viernes, 14 de octubre de 2016

Pleno Municipal (17-10-2016)SESSIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d'OCTUBRE. Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies. 1ªConvocatòria: 17 d'Octubre de 2016, 20:30h Lloc: Sala de Plens


A. PART RESOLUTIVA


1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1. Acta 9/2016 de 20 de juny.
1.2.  Acta 10/2016 de 18 de juliol.
1.3. Acta 11/2016 de 19 de setembre.


2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESARRLLO ECONÒMIC, ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA I ESPAIS PÚBLICS.


2.2. Adhesió al Pacte Valencià per la Mobilitat Sostenible.


3. MOCIONS


B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE


1. Donar compte ajornament pagament EMTRE.
2. Donar compte de les resolucions núm. 2130 al 2437/2016.

C. PRECS I PREGUNTES

----------------------------------------------------------------------------------------------

A. PARTE RESOLUTIVA


1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
1.1. Acta 9/2016 de 20 de junio.
1.2.  Acta 10/2016 de 18 de julio.
1.3. Acta 11/2016 de 19 de septiembre.


2. ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARRLLO ECONÓMICO, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS.


2.2. Adhesión al Pacto Valenciano por la Movilidad Sostenible.


3. MOCIONES


B. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PLENO


1. Dar cuenta aplazamiento pago EMTRE.
2. Dar cuenta de las resoluciones num. 2130 a 2437/2016.

C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Leer Mas...

domingo, 9 de octubre de 2016

9 d'Octubre. Dia de la Comunitat Valenciana. Discurs institucional

Benvinguts guardonats, guardonades, familiars i amics, membres de la corporació, veïns i veïnes.
Moltes gracies per estar ací un any mes, per celebrar el nou d’octubre, dia dels valencians, amb este acte tan emotiu que pretén fer un reconeixent de tot el poble d’Alboraia a veïns i veïnes  destacades, que, pels seus mèrits, ens fan sentir orgull de ser alboraiers i valencians.
Alboraia com tota la Comunitat Valenciana, es terra d'acollida. Som un poble i un país format des de temps immemorial per persones de cultures i procedències diverses.
Som una terra enriquida per tot allò que ens arriba de terra endins i de mes enllà de les nostres costes. És per això que som un poble amb una identitat clara però també solidaria, acollidora i plural.
Així doncs, treballar junts i fer-ho respectant la diversitat d'opinions i d’interessos, és fonamental per dur endavant un país. Avui celebrem la nostra capacitat d’autogovern, assolida amb l’Estatut d’Autonomia.
Gràcies a aquest autogovern  els nivells de prosperitat i d’igualtat aconseguits es constatable, gràcies sobre tot, a l’apropament de les institucions i les administracions als ciutadans i ciutadanes, inclús amb els endarreriments que estem patint, a sobre de tot per una crisi, econòmica i de valors, llarga i difícil de vèncer, que no sols afecta a la Comunitat Valenciana, sinò també a Espanya i al món sencer. 
Des d’aquesta realitat, junts devem seguir treballant per superar les dificultats i per millorar cada dia, en la recuperació de valors i d’objectius, que, ens han de conduir cap a la millora de les nostres vides, sense exclusions.
Eixe i cap altre es l’objectiu fonamental de tot Ajuntament, la institució més propera als ciutadans i ciutadanes, la que ha d’atendre les nostres necessitats més bàsiques i des de la qual, des de l’ajuntament, es construeix entre totes i tots la veritable igualtat i equitat, i es en dita institució, on es posa més de manifest el nivell de solidaritat i sana convivència assolit i la veritable voluntat de superar-lo cada dia.
Més enllà de l’evident necessitat de finançament, per poder dur endavant els serveis fonamentals amb dignitat i equitat, tant de la Generalitat com del poble, necessitem  comptar amb cadascú de nosaltres, per millorar i aportar a la nostra societat, al nostre poble, tot allò que podem oferir per a benefici de tots.
Eixa capacitat i voluntat de superació i d’entrega, eixes ganes de millorar i de lluitar, malgrat les dificultats, eixa constància en el treball de cada dia, és el que reconeixem en els premis Nou D’Octubre d’Alboraia, cada any, als nostres veïns i veïnes guardonats.
Elles i ells ens representen a tots i son exemple dels valors als que aspirem individual i col·lectivament.
* En aquesta ocasió, amb els nostres guardons reconeixerem la llavor col·lectiva de grups de persones que perseveren durant tota una vida en  una afició musical,  que unixen esforços per aconseguir grans fites, per proporcionar formació o esbarjo i diversió o per protegir persones en especial risc.
* També es important fer visibles trajectòries personals de qui amb gran esforç i dedicació aconsegueix fites espectaculars o innovadores en el camp de les arts, de l’empresa o de la mateixa horta, la nostra horta.
Vuic felicitar a totes i tots els guardonats, molt especialment als familiars de les persones que ja no estan amb nosaltres, el record i l’exemple de les quals volem que ens acompanye i ens guie sempre.
Així doncs, recordem, valencians i valencianes... que com diu el nostre president de la diputació
“Perque tots i totes som protagonistes d’un relat que escrivim dia a dia”.
Tots a una veu!
Veïns, veïnes, feliç dia dels valencians

Feliç nou d’Octubre!

Leer Mas...