jueves, 23 de abril de 2015

Pleno Municipal (27-04-2015) extraordinario

Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari en el  mes d'ABRIL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatoria: 27 d'abril de 2015
09.30 h
Lloc: Saló de Plens


A. PART RESOLUTIVA

1, ACCEPTACIÓ DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR PLANS DE NUCLIS 2014-2015,

2. SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS,


SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 27 de abril de 2015
09.30 h

Lugar: Salón de Plenos

A. PARTE RESOLUTIVA.

1, ACEPTACIÓN DELEGACION PARA CONTRATAR PLAN DE NUCLEOS 2014-2015,

2. SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES,


Leer Mas...

viernes, 17 de abril de 2015

Pleno Municipal (20-04-2015)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d' ABRIL.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatòria: 20 d' abril de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURETAT CIUTADANA, CULTURA I FESTES, MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA, AGRICULTURA I MEDI AMBIENT.


1.1. Desestimació alegacions i aprovació definitiva presupost 2015.

1.2. Ratificació modificació estatuts consorci bombers.

1.4. Adjudicació contracte manteniment espais verds i platges.

2.MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm.674 a 949/2015.

2. Donar compte informes evaluació de estabilitat en la liquidació de l'ejercici 2013

3. Donar compte subvencio taller d'ocupació.

C. PRECS I PREGUNTES


---------------------------
1ªConvocatoria: 20 de abril de 2015, 20:30h
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE ECONOMIA, SEGURIDAD CIUDADANA, CULTURA Y FIESTAS, MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACION ELECTRÓNICA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

1.1 Desestimación alegación y aprobación definitiva presupuesto 2015

1.2. Ratificación modificación estatutos consorcio bomberos.

1.3. Adjudicación contrato mantenimiento zonas verdes i playas.

2. MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Dar cuenta de las resoluciones núm. 674
a la 949/2015.

2. Dar cuenta informes evaluación de estabilidad en la liquidación del ejercio 2013

3. Dar cuenta de solicitud subvención taller de empleo

C. RUEGOS Y PREGUNTAS

Leer Mas...

martes, 7 de abril de 2015

Decidim amb el poble

Estem a punt de finalitzar una etapa en la qual el canvi ha estat el protagonista en el nostre poble. Ha estat un canvi profund, fruït d’una mirada nova, d’una orientació diferent  davant els problemes de les persones i dels assumptes del poble. Malgrat totes les dificultats, hem aconseguit baixar-nos dels pedestals i escoltar el que les persones  d’Alboraia han volgut fer-nos saber.

Hem establert les bases d’una forma de governar on la corresponsabilitat és el tret principal. No es pot decidir pel poble sinó amb el poble. Els criteris son diversos i cal consultar i escoltar molt i a molts.

Cal avançar en aquest camí en el que la participació ciutadana ha de ser l’eix fonamental de l’exercici de la política, i aquest és un dels nostres objectius principals, entre altres coses, per què ens garantís la transparència real i no eixa transparència figurada que es nodrís de simples gestos teatrals.

Però finalment un govern ha de decidir i no sempre es fàcil d’assolir-ne les conseqüències. Alguns mai les accepten i s’esmunyen com les anguiles. Altres, pel contrari, es creuen més importants i sabuts que ningú i busquen desaforadament el poder, de sigla en sigla (com deia  aquell “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”) i es serveixen d’eixe poder decisori per satisfer el seus capricis.

Des del govern, hem demostrat que nosaltres, el PSPV-PSOE, sí acceptem les responsabilitats. Que tenim capacitat per governar amb consens i sentit comú, sense estridències, posant pel davant l’interés general sense aplanar l’interés de cada ciutadà concret. Sabem que queda molt per fer i ho farem junts.
Leer Mas...