lunes, 15 de junio de 2015

Discurs d'investidura de l'alcalde en l'acte de presa de possesió de la nova Corporació Municipal d'Alboraia. 2015


Moltes gràcies…

En primer lloc vull agrair al poble d'Alboraia que haja dipositat la seua confiança amb mi i em permeta seguir al capdavant del govern, també vull agrair als companys i companyes que han facilitat aquesta investidura. Aprofite este moment per felicitar i donar la enhorabona a tots el regidors que des d’aquest moment formem la Corporació en esta nova legislatura.

Comença un temps nou, un temps on clarament, entre totes i tots, hem dit que cal seguir avançant en polítiques inclusives i solidaries, hem dit que volem comptar amb totes i tots, que volem aprofundir en qualitat democràtica i que no ens fa por participar i assolir responsabilitats.

Una vegada més hem de treballar junts. No hi ha possibilitat d'imposar  un únic criteri ni un sol matís, cal fer un esforç i buscar solucions beneficioses en general i generoses en particular.

Tinc el convenciment que estos principis son ben clars, i que majoritàriament hem decidit transitar per eixos valors.

La societat ha comprés que els sistemes d'organització social i econòmica els hem creat per servir-nos d'ells, per que ens ajuden a ser més feliços, a tenir ateses les nostres necessitats, a ser iguals davant les oportunitats i davant de la justícia.

Habiem permés que tot es messure amb termes económics amb el risc que un sistema així ens esclavitze i que alló pitjor de nosaltres, l’avaricia i l’egoisme, acabe dirigint la nostra societat i impregne dels seus perniciosos efectes les organitzacions socials i polítiques.

Però vivim en una societat global, la tecnologia i la comunicació ens fa conscients que som responsables uns d'altres i es hora d'obrar en conseqüència.
Des de la nostra responsabilitat i des de l'administració més propera a la ciutadania, ens proposem treballar amb els recursos que tenim, guiats per els principis fonamentals que ens han d'ajudar a viure millor, a tenir ateses les nostres necessitats i les del nostre entorn i a ser feliços.

I ho hem de fer entre tots, treballant els uns pels altres, no deixant-nos ningú enrere ni a la vora del camí, com sempre he dit, de les dificultats eixim junts o mai eixirem.
Personalment estic orgullòs d'Alboraia per que hem arribat fins ací,  discretament, sense massa estridències ni triunfalismes, corregint la trajectòria on calia, aprofitant tot allò bo que ja hi tenim, posant totes i tots molt d'esforç en un temps ben difícil.

Cal seguir endavant, sense perdre de vista eixos principis fonamentals, per què en este poble ninguna família es pot quedar al carrer, cap xiquet ha de passar fam i cap major ni dependent pot sentir-se soles.

Som un poble solidari, encara que tenim moltes dificultats, com tots, de vegades més que molts,  però cal perseverar, cal continuar amb constancia,  i des d'esta sólida base de principis, anirem avançant.

Eixe és el motiu d'orgull que ha de tenir  Alboraia com a poble.
Des de l'Esglesia, des de les esglesies a les ONG, passant per les associacions  i les empresses, des dels majors als joves i infants...i per supossat els partits polítics, tots i entre tots fem poble, i amb tots els defectes i dificultats del món, ens  hem d’esforçar per facilitar-nos la vida els uns als altres, amb tolerància i esperit de superaciò.
Avuí en tenim una nova oportunitat per consolidar esta manera de viure més lliure i solidària.

Tot aquell que estiga disposat a treballar per Alboraia, ens trobarà al seu costat per poder fer-ho. Tot el que vullga… ací estem!

Per la meu part, al nostre programa electoral posem l'accent en un aspecte concret, la joventut. Els nostres joves han de tenir espai i vida al poble d'Alboraia. Hem de posar al servei d'eixe objectiu, els joves,  els recursos que tenim per dotar de present i futur les noves generacions, mentres rescatem les actuals generacions de les dificultats que ens aclaparen...

Junts podem formar-nos i actualitzar-nos i junts podem lluitar per traure-li profit al nostre entorn, L’Horta, les platges, el nostre casc històric. I junts hem de  desenvolupar els sectors adients.  Tots els sectors relacionats

Busquem recolzament i posem els principis damunt la taula sobre els quals hem de construir el nostre present i el nostre  futur social i productiu:
Jo us propose avançar recolzant-nos
·      En la sostenibilitat, perseverant en no malbaratar recursos naturals ni econòmics
·  En principis econòmics que perseguixen el bé comú i no l'enriquiment a qualsevol cost

·        Us propose treballar per la participació i la igualtat de  tots i cadascú de nosaltres, homes, dones, discapacitats, immigrants, joves o madurs, conservadors o progresistes... què importa?, què importa?   sense etiquetes i posant en valor les nostres qualitats, tots tenim un paper a complir, tots tenim  alguna cosa que aportar.

Hem de lluitar pel nostre principal llegat cultural i econòmic, tot un sistema que fa possible l'horta i que no pot desapareixer davant els nostres ulls sense més.
Cal donar-li nova vida  al nostre entorn amb l'espenta de la joventut
i fer possible l'ajuda de la Generalitat, del país i d'Europa, soles així aconseguirem recuperar-la.

Com a poble d'horta mil·lenària, està a les nostres mans que aquest llegat alimente el present i el futur dels nostres fills.

I cal reviure el polígon i el comerç local, per tenir bons serveis i oportunitats per combatre l’atur a Alboraia, eixe atur que tant ens agobia….

I hem de seguir treballant en la reordenació del poble, cal fer-lo més amable per que ens facilite la convivència, donar-li vida al casc històric, buscar lloc per als centres educatius que ens manquen,  acabar de ordenar i conectar les platges i aconseguir la seua millor integració a Alboraia... Es imprescindible una millor  integraciò dels tres nuclís que formen Alboraia: Les platges de La Patacona i PortSaplaya i el Centre Urbà.

I a més a més, seguir posant en valor el tresor de la llengua i la cultura pròpies, per que hem d'evitar dissoldre'ns, hem de evitar difuminarnos,  en un món globalitzat i uniformador…

Mantenir, conservar, modernitzar, integrar… Son paraules que no tindran sentit sense la necessària participació de totes i tots vosaltres.

Per la meua part,  com alcalde
Em compromet a seguir obrint de bat a bat l'ajuntament, a implementar eines participatives cada dia més eficaces,

Em compromet a seguir treballant per la transparència, per l'accessibilitat a la vostra casa, que és l'ajuntament
I em compromet a mantenir sempre obert el diàleg, amb les forces socials i polítiques i amb totes i tots vosaltres.

Tots nosaltres ens comprometem en  definitiva, a servir-vos cada dia amb més exigència personal,  tenint sempre com objectiu el benefici, única i exclusivament, del poble d'Alboraia, un benefici mesurat en termes de salut, benestar i felicitat de cadascún dels alboraiers i alboraieres.

Reitere la felicitació  i torne a donar la enhorabona a tots el regidors i regidores  que des d’aquest moment formem la Corporació en esta nova legislatura


Moltes gràcies 


Leer Mas...

Discurso de investidura del alcalde en el acto de toma de posesión de la nueva Corporación Municipal de Alboraya. 2015

Muchas gracias…

En primer lugar quiero agradecer al pueblo de Alboraia que haya depositado en mí su confianza y me permita seguir al frente del gobierno, también quiero agradecer a los compañeros y compañeras que han facilitado esta investidura. Aprovecho este momento para felicitar y dar la enhorabuena a todos los concejales y concejalas  que desde este momento formamos la Corporación en esta nueva legislatura.

Empieza un tiempo nuevo, un tiempo donde claramente, entre todas y todos, hemos dicho que hay que seguir avanzando en políticas inclusivas y solidarias, hemos dicho que queremos contar con todas y todos, que queremos profundizar en calidad democrática y que no nos da miedo participar y asumir responsabilidades.

Una vez más tenemos que trabajar juntos. No hay posibilidad de imponer un único criterio ni un solo matiz, es preciso hacer un esfuerzo y buscar soluciones beneficiosas en general y generosas en particular.

Tengo el convencimiento que estos principios son muy claros, y que mayoritariamente hemos decidido caminar por esos valores.

La sociedad ha comprendido que los sistemas de organización social y económica los hemos creado para servirnos de ellos, porque nos ayudan a ser más felices, a tener atendidas nuestras necesidades, a ser iguales ante las oportunidades y ante la justicia.

Habíamos  permitido que todo se midiese con términos económicos con el riesgo de que un sistema así nos esclavice y que lo peor de nosotros, la  avaricia y el egoísmo, acabe dirigiendo nuestra sociedad e impregne de sus perniciosos efectos las organizaciones sociales y políticas.

Pero vivimos en una sociedad global, la tecnología y la comunicación nos hace conscientes de que somos responsables unos de otros y es hora de obrar en consecuencia.

Desde nuestra responsabilidad y desde la administración más cercana a la ciudadanía, nos proponemos trabajar con los recursos que tenemos, guiados por los principios fundamentales que nos han de ayudar a vivir mejor, a tener atendidas nuestras necesidades y las de nuestro entorno, y a ser felices.

Y lo tenemos que hacer entre todos, trabajando los unos por los otros, no dejándonos a nadie atrás ni al lado del camino, como siempre he dicho, de las dificultades salimos juntos o nunca saldremos.

Personalmente estoy orgulloso de Alboraia porque hemos llegado hasta aquí, discretamente, sin demasiadas estridencias ni triunfalismos, corrigiendo la trayectoria donde hacía falta, aprovechando todo aquello bueno que ya tenemos, poniendo todas y todos un gran esfuerzo en un tiempo verdaderamente difícil.

Hay que seguir adelante, sin perder de vista esos principios fundamentales, por qué en este pueblo ninguna familia se puede quedar en la calle, ningún niño tiene que pasar hambre y ningún mayor ni dependiente puede sentirse solo.

Somos un pueblo solidario, aunque tenemos muchas dificultades, como todos, a veces más que muchos, pero hay que perseverar, hay que continuar con constancia, y desde esta sólida base de principios, seguiremos avanzando.

Ese es el motivo de orgullo que tiene que tener Alboraia como pueblo.

Desde la Iglesia, desde las iglesias a las ONG, pasando por las asociaciones y las empresas, desde los mayores a los jóvenes y niños...y por supuesto  los partidos políticos, todos y entre todos hacemos pueblo, y con todos los defectos y dificultades del mundo, nos tenemos que esforzar para facilitarnos la vida los unos a los otros, con tolerancia y espíritu de superación.

Hoy tenemos una nueva oportunidad para consolidar esta manera de vivir más libre y solidaria.

Todo aquel que esté dispuesto a trabajar por Alboraia, nos encontrará a su lado para poder hacerlo. Todo el que quiera… aquí estamos!

Por mi parte, en nuestro programa electoral hacemos hincapié en un aspecto concreto, la juventud. Nuestros jóvenes tienen que tener espacio y vida en el pueblo de Alboraia. 

Tenemos que poner al servicio de ese objetivo, los jóvenes, los recursos que tenemos para dotar de presente y futuro las nuevas generaciones, mientras rescatamos a las actuales generaciones de las dificultades que nos abruman...

Juntos podemos formarnos y actualizarnos y juntos podemos luchar para sacarle provecho a nuestro entorno, La huerta, las playas, nuestro casco histórico. Y juntos tenemos que desarrollar los sectores adecuados. Todos los sectores relacionados
Buscamos apoyo y ponemos los principios encima la mesa sobre los que tenemos que construir nuestro presente y nuestro futuro social y productivo:

Yo os propongo avanzar apoyándonos
• En la sostenibilidad, perseverando en no derrochar recursos naturales ni económicos,
• En principios económicos que persigan el bien común y no el enriquecimiento a cualquier coste

Os propongo trabajar por la participación y la igualdad de todos y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, discapacitados, inmigrantes, jóvenes o maduros, conservadores o progresistas... qué importa?, que importa? Sin etiquetas y poniendo en valor nuestras calidades, todos tenemos un papel a cumplir, todos tenemos algo que aportar.

Tenemos que luchar por nuestro principal legado cultural y económico, todo un sistema que hace posible la huerta y que no puede desaparecer ante nuestros ojos sin más.

Hay que darle nueva vida a nuestro entorno con el empuje de la juventud y hacer posible la ayuda de la Generalitat, del país y de Europa, solo así conseguiremos recuperarla.

Como un pueblo de huerta milenaria, está en nuestras manos que este legado alimente el presente y el futuro de nuestros hijos.

Y hay que reactivar el polígono y el comercio local, porque necesitamos buenos servicios y oportunidades para combatir el paro en Alboraia, ese paro que tanto nos agobia….

Y tenemos que seguir trabajando en la reordenación del pueblo, hay que hacerlo más amable más amigable para que nos facilite la convivencia, darle vida al casco histórico, buscar lugar para los centros educativos que nos carecen, acabar de ordenar y conectar las playas y conseguir su mejor integración en Alboraia... Es imprescindible una mejor integración de los tres núcleos que forman Alboraia: Las playas de La Patacona y PortSaplaya junto con el Centro Urbano.

Y además, seguir poniendo en valor el tesoro de la lengua y la cultura propias, porque tenemos que evitar disolvernos, tenemos que evitar difuminarnos, en un mundo globalizado y uniformador…

Mantener, conservar, modernizar, integrar… Son palabras que no tendrán sentido sin la necesaria participación de todas y todos vosotros.

Por mi parte, como alcalde:

Me comprometo a seguir abriendo de par en par el ayuntamiento, a implementar herramientas participativas cada día más eficaces,

Me comprometo a seguir trabajando por la transparencia, por la accesibilidad en vuestra casa, que es el ayuntamiento

Y me comprometo a mantener siempre abierto el diálogo, con las fuerzas sociales y políticas, con todas y todos.

Todos nosotros nos comprometemos en definitiva, a serviros cada día con más exigencia personal, teniendo siempre como objetivo el beneficio, única y exclusivamente, del pueblo de Alboraia, un beneficio medido en términos de salud, bienestar y felicidad de cada uno de los alboraiers y alboraieres

Reitero la felicitación y vuelvo a dar la enhorabuena a todos los concejales y concejalas  que desde este momento formamos la Corporación en esta nueva legislatura


Muchas gracias


Leer Mas...

jueves, 11 de junio de 2015

Pleno Municipal (13-06-2015) EXTRAORDINARIO


SESSIÓ  EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

1ªConvocatoria:  13 de juny de 2015
12.00 H
Lloc: Auditori Municipal


1. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALBORAYA I ELECCIÓ D'ALCALDE


----------------------------

SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 13 de junio de 2015
12.00 H
Lugar: Auditorio Municipal

1. CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA Y ELECCIÓN DE ALCALDE


Leer Mas...