martes, 20 de diciembre de 2011

Pleno Municipal (22-12-2011)

Acabem de rebre la convocatòria per al Ple Municipal ordinari corresponent al mes de DESEMBRE

Vos envie els temes que anem a tractar alhora que em pose a la vostra disposició per a qualsevol tipus de consulta o suggeriment que cregueu oportú fer-me arribar
Gràcies.

SESSIÓ ORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE


1a Convocatòria
Dia 22 de desembre de 2011
Hora: 20.30 hores
Lloc: Saló de Sessions

A. PART RESOLUTIVA
1. APROBACIÓ ACTA 13/2011 DE 24 D’ OCTUBRE
2. ASUMTES DICTAMINATS EN LA COMISIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI

2.1. SOMETIMENT A INFORMACIÓ PUBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE PUBLICITAT EXTERIOR.
2.2 MOCIONS
B. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE
Donar compte de les resolución num. 2300 a 2812/2011

C. PRECS Y PREGUNTES.

0 comentarios: