jueves, 18 de abril de 2013

Pleno Municipal (18-04-2013)


Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de ABRIL.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.


SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatoria: 18 d’abril de 2013- 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones

PART RESOLUTIVA

I. APROVACIÓ ACTA 3/2013DE 14 DE MARÇ

II. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA DE RESOLUTORIA

II.1. ADHESIÓ AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ PLATAFORMA ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
II.2. APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20.

III.  MOCIONS

PART DE CONTROL

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

1.1 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 580 A 865/13

PRECS I PREGUNTES


Leer Mas...