lunes, 25 de junio de 2012

Pleno Municipal (28-06-2012)

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de JUNY.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE
1ªConvocatoria: 28 de Juny 2012 - 20:30 h
Lloc: Salón de sesiones

PART RESOLUTIVA

I. APROVACIÓ ACTA 7/2012 DE 31 DE MAIG

II. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA
II.1 APROVACIÓ INCIAL I SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA ORDENANÇA REGISTRE ELECTRÒNIC
II.2 APROVACIÓ DEFINITIVA RPT I CONTESTACIÓ AL.LEGACIONS

III. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
III.1 ACEPTACIÓ COMANDA DE GESTIÓ PLATGES DE LA AGENCIA VALENCIANA DE TURISME

IV. MOCIONS.

PART DE CONTROL

I. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.
I.1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 1173 A 1400 DE 2012
I.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 1369/2012 D'ACCEPTACIÓ DE DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR OBRA "RENOVACIONS PUNTUALS EN LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA POTABLE D'ALBORAYA"

PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...

domingo, 10 de junio de 2012

Pleno Municipal (11-06-2012) extraordinario

Convocatòria per a un Ple Municipal extraordinari corresponent al mes de JUNY
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar.
Gràcies.

SESIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE PART RESOLUTIVA

1ªConvocatoria: 11 de juny de 2012 –
20:30 h
Lloc: Salón de sesiones


1. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI. 
1.1. DENÚNCIA DELS CONVENIS DE COL•LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL PER A LA SEUA EXTINCIÓ 

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA ECONÒMICA 
2.1. INICI REVISIÓ D'OFICI CONFORT LETTERS PER A DECLAR LA SEUA NUL•LITAT (Expedient 2/2012) 
2.2. INICI REVISIÓ D'OFICI CONTRACTES ARRENDAMENT AMB EGUSA PER A DECLAR LA SEUA NUL•LITAT (Expedient 10/2012 ) 

Leer Mas...

jueves, 7 de junio de 2012

En el programa Raonem de Levante TV

Ací teniu l'enllaç del programa Raonem de Levante TV emitit el passat dimarts 5 de maig en el que parlarem de aquest temes:
* Projecte Eurovegas a la CV: idoneitat o no d'un projecte d'estes característiques. Beneficis/no per a la localitat.
* La Cámera de Contratistes sugereix que els diners públics vagen a l'obra civil que dóna ocupació i no a la banca. Reflexions sobre la paràlisi de les inversions dels ajuntaments enguany
* Comença la temporada d'incendis. Quins mecanismes hi ha des del punt de vista local per a poder fer front a piròmans.
 Raonem, dimarts 05 juny - 2ª part 6 de junio de 2012 por Levante TV

Leer Mas...