martes, 6 de junio de 2017

Pleno Municipal (07-06-2017) Extraordinario

SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’ AJUNTAMENT PLE


1ªConvocatòria: 7 de juny de 2017, 20:30h
Lloc: Sala de Plens

L’Ajuntament Ple celebra sessió extraordinària el día, hora i lloc indicats, per tal de tractar dels assumptes que s’expressen més avall
1. APROVACIÓ INICIAL I SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2017

---------------------------------------------------

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO

1ªConvocatoria: 7 de junio de 2017, 20:30h
Lugar: Salón de Plenos

1. APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017


0 comentarios: