miércoles, 28 de noviembre de 2012

Pleno Municipal (29-11-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de NOVEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE 
1ªConvocatoria: 29 de NOVEMBRE 2012 - 20:30 h
 Lloc: Salón de sesiones
Sesió ordinaria de l'Ajuntament ple
PART RESOLUTIVA 1. 
APROVACIÓ ACTA 12/12 DE 25 D'OCTUBRE 

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVICIS AL CIUTADÀ 
2.1 Nomenament defensor del veí 

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÓMICA
3.1 Aprovació inicial i sometiment a informació pública de la modificació de l'ordenanza de venta ambulant 

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
4.1 Operacions de tesoreria 2013: Bankia i Caixa Popular 

5. MOCIONS 

PART DE CONTROL 
1. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE 
1.1 Donar compte de les resolucions num 2254 a la 2507 de 2012 

 PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

viernes, 16 de noviembre de 2012

Pleno Municipal (17-11-2012) extraordinari


Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari en el mes de NOVEMBRE.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.
SESIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 17 de NOVEMBRE 2012 - 09:00 h
Lloc: Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació inicial i sometiment a informació pública de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost d'activitas económiques

Leer Mas...