miércoles, 31 de marzo de 2010

Alboraia. El Compromís dels Socialistes

El PP és incapaç de trobar solucions als problemes. El seu projecte de govern està esgotat

Els socialistes d’Alboraia hem recolzat, junt als Ajuntaments afectats com el nostre, les demandes per a minimitzar els impactes negatius en l'horta del traçat de l'AVE, sabem de l’importància d’aquesta infraestructura per al futur de la nostra Comunitat, però lamentem que el PP d'Alboraia recolze al seu torn un Accés al Port que és una imposició injustificable per als alboraiers donat que aquesta infraestructura incomplix el seu objectiu inicial.


Els companys de partit de Manuel Álvaro li posen encara més difícils les coses quan l’impedixen, a més a més, per exemple impulsar el nou Pla General d'Ordenació Urbana per entrar en conflicte amb el Plan de València o de l'Horta de la Generalitat Valenciana.

D’altra banda, l’alcalde tampoc troba la manera de quadrar els comptes i el pressupost per l'any 2010 no veu la llum; tampoc ix la catalogació de llocs de treball de l'Ajuntament a que es va comprometre amb els treballadors i l'oposició, ni acaba de posar a l'abast de la Conselleria els terrenys per construïr el nou CEIP Ausias March, ni sap qué fer amb el polèmic tema d'Alcampo, ni aprovarà un PRI fet sense participació ciutadana.

Amb la mala gestió d’exercicis anteriors i amb l'esgotament del seu projecte de govern, el PP és incapaç de trobar solucions als problemes que ell mateixa ha creat. És per això que, com és habitual al PP, es refugia en la mentida i diu que no és reponsable de l’apujada de l’IBI, ni de l’apujada de les plusvalues, ni de l’endeutament exagerat que patim, etc.

Així i tot, Alboraia compta amb el compromís dels socialistes i també des de l’Administració de l’Estat estàn al nostre costat, ajudant-nos amb noves inversions que beneficien les empreses i els treballadors i avalant el nostre Ajuntament davant els bancs per poder pagar els acreedors.

Mentres la Generalitat es queda en paraules i realment actua en contra nostra també quan evita aplicar la Llei de Dependència, impedix que els nostres xiquets tinguen ordinadors a les aules, no paga en temps i forma ofegant els col.lectius que hi presten serveis socials com ara el Pas a Pas… A canvi es gasta milions en grandes eventos que soles beneficien uns quants.


Fuente: Alboraia gràfic num. 24
Març 2010

Leer Mas...

martes, 30 de marzo de 2010

ALBORAIA gràfic num. 24

La nova edició de l'Alboraia gràfic (num. 24, març 2010) que ya se està repartint, du els següents titulares:

L'Accés Nord perjudica greument Saplaya i Patacona
• Ens aïlla del nucli urbà principal, no permet la connexió amb la V-21 ni una millor connexió del polígon amb l'autopista
Zapatero invertix de nou a Alboraia més de 2.000.000 d'Euros en 2010
◗ El parc de les víes se farà amb els diners del Pla E II de Zapatero, que invertirà més d’un milió d’euros
◗ A SAPLAYA inversions per 345.000 euros
◗ A LA PATACONA inversions per 330.000 euros
I ja van més de 6 milions d'Euros
En Saplaya porten 9 anys pagant quotes afegides als impostos per gastos que li corresponen a l'Ajuntament
◗ Una sentència dóna la raó a un veí i diu que l'Entitat de Conservació no té legitimitat per a obligar els veïns a pagar

Leer Mas...

sábado, 27 de marzo de 2010

España-África: Mujeres por un mundo mejor


Se celebra en Valencia uno de los encuentros internacionales más importantes relacionados con la igualdad. Prueba de ello es la presencia en el mismo tanto de ministras, como de la reina Sofía y la clausura de mañana que contará con la presencia del presidente del Gobierno.

Valencia ha sido elegida para la edición de éste año para asumir la capitalidad de la igualdad lo que prueba una vez más cómo son de infundadas y tendenciosas las acusaciones de olvido del PP valenciano, el cual, incomprensiblemente, protesta incluso por éstas visitas planteando problemas de protocolo y salidas de tono desalentadoras en las representantes del PP.

Pero olvidemonos de argumentos peregrinos que intentan desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. Debemos estar alerta, como advierte la vicepresidenta del Gobierno, ya que la crisis, que afecta sobre todo a las mujeres del tercer mundo, puede servir de excusa para disminuir el apoyo económico de Europa y con ello hacer retroceder los logros conseguidos con tanto esfuerzo.

Son ellas las que tienen los medios humanos para sacar a sus países de las terribles condiciones en que se encuentran en muchos casos. Hay que apoyarlas y activar políticas que pasen por ellas para garantizar un correcto desarrollo y una igualdad cada día más real.

Sigue todo lo que está pasando en el V encuentro España África de mujeres por un mundo mejor.
El País: Al encuentro 'Mujeres por un mundo mejor' asisten en Valencia más de 400 mujeres de más de 50 países

Leer Mas...

viernes, 26 de marzo de 2010

Presentació de En Moviment

Dissabte vinent a les 12h al carrer Navellos tindrà lloc la presentació de En Moviment.

¿Qué es En Moviment?
Som un moviment ciutadà d'acció política que vol reunir a totes aquelles persones que, a partir de la reflexió, la reivindicació i la participació proposen un projecte de País Valencià avançat i modern, essencialment democràtic, just i solidari i actuen en la societat per a aconseguir-lo.

La gent que formen EN MOVIMENT procedeixen de diferents espais polítics, civils i socials, que hi arriba des d'una reflexió política i de forma voluntària, sense que ningú els demane cap renúncia al seu ideari o militància.
EN MOVIMENT és incloent de totes les sensibilitats que procuren els objectius de progrés i canvi sociopolític i, per tant, també divers i plural i treballa en xarxa per a facilitar el suport mutu i amplificar la incidència del treball social que cadascú dels seus membres realitza en els seus àmbits habituals d'actuació i intervenció.

Leer Mas...

Lo que tienen las fallas, las cosas claras


Lo que tienen las fallas, que puestos a decir lo dicen clarito,
aqui son los reyes y no hay quien les tosa... o si?

Leer Mas...

jueves, 25 de marzo de 2010

Pleno Municipal (29-03-2010)

Acabem de rebre la convocatòria per al Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de MARÇ.
Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregau oportú fer-me arribar.
Gràcies.

ORDEN DEL DIA PLENOA) APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
Acta núm. 2/10 de 4 de febrero.
Acta núm. 3/10 de 4 de febrero.
Acta núm. 4/10 de 22 de febrero.

B)PARTE RESOLUTIVA

B.1 ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

B.1.1 APROBACION INICIAL ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

B.1.2 RECTIFICACION ERROR MATERIAL ACUERDO AYUNTAMIENTO PLENO DE 25 DE ENERO DE 2010 SOBRE APROBACION DEFINITIVA REGLAMENTO AGUA POTABLE.

B.1.3 APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS OCUPANDO TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL VISIBLES DESDE CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y DEMÁS VIAS PÚBLICAS LOCALES.

B.2 ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO.

B.2.1 ACEPTACION DELEGACION COMPETENCIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN PPOS 2010 DE LA EXCMA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
.
B.2.2 AUTORIZACION MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN DIVERSAS CALLES, INCLUIDA EN EL PIP 2009.

B.2.3 AUTORIZACION MUNICIPAL GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA RENOVACIÓN PARQUE PALMARET, INCLUIDA EN EL PIP 2009

B.2.4 APROBACION CONVENIOS URBANISTICOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA Y AFECTADOS POR OBRAS DRENAJE VERA-PALMARET.

B.3 ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y EMPRESAS PÚBLICAS.

B.3.1 ENAJENACION SOLAR SITO EN AVDA. DIVINO MAESTRO NÚM 1 A FAVOR DE EGUSA.


C) MOCIONES

D) PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO.

D.1 Dar cuenta de las resoluciones núm. 521/2010 a 899/2010.
D.2 Dar cuenta Sentencias Judiciales.

E) RUEGOS Y PREGUNTAS.

Alboraya a 24/03/2010

El Secretario Acctal.
Francisco José Codoñer Gómez-Ferrer

Leer Mas...

viernes, 19 de marzo de 2010

Visita explosiva a Alboraia d'un grup d'holandesos en falles

A Alboraia vam gaudir aquestes falles d'una mascletà nocturna promocionada per un grup d'holandesos que, de la mà del nostre pirotécnic més internacional, Quico, pagaren un
espectacle que ens va deixar bocabadats.

Des d'ací felicitem a l'artiste i donem les gràcies al grup d'aficionats que visita cada any les nostres terres atrets per la pòlvora i la festa.
Per molts anys!

I si algú s'anima, ens esperen a Holanda per tornar la convidada.

Leer Mas...

miércoles, 17 de marzo de 2010

DE LA MALA GESTIÓ DEL PP EN ALBORAIA ENS SALVA EL GOVERN DE ZAPATERO

El govern del PP, malgrat la seua majoria absoluta, continua demostrant una total incapacitat per gestionar l'Ajuntament d'Alboraia. Estem en març i seguim sense pressupost. I acabat 2009 en un altre déficit que ens deixarà tremolant. Novament es posa de manifest la incapacitat d'un govern que ha esgotat qualsevol dels recursos dels que disposava, ni té idees, ni cap projecte per a aquest poble. Ni amb diners a manta hi ha res de profit que el PP puga fer per Alboraia.

No fa molt ixquerem als diaris valencians destacant com un dels pobles més endeutats, fins i tot li guanyem als que ens tripliquen en població, i això en xifres de 2007, abans de la crisi.

El segón Plan Zapatero, una nova injecció económica per a Alboraia

El PP ha deixat tan buides les arques municipals que no pot invertir ni per mantindre els equipaments públics. Però tenim la sort que amb els diners que venen del Govern d’Espanya, de Zapatero, hem reurbanitzat el carrer Botànic Cavanilles, l’avinguda Diví Mestre, la plaça del General Basset, l’avinguda de L'Horta, s’han fet noves postes sanitàries per la creu rotja a la platja i ara en una nova injecció de més de 2.000.000 € es farà el famós Parc de les Vies, i entre altres inversions, es renovaran els quadres elèctrics de l’allumenat públic..

Les inversions fetes en anys anteriors corren el perill de perdre's per falta d'un manteniment adequat

El Palau d'Esports n'és un exemple: una gran inversió del poble que va ser l'ànima de l'esport a Alboraia i que ara roman quasi tot el temps tancat i en condicions de pressupost tristament precàries.
Altres exemples de mala gestió son el Paseig d'Aragó, que es deteriora cada dia més, els col.lectors que no acaben de posar-se en funcionament, o la mala execució de les subcontractes d'Aqualia, encarregada de la reurbanització del Centre Históric, mentres els carrers vells es plenen de forats que ningú repara amb l'excusa de la imminent reurbanització. I si algú es deixa en ells les rodes o se llastima, no espere cap indemnització per part de l'Ajuntament, que deixar els carrers durant mesos en eixes condicions no és per mala fe ni deixament de funcions.

Els carrers vells es plenen de forats que ningú repara

A més tenim una gran Casa de Cultura amb una programació cultural en precari, una biblioteca que no presta llibres … Però que acull una ràdio local que ens costa molts diners als veïns. És tan “apolítica” que els seus informatius deixen a l'altura del betum els de Canal 9 TV, una ràdio feta a la mida del PP, que com tots saben, es un partit que ni vol fer, ni sap fer autèntica política, lo seu es el marketing y la propaganda, que es molt més modern.

Fer polítiques dedicades a servir als ciutadans optimitzant els recursos pel PP ja no s'estila, ara cal vendre bé la marca i fer negoci a costa dels ciutadans.


Font: Grup Municipal Socialista. El Periòdic d'Alboraia, març 2010.


Leer Mas...

miércoles, 10 de marzo de 2010

POR LA LIBERTAD DE EXPRESION: ‘Fragments d’un any – Imatges 2009’

¿Toi guapo?, ¿me sienta bien?
La Unió de Periodistes inaugura
‘Fragments d’un any – Imatges 2009’ DEMÀ, DIJOUS 11 de març
a les 12’00 del migdia
en la Galeria Tomàs March de València
c/ Aparisi i Guijarro nº7,
al costat de la plaça Nàpols i Sicilia).
Demà també, a partir de les 19'00h hi haurà una "festeta" informal a la Galeria de Tomàs March per a tots aquells que no heu pogut vindre pel matí o bé voleu repetir.

http://www.facebook.com/l/7f6d8;www.tomasmarch.com/galeria/galeria.html
http://www.facebook.com/l/7f6d8;www.unioperiodistes.org

Leer Mas...

martes, 9 de marzo de 2010

Presentació '20 anys de Canal 9'

Presentació del llibre 20 anys de Canal 9. El paper de la televisió pública en la societat valenciana (Ed. Obra Propia), de Josep Roselló.
El dimarts, dia 9, a les 19h. presentarem aquest llibre com ACICOM, al CCC Octubre

Amb la presència de l'autor, que estarà acompanyat per José Ignacio Pastor, president de l'Associació Ciutadania i Comunicació i vicepresident del Consell d'Administració de RTVV, i Francesc Fenollosa, productor i organitzador del Festival Internacional Tirant de Mòbil.

L'obra
La nostra televisió compleix vint anys. És un bon moment per fer balanç i preguntar-se sobre les circumstàncies que l'han condicionada durant tot aquest temps. La influència de la política en l'ens, els antecedents televisius, la programació i els informatius, l'ús i la qualitat de la llengua, la vertebració del territori autonòmic i el paper dinamitzador de la indústria audiovisual autòctona han estat sotmesos a anàlisi en un assaig que ajudarà a comprendre la importància del paper de la televisió pública autonòmica en la societat valenciana.

L'autor

Josep Roselló (Calp, 1981) és llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I de Castelló i en l'actualitat és alumne del grau de Comunicació Audiovisual de l'esmentat centre superior. Ha estat redactor de El Periódico Mediterráneo i col·laborador de Levante de Castelló, El Mundo Castellón al Día i Las Provincias. També va tractar la llengua en els mitjans de comunicació com a becari d'investigació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb el seu treball Model de llengua per al cinema en valencià.

Amb la col·laboració de l'Associació Ciutadania i Comunicació

Leer Mas...

lunes, 8 de marzo de 2010

Las mujeres de verdad tienen curvas. 8 de març. Dia Internacional de la Dona


El jueves, 11 de marzo, celebraremos el Día Internacional de la Dona.
Projecció de la pel.lícula:
"Las mujeres de verdad tienen curvas"
de
Patricia cardoso.

Dia 11 de març
A les 20:00 hores a la Seu del Partit Socialista d'Alboraia.
C/Enric Valor, 6

A continuació col.loqui.

Entrada lliure.

Leer Mas...

domingo, 7 de marzo de 2010

Los incumplimientos del Consell ahogan a las Sociedades Musicales.

Las Sociedades Musicales forman parte del patrimonio, tradición, cultura y educación sentimental de los valencianos.

Casi todos los pueblos de la Comunidad Valenciana presumen de su banda de música y de sus colectivos músicales (orquesta, coro, etc.) y algunos hasta tienen más de una sociedad músical.
Sin embargo su existencia está amenazada por los incumplimientos económicos de la Generalitat, y por los presupuestos que se ha reducido drásticamente en los últimos años.
La Sociedad Musical de Alboraia lo tiene un poco peor, ya que a fecha de hoy todavía no ha formalizado el convenio de 2009.

La FSMCV (Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana), que agrupa 525 sociedades musicales denuncia que la Generalitat tampoco cumple los acuerdos y convenios ya firmados a través de las Consellerias de Cultura y Educación que suponen más de 5.000.000 €, en el manifiesto "Más que música" presentado ayer.

El manifiesto “Més que música” denuncia la “inadecuada” política del Consell hacia las sociedades musicales y alerta del riesgo de desaparición de sus escuelas

Los músicos y la dignidad para gobernar

Las bandas alertan del ´riesgo real de desaparecer´ por el recorte de ayudas

El manifiesto se puede firmar de forma electrónica en www.fsmcv.org

Leer Mas...

sábado, 6 de marzo de 2010

En Alboraia , la cultura NO es rentable para el Ayuntamiento


Es increible que a dos días del estreno, el concejal de "cultura" del Ayuntamiento de Alboraia deniegue la autorización para la representación de la obra "Después de la Lluvia" en el Teatre L'Agrícola, a cuenta de una regularización del uso del Teatre que todavía no està redactada.
Y por si fuera poco este argumento se ve complementado con una afirmación espeluznante: "El teatro NO es rentable para el Ayuntamiento". ¿A qué os suena?.

Esta futura ordenanza de uso del Teatre L'Agrícola si que va a tener caracter retroactivo, y tanto. Se está aplicando una norma antes de que exista.
En este caso es más grave el daño ocasionado por esta decisión. La compañía estaba preparada, la obra ensayada, los carteles a punto y ...¡ las entradas VENDIDAS!, pero tres días antes... Nada de nada.
Estamos sorprendidos de la capacidad de improvisación y de descoordinación que tiene este gobierno municipal del PP.
La gestión por el pasillo me parece que se llama.

Alboraia cancela obras porque "no es rentable"

Alboraia deixa sense teatre a una companyia a dos dies de l'estrena

Os copio el comunicado en el que nos informa AZOTEA COMPAÑÍA DE TEATRO de lo sucedido, solicitándonos su difusión.

DESCONVOCADAS LAS FUNCIONES DEL 5 Y 6 DE MARZO DE “DESPUÉS DE LA LLUVIA” DE AZOTEA COMPAÑÍA DE TEATRO

Por causas ajenas a la compañía y a la programadora del teatro L'Argícola de Alboraya, se suspenden las actuaciones previstas para los días 5 y 6 de marzo de la obra “Después de la lluvia” de Azotea Compañía de Teatro.

Debido a la situación de crisis actual y a sabiendas del poco presupuesto del que disponen los ayuntamientos, Azotea Compañía de Teatro, propuso al Ayuntamiento de Alboraya realizar dos actuaciones en el teatro L'Agrícola con un coste para el ayuntamiento de 0 euros. A cambio, la compañía recibiría el importe de la taquilla. En un principio el Ayuntamiento se mostró interesado y propuso los días 5 y 6 de marzo para las representaciones. A tres días de la función el Concejal, Joaquín Rubio, informa a la compañía de que finalmente no se llevarán a cabo dichas funciones, argumentando que “el Teatro no es rentable para el Ayuntamiento”.

Ante esto, la compañía le ha ofrecido diversas alternativas para hacerse cargo de los gastos que el Concejal decía iban a suponerle estas funciones: luz y agua... Alternativas que incluían el reparto de la taquilla. También ha rechazado estas propuestas alegando que están preparando una ordenanza para que, en un futuro, quien quiera disponer de la sala L'Agrícola, deberá realquilársela al Ayuntamiento (la sala pertenece a una cooperativa).

En estos tiempos de crisis, de indefensión de la profesión teatral, encontrarse con la realidad de algunos teatros locales que te cierran hasta la posibilidad de actuar gratuitamente, es ya una paradoja que sobrepasa los límites de lo razonable.

Defendamos el teatro como un bien cultural y social innegociable y con futuro. Exijamos la dimisión de cuantos gestores políticos, lejos de entender las áreas que gestionan, se dedican a desmantelar actividades que han costado mucho crear (el Teatre L’Agrícola de Alboraya es un histórico del Circuit Teatral Valencia).

Por la dignidad de una “profesión” que desprecian, haz público este mensaje transmitiéndoselo a cuantas personas consideres que deban estar informadas.

Gracias a todos por vuestro apoyo.

Leer Mas...

viernes, 5 de marzo de 2010

Presentació de la Novel·la EL DIARI DEL PARE, de Vicent Sanhermelando

Ahir vaig estar en la presentació de la novel•la “El Diari del Pare” del meu amic Vicent Sanhermelando, per a mi i per a molts sempre serà “sanher”.
La presentació de l'acte la va portar Alfonso Sanfeliu que va estar magnífic situant l'acte en un context coloquial i popular.

La intervenció de Jaume Bayarri va estar impecable, citant algunes anècdotes de l'autor i mostrant la seua satisfacció per haver sigut triat per a apadrinar aquesta nova obra.
L'autor ens va delectar explicant el naixement d'alguns dels seus relats, la seua entrada al complex món dels autors literaris i la gestació i naixement d'aquesta, la seua primera novel•la.
Vaig a llegir-me ràpidament la seua novel•la i així poder complir el desig de l’autor
Si m'agrada, recomanar-la als meus amics perquè la compren, i si no m'agrada, recomanar-la als meus enemics, però perquè també la compren.

Leer Mas...

CABANYAL: UN OBRA ÚNICA, PER A COLECCIONISTES

BON DIA.
DES DEL CABANYAL US ENVIEM UNA PELÍCULA TITULADA : HITLER I EL CABANYAL

IMPRESCINDIBLE, CANDIDATA ALS GOYA, ALS OSCAR, A LA BERLINADE, SEGUR QUE MÉS TAQUILLERA QUE AVATAR.

NO HO DEIXES PASSARUN OBRA ÚNICA, PER A COLECCIONISTES

VIXCA LA RESISTÈNCIA

ATENTAMENT, Plataforma Salvem El Cabanyal

Leer Mas...

miércoles, 3 de marzo de 2010

Dia de la dona

Dijous 4 de març,
Inauguració de pintures dels alumnes i les alumnes de Mongran "al voltant de l'obra de Sonia Delaunay".
loc: Casa de cultura
18:00 hores.

Dilluns 8 de març
Presentació del llibre
"Puedes ser feliz, si te lo propones"
Autor: Vicente Barberá Albalat
Lloc: centre cívic Palmaret
18:00

Leer Mas...

martes, 2 de marzo de 2010

Exposició d'olis a la seu del PSPV-PSOE de Alboraia


Des de l'1 al 14 del mes de març, s'exposaran a la Seu de l'Agrupació Socialista d'Alboraia, carrer Enric Valor, 6 baix, olis de Soledad Hens i Amparo Esteve.

Entrada Lliure

Leer Mas...

lunes, 1 de marzo de 2010

Del ferrari al tronco móvil


Este es el chiste de hoy de Las Provincias. ¡Cómo está el patio!Las Provincias. Humor

Leer Mas...