jueves, 15 de mayo de 2014

Pleno Municipal (19-05-2014)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de MAIG.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 19 de mayo de 2014- 20:30 h
Lloc: Saló de sesions

A. PART RESOLUTIVA


1. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.

1.1. Modificació de crèdits per crèdits extraordinaris exp. 7/2014

1.2. Aprovació conveni financiació obres públiques amb l’entitat pública de sanejament de aigues residuals de la comunitat valenciana.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I EDUCACIÓ, SERVICIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÒ ECONÒMICA.

2.1.Comanda gestió platges.3. ASSUMPTES NO DICTAMINATS.

3.1. Desestimació alegacions i aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la tasa per la prestació del servei d’aigua potable i l’ordenanza reguladora de la tasa per la prestació del servei de clavegueram


4.   MOCIONS

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.


1. Donar compte de les resolucions num 833 a 1037/2014


C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...