viernes, 28 de diciembre de 2007

Pleno Municipal Extraodinario (27-12-07)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE

1a Convocatòria
Dia 27 de decembre de 2007
Hora: 19.00 h.
Lloc: Saló de Sessions


ORDRE DEL DÍA

1.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISIÓ INFORMATIVA DE GESTIO
Y PROMOCIÓ
1.1.- Constitució del dret de superfice.

2.-RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDE DEL DIA DEL ACORD RELATIU A PROGRAMACIÓ INDIRECTA I APROBACIÓ DE LES BASES PARTICULARS DE LA UE1 -VINIVAL

3.- APROBACIÓ PROGRAMACIÓ INDIRECTA I APROBACIÓ DE LES BASES PARTICULARS DE LA UE1 -VINIVAL

VOTACIONS:

Punt 1.1 Si 11 (PP); NO 8 (PSPV-PSOE, BLOC); ABS 2 (CIALBO)

Punt 2: Si 11 (PP); NO 10 (PSPV-PSOE, CIALBO, BLOC)

Punt 3: Si 11 (PP); NO 10 (PSPV-PSOE, CIALBO, BLOC)

Leer Mas...

lunes, 24 de diciembre de 2007

Feliç Solstici d'hivern / Bon Nadal
De todas las invitaciones recibidas me permito trascribir las frases que más me han gustado:

El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón

No sólo hacen adeptos los partidos con sus doctrinas, sino con los buenos ejemplos y la recta conducta de sus hombres.
Pablo Iglesias

Y sobre todo el convencimiento de que
"2008 será lo que tú quieras".

Todas ellas enviadas por la "Escola Ernest Lluch".

Con nuestros mejores deseos.

Leer Mas...

viernes, 21 de diciembre de 2007

Pleno Municipal (20-12-07)

Moció Presentada pel BLOC

Un traçat alternatiu de l'AVE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1.- En l’actualitat, el traçat per a l’alta velocitat ferroviària en el tram Castelló-Tarragona presenta dues realitats. D’una banda, l’actual via Castelló-Tarragona es considera ja oficialment com a alta velocitat ferroviària i no estan previstes noves obres per a aquest tram. El tram té ample ibèric. De l’altra, el tram València-Castelló disposa d’estudi informatiu amb declaració d’impacte ambiental ja aprovada. Aquest tram presenta significatius impactes ambientals a la comarca de l’Horta Nord i, en general, en tot el seu traçat a causa de la seua localització litoral molt pròxima a la costa. Aquest tram té ample UICN diferent de l’ample ibèric.
Els alcaldes de l’Horta Nord, de diferents partits polítics (Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol, Esquerra Unida i Bloc Nacionalista Valencià), han promogut la seua discrepància i possibles alternatives sobre la base de l’estudi realitzat per la Universitat Politècnica de València. Així, el servei previst d’alta velocitat València-Barcelona consisteix en unitats similars a l’actual EUROMED que circularan en ample UICN entre València i Castelló, després canviaran a ample ibèric per a circular entre Castelló i Tarragona, i després tornaran a canviar a ample UICN per a circular entre Tarragona i Barcelona. Òbviament, aquest servei es correspon a una alta velocitat molt limitada i no equiparable als serveis previstos, per exemple, en les línies Madrid-Valladolid, Madrid-Sevilla, Madrid-València i Madrid-Barcelona entre altres, en què la velocitat general de projecte és 300-350 km/h.
2.- Són molts els casos de ciutats europees i també particularment espanyoles amb previsió d’estacions d’alta velocitat als aeroports, com per exemple Birmingham, Londres-Gatwick, Londres-Heatrow, Estocolm-Arlanda, Amsterdam-Schiphol, Milà-Malpensa, París-Roissy o Frankfurt.
Els estudis tècnics apunten que la localització d’estacions intermodals d’alta velocitat ferroviària als aeroports són un element potencial essencial per a laintegració de ciutats mitjanes (com ara València) en la xarxa europea de ciutats, tot combinant els viatges aeris i ferroviaris. En aquest cas, estes estacions es converteixen en un important nus de transport, un centre d’atracció d’activitats logístiques i un nus de comunicació internacional amb un ‘hinterland’ o àrea d’influència definida pels serveis ferroviaris d’alta velocitat que actua en xarxa amb les ciutats connectades de major jerarquia com ara Madrid i Barcelona en el cas de València. En el cas de València, renunciar a aquesta oportunitat és renunciar a un dels principals avantatges que aporta l’alta velocitat ferroviària i és renunciar, per tant, a un dels principals projectes de futur possibles de l’economia valenciana que existeixen en l’actualitat.
3.- El traçat litoral previst per a l’AVE genera importants impactes ambientals justament per la seua localització litoral, on es concentra la major part de la població i d’activitats econòmiques. Així passa, particularment, en el cas de l’Horta de València que, a més a més, és un espai de reconegut valor ambiental per la Llei d’ordenació del territori i protecció del paisatge, article 22.6. En conseqüència, des d’aquest punt de mira de minimització de l’impacte ambiental, és millor un traçat més interior perfectament compatible amb la localització d’una estació de l’AVE a l’aeroport de Manises i un corredor d’infraestructures tot seguint l’actual By-pass.
4.- Per encàrrec de 9 municipis de la comarca de l’Horta Nord, governats per diferents partits polítics (4 del Partido Popular, 2 del Partit Socialista Obrer Espanyol, 2 del Bloc Nacionalista Valencià i 1 d’Esquerra Unida) la Universitat Politècnica de València va desenvolupar un estudi davall la direcció del professor José Luis Miralles García que és el segon realitzat i que actualitza la proposta realitzada el 2003 a la situació real del 2007. En aquesta proposta, es detalla una proposta alternativa que consisteix bàsicament a:
· Assumir com a fet consumat el traçat a l’Horta Sud
· Mantenir una estació central a València per a tots els serveis ferroviaris de passatgers
· Generar una segona estació intermodal d’alta velocitat ferroviària a l’aeroport de Manises
· El traçat per a alta velocitat ferroviària entra pel sud, arriba a l’estació central i, en túnel, per l’avinguda del Cid i la N-III arriba a l’entorn de l’edifici de l’aeroport. Després, es devia cap al nord per a continuar,aproximadament en paral·lel, a l’actual autovia de By-pass fins arribar a l’entorn de Sagunt.
Aquesta proposta presenta significatius avantatges. D’una part, en el projecte actual d’eixida nord, hi ha previst un túnel amb dues vies de tres carrils. Cada via permet la circulació de trens en els dos amples UICN i ibèric. Aquesta proposta es considera clarament insuficient per a totes les circulacions i es proposa que aquest túnel servisca només per a les circulacions en ample ibèric (que corresponen als serveis ferroviaris convencionals o actuals) però no per a les circulacions en ample internacional (que corresponen als serveis d’alta velocitat).
Un nou túnel passant deriva de la nova estació ferroviària d’alta velocitat per l’avinguda del Cid i la N-III cap a l’aeroport, on s’implementa una segona estació intermodal tot seguint el model català. En efecte, a Barcelona hi ha previstes tres estacions: una al Prat molt pròxima a l’aeroport del Prat, una segona en Sans, i una tercera (la principal) a la Sagrera. Particularment, aquest darrera està associada a un important projecte de renovació urbana de la zona.
En el cas de València, es proposa que la nova estació central d’alta velocitat se situe a la cruïlla de les dos grans vies valencianes i s’associa a un projecte de renovació urbana de l’entorn i del Parc Central, que genera una gran diagonal seguint l’eix Auxiàs March – Gran Via Ferran el Catòlic i una gran plaça a la cruïlla. Es converteix així la nova Estació Central en motor d’un projecte de renovació urbana.
Aquesta proposta és compatible i possible amb la situació actual, però exigeix revisar el disseny de l’estació central fins ara previst i, per tant, necessita temps per a fer-ho. Això però, atesa la magnitud de les inversions que cal realitzar i essent que el projecte definitiu condicionarà i determinarà el futur de València, està plenament justificat aquest retard pels avantatges contundents de la proposta.
A Manises, es preveu una segona estació directament sobre la prolongació de l’eix de la N-III de manera que en un únic edifici, a diferents nivells, es localitza la terminal aèria i el metro (ja en funcionament) i la nova estació d’alta velocitat en una eficaç integració.
Després, el traçat gira, passa el riu Túria i continua cap al nord, bàsicament en superfície, al costat del By-pass, en un corredor d’infraestructures. L’estudi finalitza al terme municipal de Puçol.
Per tot això, presentem les següents :

PROPOSTES D'ACORD:

L'Ajuntament d'ALBORAIA insta al Ministeri de Foment:
· A revisar el projecte de traçat ferroviari d’alta velocitat València-Castelló-Tarragona i l’eixida nord de València i, de manera conseqüent, el disseny de la nova estació central ferroviària de València i Parc Central als efectes que el dit traçat estiga dissenyat per a velocitats de 300-350 km/h de manera similar als traçats Madrid-Valladolid, Madrid-Sevilla, Madrid-València i Madrid-Barcelona, entre altres, i l’eixida nord de València es realitze per l’aeroport de Manises,
· A localitzar un nou traçat més cap a l’interior evitant així l’impacte ambiental sobre la franja litoral, particularment a la comarca de l’Horta Nord de València, on el traçat previst genera significatius impactes ambientals sobre l’espai agrícola de l’horta mereixedor de protecció segons la Llei d’ordenació del territori i protecció del paisatge de la Generalitat Valenciana,
· A localitzar una segona estació per a l’alta velocitat ferroviària amb caràcter intermodal a l’aeroport de Manises. El traçat per a l’alta velocitat ferroviària, des de l’Estació Central, es dirigirà cap a aquesta segona estació i després cap a Castelló segons el criteri anterior.
· A que el Ministeri de Foment conteste en el termini mes breu possible, tal com es va comprometre en la reunió que a Madrid va mantindre amb els representants dels alcaldes de la comarca, a la proposta de traçat alternatiu elaborada per la Universitat Politècnica i que serà presentada formalment el proper 15 de gener en la seu de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment.


Sotmesa a votació , s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

Leer Mas...

domingo, 16 de diciembre de 2007

Alboraia gràfic num. 18

Acaba de publicar-se i durant aquests dies s'està procedint al seu repartiment el Periòdic del PSPV-PSOE, Alboraia gràfic núm. 18, corresponent a desembre del 2007.
En ell podreu llegir distints articles i col·laboracions dedicats a Economia, Educació i Sanitat.
També tenen el seu espai les notícies de Patacona i Port-Saplaya.
Cal destacar les pàgines crítiques dedicades a la futura evolució que tindrà el PGOU d'Alboraia i els articles d'opinió englobats davall el títol “El PP vol als col·lectius calladets” enviats per l'AMPA del CEIP Cervantes i l'Associació de veïnes i veïns de Rei En Jaume i adjacents.
Pots abaixar-te el número complet en pdf en aquesta adreça.
Ens agradaria comptar en pròxims números amb la teua participació, per a això sols cal què ens envies els teus comentaris, a este mateix blog o a miguel.chavarria.diaz@gmail.com.

Leer Mas...

viernes, 14 de diciembre de 2007

FEM LES COSES AMB TRELLAT

FEM LES COSES AMB TRELLAT
Si anem a ficar-se en la tasca de fer un nou pla general d'ordenació urbana, hem de aprofitar per a fer les coses bé, i aixó ve a compte del que ha passat en les últimes plogudes i de l'enfonsament de dos cotxes en un carrer de Valéncia que estaven damunt de un ramal de la séquia de Rovella. Moltes vegades els polítics confiem en allò que els tècnics es diuen, però en raons de territori, el que caldria fer és parlar i escoltar als vells del poble i els que coneixen el nostre terme. Per que ells mantenen la memòria històrica del territori i coneixen el que ha passat al llarg de molts anys i, especialment, els llauradors.
El poble i el terme de Alboraia està travessat per molts kilometres de séquies i si es fa una obra de infraestuctura s'ha de tindre en compte tot allò que pot passar i també el que diuen els nostres majors, amb molta experiència acumulada al llarg dels anys. Els problemes d'inundació que patix el final del camí fondo no venen provocats sols per la pluja, sinó perquè el desviament de la séquia no es va fer bé i es desborda quan ve plena d'aigüa per les pluges, inundant el pas per baix a Patacona. Ara es fan obres de soterrament de la séquia que arriba fins a Saplaya a conseqüència de la nova avinguda, i els tècnics diuen que el sistema de neteja dels sediments que està fen-se de nou es correcte, i els de la comunitat de regants diuen que es insuficient. En estos casos, creguem que cal fer cas a qui millor coneix el territori i sap quins problemes es poden produir perquè els hi ha viscut de sempre. Si els caixers que es fan per a extraure els sediments que omplen les sèquies a conseqüència de les obres de soterrament, diuen els que coneixen, que son insuficients, els polítics deguem tenir-ho en compte. Si no es podem trobar que la colmatació de les séquies soterrades pels sediments que arrastren facen que no trague prou caudal i retorne l'aigüa cap arrere produint danys i inundant les parts de dalt.
Creguem que tots eixos problemes produïts per inadequades infraestructures i els que poden sorgir han de fer-mos reflexionar sobre la necessitat que els ciutadans de Alboraia participen activament en la confecció del nou pla general, en obrir canals de comunicació per que puguen donar la seva opinió sobre les infraestructures que Generalitat o ministeris estiguen planificant sobre el territori d'Alboraia i, especialment, aquells que coneixen en profunditat eixe territori, per que ens ajuden amb la seua experiència a evitar futures calamitats. No dubtem que tots els grups polítics representats en l'Ajuntament coincidirem en este plantejament i que l'equip de govern seguirà esta línea. El futur del poble està per dalt d'interessos particulars i de grup, i açí tots hem d'anar junts. I tant fonamental es la tasca dels técnics com la participació dels ciutadans, i els polítics hem de recollir totes les aportacions per a poder pendre decisions el més adients possibles. Si fem les coses amb trellat, escoltant a tots, les noves generacions ens ho agrairan.
Ara començarem un nou any i tenim una altra oportunitat per repensar el futur i les actituds per enfrontar-lo junts ciutadans i polítics, de manera que siguen per a tots els ciutadans i ciutadanes l'èxit i el benefici de les nostres actuacions finalment polítiques. Amb eixe desig, el Grup Municipal Socialista i l'Agrupació del PSOE d'Alboraia us desitja Bones Festes i Feliç Any 2008.

Grup municipal del PSPV-PSOE.

Leer Mas...

martes, 11 de diciembre de 2007

Tanquen TV3

Un articlet d'Isabel-Clara Simó que tothom pot entendre

Publicat en el diari AVUI dimarts 11 de desembre del 2007
http://breu.bulma.net/?l8600

Tanquen TV3
Isabel-Clara Simó

Diumenge, a les deu de la nit, funcionaris de la Generalitat valenciana entraven silenciosament en els repetidors de la Carrasqueta, que ha pagat el poble valencià , i els van desconnectar, per tal que tota la zona sud del País Valencià deixés de rebre el senyal de TV3. La nocturnitat la justifiquen dient que era per no tenir aldarulls. Vint rectors d'Universitat, que formen la xarxa Lluís Vives, que comprèn també les universitats valencianes, s'han oposat a aquesta mesura. Tallar un mitjà de comunicació amb excuses tan febles només era imaginable en una dictadura, car el dret a rebre informació lliure figura a la tan escatainada Constitució espanyola. El silenci de Madrid sobre aquest tema crida l'atenció, sobretot perquè es tracta d'un govern rival.La pregunta és òbvia: quina és la funció de l'Estat? La resposta és la que ens han donat fins ara: serveix per coordinar les diferents comunitats autònomes, per evitar els privilegis de les unes sobre les altres, per impedir els abusos, per reforçar l'harmonia i la igualtat. Si una comunitat autònoma decidís tancar TVE-1, què faria l'Estat, com a part interessada? O, en el cas d'una televisió privada: què faria l'Estat si la Comunitat de Madrid, per exemple, decidís tancar Cuatro, i enviés la seva policia a desactivar els repetidors?Des d'un altre punt de vista, hi ha els drets dels ciutadans, entre els quals els de la llibertat d'expressió. S'atreviria algun govern europeu a fer alguna cosa semblant? Comptaria amb el suport tàcit de l'Estat corresponent? Actuaria com a amo de la comunicació?

Enviat per Encarna Sant-Celoni [celoniverger@yahoo.es]

Leer Mas...

domingo, 9 de diciembre de 2007

Cuidemos el planeta

Cambio climático.

Los paises emergentes se niegan a reducir sus emisiones para no limitar su crecimiento.

China e India se han convertido en los principales contaminantes del planeta

Cuidemos el planeta (video de WWF-Brasil2007
Enviado por José Vicente Giner (la cartucheria [cartucheria@hotmail.com])

Leer Mas...

viernes, 7 de diciembre de 2007

Pobles abandonats, pobles en la memòria


Agustí Hernández presenta mes de 200 fotos en una exposició titulada "Pobles abandonats, pobles en la memòria" en el Museu Valencià d'Etnologia que romandrà oberta fins el 6 d'abril.
La memoria del olvido

Jo estic llegint el llibre "POBLES ABANDONATS, Els paisatges de l'oblit", del que es coautor junt a José Manuel Almerich, publicat pel Consell Valencià de Cultura on se descobreix els pobles valencians abandonats i deshabitats i estic aprenent a montó sobre l'emigració rural que ha sigut el principal motiu del despoblament.
Agustí Hernàndez ens ha proporcionat les següents fotos

Leer Mas...

De la Vega reúne el día 15 a los «comprometidos»

Los cinco mil hijos de José Luis

Leer Mas...

jueves, 6 de diciembre de 2007

Pleno Municipal (29-11-07)

Mociones y propuestas presentadas por el Grupo Municipal Socialista


Moción:

El defensor del ciudadano es una figura nueva en nuestro pueblo a la que hay que promocionar y apoyar. Por ello, resulta conveniente que se le de el trato y la consideración que merece esa institución. Y que mejor marco para que el defensor del ciudadano exponga sus actividades que el marco de un pleno municipal, donde se encuentra representada la soberanía popular y es el órgano de mayor relevancia del municipio de Alboraya.
Convencidos de cuanto antecede y como consecuencia de ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alboraia presenta la siguiente MOCION para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal del siguiente

ACUERDO
Establecer dos comparecencias anuales del defensor del ciudadano ante el Pleno ordinario del Ayuntamiento a fin de que cada semestre informe de la labor realizada
.

Propuesta 1

En la página web del Ayuntamiento se van indicando las calles que quedan cortadas a la circulación. La mayoría de las personas al leer el texto de las calles no sabe situarse y debe ir a un plano para conocer visualmente las calles cortadas y poder elaborar itinerarios alternativos. Ya que los cortes van a ir produciéndose con continuidad y que los avances informáticos permiten una mejora fácil y más interactiva de la web municipal, sería conveniente para comodidad de los vecinos que figurase un mapa a color señalando las calles cortadas y los itinerarios recomendables.
Convencidos de cuanto antecede y como consecuencia de ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alboraia presenta la siguiente PROPUESTA para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal.

Modificar la página web municipal para incorporar junto a la denominación de las calles cortadas un plano a color de la zona afectada señalando las calles cortadas y los itinerarios recomendados.

Propuesta 2

Las molestias que están ocasionando las obras de enterramiento del Metro, no afectan a los vecinos sólo en cuanto a ruidos, polvo, tránsito, etc. sino que a ello hay que añadir la minoración del número de aparcamientos en las calles cortadas por las obras. Ello supone unas molestias para los vecinos que necesitan aparcamientos y que requieren vehículo para ir y volver de su trabajo.
A ello, hay que añadir que nuestras instalaciones deportivas son utilizadas por muchos ciudadanos de otras localidades que acuden con vehículo a las mismas, por lo que a la hora del regreso del trabajo de muchos vecinos de la zona no encuentran aparcamiento. Provocando tensiones entre los vecinos por no encontrar aparcamiento y ver que los que vienen a practicar deporte aparcan muchas veces donde no se debería. Si se realizara una campaña de concienciación entre los usuarios de las instalaciones deportivas municipales para que, ya que desean practicar deporte y es un deporte muy sano el caminar, acudieran caminando a las instalaciones y utilizarán medios de transporte públicos, se aminoraría la saturación de vehículos aparcados en la zona
Por lo que si ya se sufrían estas molestias, hay que añadir las fuertes restricciones de aparcamientos producidas por las citadas obras. Sin embargo, puede existir una solución provisional durante el periodo de ejecución de las obras de abrir un aparcamiento en los solares que dispone el Ayuntamiento en la zona sur de la ciudad del deporte y justo enfrente, al otro lado de la ronda Oeste. Pues esparciendo unos camiones de arena y grava, y manteniendo una vigilancia policial periódica, los vecinos dispondrían de aparcamiento público y solucionaríamos el problema. Eso supondría prestar con escaso gasto un servicio a los vecinos de esa zona y a los usuarios de las instalaciones deportivas a los que les resultara imposible prescindir de su vehículo
Convencidos de cuanto antecede y como consecuencia de ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alboraia presenta la siguiente PROPUESTA para su consideración y aprobación por el Pleno Municipal.

Realizar una campaña de concienciación entre los usuarios de las instalaciones deportivas municipales para que acudan caminando a las instalaciones y utilicen medios de transporte públicos.
Abrir un aparcamiento provisional mientras duren las obras de enterramiento del Metro, en las parcelas municipales situadas al sur de la ciudad del deporte y al otro lado de la ronda Oeste

Leer Mas...

lunes, 3 de diciembre de 2007

Ya están aquí!!

Socorro!,
Ya empiezan las adjudicaciones,
¿que va a pasar desde el Carraixet hasta "Valencia"?
¿Cuantos metros de huerta van a desaparecer?
¡Socorro!, ¡Ya están aquí!
Infraestructuras adjudica el primer tramo del acceso norte al puerto de Valencia
En superficie desde el barranco de Carraixet

Leer Mas...

domingo, 2 de diciembre de 2007

Finalitzen les festes de Santa Cecília

Ayer finalizaron las fiestas de Santa Cecilia, preparadas y organizadas por La Societat Musical d’Alboraya.
Desde aquí quiero felicitar y dar la enhorabuena a todos los que han participado en cualquiera de sus muchos actos.
En primer lugar a la Musa, señorita Marta Dasí Juliá y a todos los nuevos educandos que se incorporan a las diversas agrupaciones, Banda de Música, Orquestra de Corda, Orquestra de Pols i Púa.
También a los receptores de la Medalla d’Or de la Societat, Sres. Francisco Calabuig y Miguel Fontelles, mi compañero de banda,
A Sergio Cabo, Insignia d’Or de la Societat,
A todos los socios que han recibido la Medalla d’Argent de la Societat,

Y sobre todo quiero felicitar a toda la Junta Directiva, con su presidente Enrique Fort al frente por su dedicación y por sus esfuerzos por conseguir que estas fiestas sean siempre un éxito cada vez más difícil de superar, la calidad de los conciertos así lo han demostrado (aquí podéis consultar el programa), y por haber conseguido que La Societat Musical sea una organización emblemática de Alboraia, cada vez más distinguida en nuestra Comunidad.

Felicidades.

Leer Mas...