lunes, 19 de noviembre de 2018

Pleno Municipal (19-11-2018)
Pleno Municipal (19-11-2018)

SESSIÓ ORDINARIO DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 19 de novembre de 2018 20:30
Lloc: Sala de Plens

https://www.youtube.com/user/webalboraya

L’Ajuntament Ple celebra sessió ordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall,

A. PART RESOLUTIVA
1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 5/2018 de 22 de maig.
1.2. Acta 6/2018 de 18 de juny.
1.3. Acta 7/2018 de 24 de juliol.
1.5. Acta 8/2018 de 17 de setembre.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENROTLLAMENT ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.
2.1. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2018.
2.2. Requeriment documentació i fiança contracte subministrament gespa artificial camp de futbol. 2.3. Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament d'Alboraya.

3. MOCIONS B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte informe morositat 2n i 3er trimestre 2018.
2. Donar compte informe pmp 2n i 3er trimestre 2018
3. Donar compte de les resolucions de la 2730 a la 3133 de 2018.

C. PRECS I PREGUNTES


Leer Mas...