martes, 19 de mayo de 2015

Unes paraules a la Corporació, l'últim Ple Ordinari de la Legislatura

Aquesta ha estat una legislatura certament difícil per les circumstàncies adverses internes però també per les circumstàncies i situació del País Valencià i d'Espanya i Europa.

En aquest període a Alboraia hem tornat a la tradició de governar amb d’intervenció de varios partits o en minoria i sembla que eixa serà la tendència també d’ara en davant en quasi totes les institucions.

Aquest tipus de govern és complicat certament però dóna l’oportunitat a tots els partits de participar i d’assolir responsabilitats i d’obrir el govern a la ciutadania cada dia més.

Si som capaços de fer el que diguem i apartem el "i tu més" i el càlcul personal i partidista, segurament entre tots ens equivocarem molt menys, com ja vaig augurar al principi de la legislatura. Però cal voler servir veritablement al poble que representem, oblidant altres objectius.

He de donar les gràcies als grups polítics pel treball dut endavant amb la seua col·laboració. Han estat molts els assumptes que han eixit d'aquest ple per unanimitat o per ampla majoria.
  
Eixa és una actitud responsable per part de l’oposició que ha volgut participar i corresponsabilitzar-se quan ha estat necessari i també del govern que ha intentat fer propostes raonables i acceptables per a la majoria.

Així i tot aquesta no ha estat una legislatura gens fàcil ni tampoc sempre agradable.
Hem patit episodis difícils i alguns decepcionants.

Però també hem gaudit d’actituds molt més generalitzades  generoses i lleials. Bones pràctiques necessàries i desitjables sempre, independentment de la procedència política de qui les ha protagonitzat.

Ha hagut qui ha fet front a les seues obligacions sempre amb un somriure, independentment de lo difícils que hagen estat les seues circumstàncies personals.

Totes i tots en l'exercici del servei al poble, acabem demostrant d'una manera o altra qui som i quines son les nostres veritables motivacions.

Les errades i els moments de feblesa son propis de la condició humana. Les nostres responsabilitats al respecte les hem d’assolir com cal a més d’aprendre i certament rectificar en lo possible, per que de qui ocupa aquestos seients depèn en gran mesura el benestar de les persones del nostre poble, i no podem oblidar-ho en cap moment.

Per la meua part vull donar les gràcies als nostres veïns i veïnes i a la corporació per haver-me otorgat el privilegi, el gran privilegi, de ser alcalde del meu poble.

Ha estat un gran honor que he exercit conscient de la responsabilitat que assolia i sempre amb la voluntat de servir el millor possible a cadascú dels habitants d' Alboraia. A tots el veïns i veines d’Alboraia. Generar confiança i consens ha estat sempre el meu objectiu.
Malgrat tot crec que ha estat un objectiu que en molts moments claus ha estat possible, sempre amb l'ajuda d' aquest Ple, i demane disculpes per quan no ho he aconseguit.

Quant aquest equip de govern, soles dir que hem treballat amb intensitat i horadesa, sempre posant l'interés de totes les persones d' Alboraia per davant de qualsevol altre, la qual cosa no destaque com a mérit sino com a compliment estricte de la nostra obligació.


Gràcies a totes i tots... 

Leer Mas...

lunes, 18 de mayo de 2015

Pleno Municipal (18-05-2015)

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE

Convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes d' MAIG.

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar. Gràcies.

SESSIÓ  ORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatoria:  18 de maig de 2015
20:30
Lloc: Saló de Plens

A. PART RESOLUTIVA

1, PRESA POSESSIO JUSTO DANIEL PANACH PASCUAL I MARIA DOLORES RAMOS HINOJOSA

2, ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE URBANISME I EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, VIES PÚBLIQUES I PROMOCIÓ ECONÓMICA,

2.1. Comanda de gestió reparació i manteniment estructura higiènica i lùdica en platges d' Alboraya.

3.MOCIONS.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Donar compte de les resolucions núm.950/15 a 1215/15.

2. Dar cuenta de informes tresoreria (morosidad 1er trimestre I periode mitja de pagament a proveedors)


C. PRECS I PREGUNTES


---------------------------------
A. PART RESOLUTIVA

1.TOMA DE POSESION JUSTO DANIEL PANACH PASCUAL Y MARIA DOLORES RAMOS HINOJOSA,

2, ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO Y EDUCACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, VIAS PÚBLICAS Y PROMOCION ECONÓMICA,

2.1 Encomienda de gestión reparación y mantenimiento estructura higiénica y lúdica en playas de Alboraya.

3. MOCIONES.

B. PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL PLE

1. Dar cuenta de las resoluciones núm.950/15 a 1215/15.

2. Dar cuenta de Informes tesoreria (morisidad 1er trimestre de 2015 y periodo medio pago a proveedores 1er trimestre 2015)


C. PRECS I PREGUNTES

Leer Mas...