martes, 26 de febrero de 2013

Crida e Inauguració de l’Exposició del Ninot 2013

Una vegada més ens reunim ací, a esta plaça, per cridar a la nostra festa!

Un any més acudim,
impacients per començar...
desitjosos de música i de flors,
desitjosos de primavera desprès de l’hivern...

A partir d’avui plantarem els monuments,
ens perfumarem amb flaire de bunyols i traques,
i prendrem els carrers
per omplir-los de color i alegria,
de música i ball,
de rialles i bon humor...

Vingau tots i totes, grans i menuts
i gaudiu amb nosaltres,
que cal fer fugir el fred i la foscor !

Per què és temps de festa,
és temps de foc,
és temps de falles!

Que comencen les falles 2013 !


Leer Mas...

martes, 12 de febrero de 2013

Pleno Municipal (14-02-2013)Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de FEBRER.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.


SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria: 14 de febrer de 2013- 20:30 h
Lloc: Salón de sesionesPART RESOLUTIVA

I. APROVACIÓ ACTA 13/2012 DE 17 DE NOVEMBRE DE 2012.

II. APROVACIÓ ACTA 15/2012 DE 20 DE DESEMBRE DE 2012.

III. APROVACIÓ ACTA 17/2012 DE 27 DE DESEMBRE DE 2012.

1V. APROVACIÓN ACTA 1/2013, DE 10 DE GENER DE 2012.

V. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA  COMISSIÓ INFORMATIVA DE RESOLUTORIA

V.1.SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ REGLAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA


V.2. APROVACIÓ INICIAL I SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA REGLAMENT CONSELL SECTORIAL FESTES

V.3. RESOLUCIÓ REVISIÓ D’OFICI PER DECLARACIÓ CADUCITAT CONFORT LETTERS

V.4. ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT

V.5. SOMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 DEL PGOU


V.6. APROBACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESUPUESTARIA 2/2013

VI.  MOCIONS

PART DE CONTROL

CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.

I.1.DONAR COMPTE DE LA PRORROGA DEL PRESUPOST DE 2012.

I.2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 2649 A 2712/12. DE 2012.

PRECS I PREGUNTES
Leer Mas...