívoca de rectificación.

Yo opino que Jorge y su equipo han hecho un buen trabajo que desgraciadamente no ha sido entendido ni ha sido todo lo eficaz que deseabamos por innumerables causas.

Ahora abrimos un nuevo tiempo y la esperanza en el futuro es la idea que quiere trasmitir el partido. Echamos mano de nuestros militantes históricos para que nos ayuden a recuperar la conexión con los votantes.

Ximo reafirma con énfasis la paridad irrenunciable en todos los aspectos del partido y reclama el protagonismo de las mujeres.

Volvemos a las comarcas para vertebrar la organización.

Reivindicamos sistemas de mayor participación de la militancia, incluso de los simpatizantes, al estilo francés...

Estoy seguro de que trataremos de incorporar lo mejor de cada etapa

Iniciamos pues, el renacimiento.

Leer Mas...

jueves, 29 de marzo de 2012

Pleno Municipal (30-03-2012) extraordinario

Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari i urgent corresponent al mes de MARÇ
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar
Gràcies.SESIÓN EXTRAORDINARIA I URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 30 de Marzo 2012 – 15.00 H
Lugar: Salón de sesiones

1. RATIFICACIÓN URGENCIA DEL PLENO
2. PLAN DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL REAL DECRETO LEY 4/2012 DE 24 DE FEBRERO.

Leer Mas...

viernes, 23 de marzo de 2012

Pleno Municipal (26-03-2012) extraordinario

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MARÇ
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar
Gràcies.


SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE1ªConvocatoria: 26 de Març 2012 - 20:30:00
Lloc: Salón de sesiones
Esta convocatoria ha estat trasladada a dilluns, 26 per motiu de la vaga general del dijous 29.


I PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ ACTA 1/2012 DE 26 DE GENER
2. APROVACIÓ ACTA 2/12 DE 30 DE GENER

3.ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
3.1.SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PUBLICA MODIFIACIO NÚM. 19 PGOU
3.2. ENCÀRREC A EGUSA GESTIÓ PUBLICITAT EN DOMINI PÚBLIC

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA.
4.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS EXPTE 1/2012
4.2. REQUERIMENT AQUALIA TAXA TAMER
4.3. MODIFICACIÓ TARIFES AIGUA I CLAVEGUERAM 2012
4.4. MODIFICACIÓ TARIFES AUTOBUS CRIDA

5. MOCIONS.

II PART DE CONTROL.

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 298 A 516/12
2. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ OBLIGACIONS PENDENTS EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 4/2012

Leer Mas...

domingo, 18 de marzo de 2012

Alboraia, el municipio con mayor deuda por vecino

Os copio el artículo que publica hoy El Pais: Alboraia y Miramar, cara y cruz de la gestión municipal

Que empieza así:
El Ayuntamiento de Alboraia, municipio de L’Horta de 23.000 habitantes, tiene la mayor deuda por vecino de la Comunidad Valenciana (6.260 euros). Sobre el Consistorio pesa una losa de 144,4 millones de euros y cada año tiene que destinar cuatro a intereses y amortizaciones. El decreto de pago a los proveedores del Gobierno central, además, ha aflorado ocho millones de facturas en los cajones e impagos pendientes desde 2002. Su situación es muy complicada.
.........
Lo mejor la respuesta del exalcalde:
El exedil Manuel Álvaro rebaja la deuda de 144,4 a 22 millones de euros, acusa al cuatripartito de computar gastos previstos para 22 años y niega la existencia de facturas en los cajones. “La situación, no obstante, es muy complicada”, admite.

Leer Mas...

viernes, 16 de marzo de 2012

En el buen camino

 

Aclarada la situación económica de nuestro municipio, muchos se preguntan si hay lugar para la esperanza. Yo digo que sí.
 
Como se puede ver en el gráfico, hemos identificado la enfermedad y comenzado un tratamiento que evitará que el enfermo empeore. Así pues, estamos en el camino hacia la curación. Ahora hay que perseverar y aprovechar todas las ayudas posibles.

Alboraia es un caso especialmente grave. Tanto en tiempos de bonanza como ya de crisis, gastamos mucho más que la media y no recaudamos lo que soñaron algunos. Hemos vivido de ingresos “a futuro” que finalmente no se han materializado y a eso se le ha sumado la persistencia de la crisis económica global.

No hay duda ya de que al anterior gobierno del PP le faltó, como mínimo, prudencia. Pudo escuchar las voces que le advertían de los riesgos y no lo hizo. Incomprensiblemente aplicó en Alboraia, como en la Comunidad Valenciana, exactamente lo contrario de lo que predicaba para el país. Ni reconoció en 2006 la crisis, ni implantó austeridad alguna en los años siguientes.

Pero lo importante es afrontar los problemas y corregir los errores. Lo estamos haciendo entre todos y todas sin escatimar esfuerzos. Ése es el espíritu que anima al equipo de gobierno del cuatripartito y a la inmensa mayoría del pueblo de Albororaia. Somos una comunidad fuerte y preparada, a la que no le falta valor ni cordura. Es por eso que el futuro se abre con esperanza ante todos nosotros y nosotras

Publicado en el Periòdic N149 març 2012 

Leer Mas...

martes, 6 de marzo de 2012

Crida Falles 2012

 Llevem-se de damunt el fret i la foscor,
Obrim les portes al sol i a la alegria.
¡Plantem les falles als nostres barris i … fem festa¡


Tots i totes esteu convidats a participar,
a conviure al barri al voltant del casal i la falla.

Baixeu, veïns i veïnes!
Porteu si cal entrepans i cadires,
que el carrer es vostre i la falla de tots.

Leer Mas...

domingo, 4 de marzo de 2012

Un nou repte: Alboraia digital

Dimecres passat 29, va tenir lloc a Alboraia, al Café Tirana del carrer Mestre Serrano, la presentació del nou mitjà de comunicació "alboraia digital", al que es pot accedir mitjançant l'enllaç http:// www.alboraiadigital.info.

A la portada i a la secció El Personatge publiquen una entrevista que em ferem al despatx d'Alcaldia fa uns dies de la que vos passe l'enllaç: http://www.alboraiadigital.info/personatge/7-no-categoritzat/15-miguel-chavarria
 
Donem la benvinguda a aquest nou mitjà de comunicació que ens facilita una nova oportunitat de participació en la nostra comunitat i al que li desitgem tota classe d'èxits

Leer Mas...

domingo, 26 de febrero de 2012

Pedir responsabilidades

He recibido este mensaje de una muy buena amiga y vecina y, con su permiso, la transcribo a continuación:
----------
Hola Miguel,

He recibido la carta que delata la situación económica del ayuntamiento, gracias por informar de la verdad, pocos lo hacen, aunque todos sabemos que estamos en la ruina por que solo se les pide la pasta a los mismos, para responder ante la deuda, aquí deberían estar todos pagando BANCOS, GRANDES EMPRESAS, POLITICOS ETC...


Solo espero que la Sindicatura de Cuentas y la Comisión de Investigación, lleve ante la justicia a los responsables de tal atraco a los vecinos. Y espero que me llegue otra carta comunicándome cuantos años de cárcel tiene que pagar.


Pero sobre todo lo que necesito es que la justicia le condene a devolver la pasta que han robado. Por que como yo todos los vecinos hemos pagado religiosamente todos lo impuestos que nos ha pedido el ayuntamiento y si no lo hemos hecho en su momento nos han pedido el importe con recargo, ENTONCES SI HEMOS PAGADO DONDE ESTA EL DINERO, SI ELLOS LOS RESPONSABLE NO LE HAN PAGADO A NADIE, dejando que las pequeñas empresas se arruinen.

Se que todos los ayuntamientos están igual y que nuestro políticos solo hacen que pedirnos mas y mas a los pocos que estamos trabajando. No se lo que va a pasar, pero yo cada mañana cuando salgo de mi casa para venir al trabajo yo que lo tengo, vengo triste y muy triste de ver que cada día lees en prensa que todo esta peor y que no tiene arreglo, los pobres que no tienen trabajo caerán en una gran depresión y finalmente se liara y gorda por que no se quien puede aguantar tanto.

PERO MI GRAN PREGUNTA ES COMO HAN DEJADO QUE PASARA ESTO?

Por que digo yo esta situación se vería venir y alguien tendría la responsabilidad de verlo y comunicarlo.De todas formas a estas alturas el mal ya esta echo, y mi tristeza e impotencia de cada mañana cuando cojo la bici para venir al trabajo no se cuando se me va a pasar, y seguramente hay mucha gente que me diría que yo estoy bien, yo me alegro de poder ayudar a mi familia a comer por que ellos también están en el paro desde hace mucho.

Leer Mas...

martes, 21 de febrero de 2012

Pleno Municipal (23-02-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de FEBRER

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar
Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE1a Convocatòria
Dia 23 de febrero de 2012
Hora: 20.30 hores
Lloc: Saló de Sessions

A. PARTE RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS EN LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS AL CIUDADANO.
1.1. APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN ECONÓMICA.
2.1. APROBACION INICIAL MODIFICACION ORDENZANZA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
2.2. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CON LA COOPERATIVA VALENCIANA AGRICOLA SAN CRISTOBAL
2.3. MODIFICACIÓ CONTRACTE CONCESIÓ OBRA PÚBLICA PISCINA PLATJA PATACONA.
2.4. MODIFICACIÓ CONCESIÓ OBRA PÚBLICA PISCINA COBERTA CIUTAT DE L’ESPORT.
2.5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ RPT.
2.6. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL 2012 I PLANTILLA
2.7. DENUNCIA A LA FISCALIA DE CONFORT LETTERS.
3.. MOCIONS

B. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
1.Donar compte de les resoluciones núm. 74 a 297 /2012

C. PRECS I PREGUNTES.

Leer Mas...

sábado, 18 de febrero de 2012

Inauguración de Alboraia a Escena Contra el Cancer

INAUGURACIÓN DE ALBORAYA A ESCENA CONTRA EL CÁNCER
La 4ª MOSTRA DE TEATRE LOCAL ALBORAIA A ESCENA CONTRA EL CANCER se inició anoche con un musical estupendo del grupo T de Teatre, "Los Productores" en l'Agricola d'Alboraia.
Estreno y debut a la vez en el que nos vimos envueltos la presidenta de la asociación y yo.
Fue divertido aunque reconozco que en ese campo no tengo demasiado futuro.

Leer Mas...

jueves, 2 de febrero de 2012

Presupuesto de "guerra". Negociaciones de ficción

El lunes hicimos un pleno extraordinario para dar cuenta de las medidas de emergencia que estamos poniendo en marcha para hacer frente a las dificultades económicas que padecemos.
La última, las amenazas de embargo a las que debemos hacer frente de la mejor manera posible.
El señor Álvaro, portavoz del PP, dice que no podemos permitir esos embargos y que ellos estaban negociando cuando salieron del gobierno para que no se diese esa situación.
Su fantástica negociación se prolongó durante 7 años sin éxito alguno y ha terminado irritando hasta a los tribunales que consideran que ese "equipo negociador" sólo pretendía zafarse de sus obligaciones de pago sin razón alguna y habiendo tenido la oportunidad de pagar en su día por disponer de los fondos para ello.
Es una imagen lamentable la que han dejado del Ayuntamiento de Alboraia.

A pesar de los muchos obstáculos, el equipo de gobierno actual y hasta el último funcionario o funcionaria del Ayuntamiento, nos estamos batiendo el cobre para sacar adelante nuestro pueblo y lo estamos haciendo, en gran medida, gracias a la colaboración y comprensión de todos los vecinos y vecinas de Alboraia, que entienden que debemos gastar lo menos posible para hacer frente a los pagos pendientes.

Por eso estamos elaborando un presupuesto que llamamos "de guerra" es decir, un presupuesto de total emergencia. Un periódico se acercó el otro día al Ayuntamiento y quiso saber cómo vamos. Le chocó la denominación y la puso como titular. La conversación la tenéis en el enlace.

La noticia digital

Leer Mas...

domingo, 29 de enero de 2012

Mantener la actividad del Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord

MOCIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PSPV-PSOE, UPPA, BLOC-COMPROMÍS, CIALBO Y PP AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA

  • El Consorcio Comarcal de Servicios Socialesde l’Horta Nord fue impulsado desde el Ayuntamiento de Alboraya y ha sido presidido en muchas ocasiones por concejales de nuestra localidad pertenecientes a distintos partidos políticos. En estos momentos, difíciles para todas las administraciones, pasa por una situación de emergencia económica que pone en entredicho la continuidad de los distintos servicios que se vienen prestando a nuestra comarca.  • Como cofundadores e impulsores del proyecto, estamos profundamente preocupados y deseamos hacer constar nuestro compromiso con el Consorcio, así como nuestra voluntad de hacer frente a nuestras responsabilidades con el mismo, para preservar los servicios que se prestan precisamente a uno de los sectores más débiles de la sociedad y que necesitan de la especial protección y ayuda de las administraciones.
  • Constatamos, no obstante, que de la deuda que las diversas administraciones mantenemos con el consorcio y que asciende en estos momentos a más de medio millón de euros, el mayor porcentaje corresponde a la Generalitat, cifrándose en más de cuatrocientos mil euros.
  • Por lo tanto, este ayuntamiento se hace eco de las llamadas de ayuda de los trabajadores y trabajadoras del Consorcio así como de los usuarios, quienes reclaman el apoyo necesario para seguir prestando y recibiendo los servicios actuales.
  • Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración del Pleno Municipal los siguientes:
Acuerdos

  1. Ratificar la necesidad prioritaria de mantener el servicio que se viene prestando desde el Consorcio Comarcal de Servicios Sociales al colectivo de discapacitados de nuestra comarca.
  2. Instar a la Generalitat a que haga efectivos los pagos necesarios al Consorcio para asegurar su continuidad.
  3. Comunicar el acuerdo al Consorcio comarcal de servicios sociales de l’Horta Nord y a la Consellería correspondiente.

Aprobada por UNANIMIDAD.

Leer Mas...

viernes, 27 de enero de 2012

Pleno Municipal (30-01-2012) extraordinario

Acabem de rebre la convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari corresponent al mes de GENER
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L'AJUNTAMENT PLE


1a Convocatòria
Dia 30 de gener de 2012
Hora: 20.30 h
Lloc: Saló de Sessions

ORDRE DEL DÍA

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGENCIA
DEL PLE.

2.- INICI EXPEDIENT VALORACIÓ BENS PATRIMONIALS I EXPEDIENT DE DESAFECTACIÓ DE BENS AFECTES A SP.

Leer Mas...

martes, 24 de enero de 2012

Pleno Municipal (26-01-2012)

Acabem de rebre la convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de GENER

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar
Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE


1a Convocatòria
Dia 26 de gener de 2012
Hora: 20.30 hores
Lloc: Saló de Sessions

A. PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ ACTA 14/2011 DE 24 DE NOVEMBRE
2. APROVACIÓ ACTA 15/2011, DE 25 DE NOVEMBRE
3. APROVACIÓ ACTA 16/2011, DE 22 DE DESEMBRE
4. ASUMTES DICTAMINATS EN LA COMISIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I SEGURETAT CIUTADANA

4.1. PROPOSTA CONCESIÓ CONDECORACIONS POLICIA LOCAL
4.2. PROPOSTA CONCESIÓ CONDECORACIÓNS PROTECCIÓ CIVIL
4.3. APROVACIÓ INICIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PUBLICA REGLAMENT SEGONA ACTIVITAT POLICIA
5. ASUMTES DICTAMINATS EN LA COMISIÓ INFORMATIVA ECONOMICA
5.1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’EJERCICI 2010
6 MOCIONS

B. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
1.Donar compte de les resoluciones núm. 2813 a 2983/11 i de la 1 a73/2012

C. PRECS I PREGUNTES.

Leer Mas...

domingo, 22 de enero de 2012

Congreso Provincial Extraordinario PSPV-PSOE

Como ya sabéis ayer se celebro el congreso extraordinario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia para debatir la Ponencia Marco y elegir los delegados al Congreso Federal que se celebrará en Sevilla los primeros días de febrero.

Todas las enmiendas que presentamos desde la agrupación de Alboraia fueron aceptadas y aprobadas, teniendo que resaltar que las enmiendas presentadas a la Comisión 2 "Socialismo abierto para la economía de la prosperidad y el acceso de todos al empleo" fueron agradecidas en el plenario por el ponente Toni Gaspar "als companys d'Alboraia".

En particular la enmienda que empieza diciendo "Nuestra prioridad debe ser el impulso del trabajo cooperativo y solidario, y priorizaremos a las empresas de economía social y cooperativa, ...."  fue muy aplaudida y apoyada entre otros por el compañero Emerit Bono.

En la votación para delegados al Congreso Federal os comunico que tuve el honor de ser incluido en la lista que encabezaba nuestro Secretario General, Jorge Alarte,  y que una vez conocidos los resultados he sido elegido delegado para el Congreso Federal.

Gracias compañeros por vuestro apoyo.

Leer Mas...